Åsvang

  Oversikt
  • Midt mellom dalbotnen og høgfjellet ligg Åsvang.
Grendeliv og ski-eldorado

Midt i naturen og midt i Vang ligg Åsvang. Her startar fjellturen frå dørhella og skiløypane vert køyrd heile vinteren. Grendene kring Åsvang er mange og levande anten vi snakker om Vennis, Remmisgardana, Tørpegardane, Heensgardane eller Liagardane. 

Harde fakta

Samfunnshus, lysløype, skileikanlegg, kyrkje, fjell, lavvo, utsikt, sol, topptur.

Tomter/bustad
Åsvang (tomter)

Bustader til leige og sal i Vang 

Avstandar
Vang sentrum: 11 km
Ryfoss: 11 km
Fagernes: 45 km 
Lærdal/Årdal: 75 km

Ryfoss2973 Ryfoss
Tyin–Filefjell2985 Tyinkrysset
HøreHøre, 2973 Ryfoss
Øye2977 Øye