_DSC7776.jpg
Framsida Aktuelt Nyheitsarkiv Produsentmøte

Ope matmøte for

10. februar 2015

Med eit mangfald lokalmatprodusentar av aller høgste kvalitet er «megatrenden» med kortreist mat positivt for landbruket i Vang. Med produksjonen på plass, kan ein gjennom samarbeid gjera eit lyft på marknadsføring og distribusjon? 

– Etter fleire innspel frå produsentar ynskjer Innovangsjon å invitere til eit ope møte for alle som lager matvarer til vidaresal i Vang kommune, fortel næringsutviklar Bjørn Henrik Johansen.

Hovudagenda denne kvelden er å diskutere mogelegheiter og eventuelle samarbeid. Kan ein felles merkevares for mat frå Vang vera noko? Er felles distribusjon og/eller utsalsstad ein god ide? 


Innspel utanfrå


Med på møtet er Ingunn Øderud frå Eventyrsmak, som vil fortelje  om korleis produsentane i Eventyrsmak har gått fram for å etablera si merkevare. 

 Også Svein Erik Wold frå Valdreskvalitet, kjem for å informere om dette prosjektet - og kva fordeler dette kan gje for matvareprodusentar også i Vang.


Møtet er 18. februar 19.00 på kontorfelleskapet 1724 i Vang sentrum (Vangstunet, øvste etasje). Me håper flest mogleg har interesse av, og høve til å delta! 

Spørsmål?Kontakt med Bjørn Henrik S. Johansen, næringsutviklar i Innovangsjon på tlf: 41 31 27 24 eller e-post: bjorn@vangivaldres.no