Personvernerklæring for Innovangsjon SA
Virksomhetsfelt og formål

Denne personvernerklæringen gjelder for Innovangsjon SA. Det vil si for nettsiden https://www.vangivaldres.no og for virksomheten Innovangsjon med arbeidsoppgaver og prosjekter. Personvernerklæringen forklarer deg hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvorfor vi gjør det, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Hvem er vi

Samvirkeforetaket Innovangsjon står bak nettsida vangivaldres.no. Innovangsjon arbeidar med næringsutvikling, møteplasser, bustader og blest - med et overordna mål om at Vang kommune innen 2020 skal ha 1724 innbyggjarar. Valdres Sparebank og Felagene AS (Vinjerock) er på eiersida. Innovangsjon mottar årlig driftstilskudd fra Vang kommune og eierne.

Innovangsjon er lokalisert i Vang sentrum. Stikk gjerne innom oss i Tyinvegen 5151/Kontorfellesskapet 1724, eller kontakt oss på epost ida@vangivaldres.no.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Innovangsjon er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn og behandles av Innovangsjon. Nederst i denne personvernerklæringen finner du kontaktinformasjon om det er noe du vil ta opp med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen.

Formålet

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Vi samler inn personopplysninger der det er nødvendig for å kunne tilby de tjenester og oppgaver vi utfører. Innovangsjon som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger i samsvar med lovens regler.

Behandlingsgrunnlaget

Mange av tjenestene Innovangsjon leverer er avhengig av at folk oppgir personopplysninger. Det er frivillig å oppgi informasjonen vi spør om. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger, kan vi være forhindret fra å gi deg tjenesten du ønsker. I noen sammenhenger gjennomfører Innovasjon prosjekter hvor vi samler inn kontaktinformasjon fra offentlige kilder som vi arkiverer for egen bruk, eksempelvis boligkartleggingen.

Hvilke opplysninger har vi om deg

Avhenig av hvilke av våre tjenester du benytter har vi disse opplysningene om deg:

 • Boligformidling: Navn og kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer) til selger eller utleier av en bolig, tomt eller gard (objektet). Adressen til objektet.
 • Jobbformidling: Navn og kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer) til den som søker etter folk.
 • Det skjer-kalenderen: Navn på arrangøren.
 • Lag og foreninger: Navn og epost på kontaktperson
 • Arrangementer med påmelding: Navn på deltakerne
 • Boligkartleggingen: I mangel på hus til folk som ønsker å bo i Vang kommune, ble det i 2012 gjennomført en kartlegging av ubebodde hus i kommunen, og om eier kunne være interessert utleie. I den forbindelse ble det laget et register med følgende informasjon: Brukets navn med gnr/ bnr og adresse, eiers kontaktinformasjon og adresse, og om utleie er aktuelt, og for de boligene informasjon om antall rom o.l.
 • Huga på gard - eigendomsoversikten: For ubebodde garder og småbruk i Vang og Vestre Slidre kommune er følgende registrert: Gardsnavn med gnr/bnr, gardens areal, navn på eier, postadresse eier, eiers overtakelsesdato, eiers kommentar til spørsmålet om salg/utleie av det ubebodde bruket.
 • Huga på gard - interessenter: Navn og kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer) til folk som ønsker å kjøpe gard eller småbruk.
Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene vi har til å

 1. Formidle boliger eller garder som er til salgs
 2. Formidle ledige stillinger
 3. Orientere om hva som skjer i bygda (aktiviteter og arrangementer)
 4. Tilby en samlet oversikt over lag og foreninger i bygda
 5. Gjennomføre arrangementer med påmelding som "Fredagskos"
 6. Være en aktiv part i å finne boliger og garder til folk som ønsker å bosette seg i Vang kommune
Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskap som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern. Vår web-plattform driftes av Kreativ Strek AS som har skybasert lagring av personopplysninger i Norge og Europa. For tjenester som ikke formidles via vår nettside www.vangivaldres.no, lagres personopplysninger hos Google som har skybasert lagring i Europa og USA. I forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev på e-post benytter vi MailChimp, hvor epost-listen er lagret skybasert hos dem i USA. Nyhetsbrev brukes for å orientere bygdefolk om når neste fredagskos-arrangement er, og inneholder påmeldingsinformasjon. Folk står fritt til å melde seg av denne epost-lista.

Alle våre leverandører har forpliktet seg til å behandle personopplysninger i henhold til EU's General Data Protection Regulation av 14.04 2016, revidert 25.05 2018.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Statistikk og analyse

Vi samler inn anonymisert brukerstatistikk via Google Analytics. Et analyseverktøy som benytter informasjonskapsler og som måler blant annet antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor du kom fra, hvor lenge et besøk varer, og om du besøkte sidene med en datamaskin eller smarttelefon. Disse dataene samles kun inn i aggregert form. Det vil si i en form som gjør at informasjonen ikke kan knyttes direkte til deg som en identifiserbar person. De rammes derfor ikke av personopplysningloven”.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene
Personopplysninger lagres så lenge det er hensiktsmessig for å tilby og administrere de tjenester Innovangsjon tilbyr. Vi har en årlig gjennomgang av arkivert data og iverksetter sletting av personopplysninger som det ikke lenger er grunn til å lagre.

Informasjonskapsler

Ved å besøke vår nettsteder samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler (cookies) som lagres på din harddisk for å gi deg en bedre brukeropplevelse, optimalisere tjenestene og måle trafikken til sidene våre.

Vi benytter informasjonskapsler fra tredjeparts leverandører, f.eks. Google Analytics for brukerstatistikk og MailChimp bl.a. for å se hvor mange som har lest nyhetsbrevet vi har sendt ut.

Du kan lese mer om informasjonskapslene som våre leverandører benytter ved å gå inn på disse lenkene:

Hvordan deaktivere informasjonskapsler?

Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.

Skulle du likevel ønske å deaktivere, avvise eller blokkere bruken av informasjonskapsler, vil noen deler av www.vangivaldres.no ikke fungere fullt ut. Du kan også slette informasjonskapsler som har blitt lagret på din datamaskin. Dette gjør du via menyen i nettleseren din. Hvordan dette gjøres, avhenger av nettleseren din.


Les mer om deaktivering av informasjonskapsler hos:

Brukerens rettigheter

Innovangsjon følger norsk lovgivning knyttet til personvern. Som bruker av nettsidene våre har du rett til å:@

 • Be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg
 • Be om retting av opplysninger som er uriktige om deg
 • Be om sletting av opplysninger om deg
 • Be om begrensning av behandling
 • Protestere mot at opplysninger blir behandlet
 • Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til andre (dataportabilitet)
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
 • Klage til Datatilsynet i Norge på behandling av personopplysninger
Endring av personvernerklæringen

Personvernerklæringen vil kunne bli endret i framtiden for å være i tråd med gjeldende lovgivning. Ved større endringer vil vi informere om dette.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener Innovangsjon ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon i Innovangsjon

Har du spørsmål til denne personvernerklæringen, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Ida Nordland Hillestad 
E-postadresse: ida@vangivaldres.no
Telefonnummer: 480 90 059