Bustad til sals: Ellingbøhaugen (33/6)

  Oversikt
 • Midt i bildet og øvst av gardane i sentrum av Vang ligg garden som no er til sals.
 • Tunet består av våningshus, driftsbygning, dobbel garasje, stabbur og spikertelt.
 • Garden ligg ved foten av Grindane og rett ved stølsvegen opp til Helin
 • Oversikt over tunet.
 • Prima utsyn og tett på alt i sentrum av Vang!
 • Den eine stølen ligg i stølslaget Grøvstøen ved Helin.
 • Støl og fjøs ved Grøvstølen.
 • Helin er ein god plass å vera både sumar og vinter.
 • Bustadhuset vert måla for tida - dette er den nye farga.
 • Bod med utedo ved Ellefstølen.
 • Gamlesælet ved Ellevstølen.
Ellingbøhaugen (33/6) - Ellingbøgøta 23 

Er det garden i Vang med flottaste utsynet som no kjem for sal? På Ellingbøhaugen er du høgt, fritt og sentralt i Vang med praktiske bygningar på tunet, to stølar ved Helin og både jakt- og fiskerettar same stad.

Våningshuset består av fire soverom, tre bad, to stover, kontor, bod og ein kjellar med grovkjøkken og to rom som ikkje er innreia.

Garden kjem på marknaden sommaren 2020 og salet skjer via eigedomsmeklar. Kontakt eigarane om du vil ha meir informasjon om garden og beskjed når den kjem for sal.

 

Harde fakta

Adresse
Ellingbøgøta 23 
2975 Vang i Valdres

Kontakt
Bøye Leirhol
E-post: boleir@online.no
Tlf: 913 73 091

Meklar
Linn Hamre/Fjellmegleren
E-post: linn@em1fjellmegleren.no

Nøkkelinfo

 • Gardsnr 33. Bruksnr. 6
 • Sentralt i Vang - topp utsyn
 • Tun: Våningshus, driftsbygning, dobbel garasje, stabbur og spikertelt.
 • Grøvstølen: Sæl, fjøs, båtnaust
 • Ellevstølen: Sæl, fjøs, naust og bod med utedo
 • Jakte-fiske-beite og sameigerettar

Areal

 • Totalt 220 mål. 
  Av dette:
 • 53,1 mål fulldyrka mark
 • 7,4 mål overflatedyrka jord
 • 13,7 mål innmarksbeite 
 • 88,7 mål skog
 • Resten er anna areal

Meir i valdreskart.no - trykk på Vang og søk på gnr: 33 bnr: 6
Eller gå til seeiendom.no 

Takst: Kjem

Prisantydning: Kjem

Fleire bustader til sals

Garstad 104/1Riddarvegen 180, 2973 Ryfoss
Hegland (58/9)Vestsidevegen 1366, 2966 Røn
Njukadn (43/2 og 4)Klukkargardsvegen 53, 2975 Vang i Valdres
PaulsrudVestsidevegen 436, 2960 Røn