Bustad til sals: Njukadn (43/2 og 4)

  Oversikt
 • Våningshuset ligg langs Klukkargardsvegen i Vangs sentrum. Gamletunet på jordet nedanfor.
 • Stølen ligg i unikt landskap på Øynadn i Smådalen og har er mest truleg sett opp på 1700-talet.
Njukadn (43/2 og 4)

Småbruk i Vang sentrum med våningshus frå 1986, eit eldre tun og støl på Øynadn i Smådalen er no ute for sal.

Njukadn ligg ope og solvendt langs Klukkargardsvegen i sentrum av Vang. Her er kort veg til skule, barnehage og andre sentrumstilbod samstundes som det er stort utsyn og ein lite trafikert bygdeveg. 

Våningshuset har er tre soverom, stor stove, kjøkken og bad i hovudetasjen, samt to rom i kjellaren. Det gamle tunet på garden består av eldre låve/fjøs og våningshus.

Det er sameigerettar i Smådalen med gamalt stølshus og eige jorde i rolege og idylliske omgjevnader på Øynadn. Det er også ein fjellteig med strandlinje langs Nordre Syndin med fiskerett. Samla sett er det jakt- og fiskerettar i Smådalen, heimliene og Syndinområdet. 

Den dyrka marka ligg på båe sider av bygdevegen, mens dei resterande teigande ligg opp frå garden og inn til Syndin.

Harde fakta

Adresse
Klukkargardsvegen 53
2975 Vang i Valdres

Kontakt
Olav Ellingbø
bonden55@hotmail.com
Tlf: 911 58 731

Nøkkelinfo

 • Gardsnr 43. Bruksnr. 2 og 4
 • Våningshus frå 1986
 • Tun med eldre låve og våningshus
 • Eldre støl på Øynadn i Smådalen
 • Jakte-fiske-beite og sameigerettar
 • Sentralt i Vang

Areal

 • Totalt 449,6 mål. 
  Av dette:
 • 27 mål fulldyrka mark
 • 6,3 mål innmarksbeite 
 • 281,5 mål skog
 • Resten er anna areal

Meir i valdreskart.no - trykk på Vang og søk på gnr: 43 bnr: 2 eller 4 

Pris: 1 800 000

Fleire bustader til sals

Øvre KårstadVestsidevegen 2114, 2116 og 2118, 2967 Lomen
Einebustad på tunNørsvinsvegen 25, 2975 Vang i Valdres
Synsteikra (15/2 og 5)Øyevegen 88 og 90 – Rødalsvegen 281 og 296 – 2977 Øye
Hegland (58/9)Vestsidevegen 1366, 2966 Røn