Midt mellom dalbotnen og høgfjellet ligg Åsvang.
Framsida Om Vang GrendeWiki Åsvang

Åsvang

Grendeliv og ski-eldorado

Midt i naturen og midt i Vang ligg Åsvang. Her startar fjellturen frå dørhella og skiløypane vert køyrd heile vinteren. Grendene kring Åsvang er mange og levande anten vi snakker om Vennis, Remmisgardana, Tørpegardane, Heensgardane eller Liagardane. 

Samfunnshus, lysløype, skileikanlegg, kyrkje, fjell, gapahuk, lavvo, utsikt, sol, topptur.

Tomter/bustad
Kommunale tomter på Åsvang
Privat felt på Hensåsen
Bustader til leige og sal i Vang 

Avstandar
Vang sentrum: 11 km
Ryfoss: 11 km
Fagernes: 45 km 
Lærdal/Årdal: 75 km

Fleir GrendeWiki