Vang sentrum

  Oversikt
  • Kulturlandskap og fjell er to stikkord for utkantane av sentrumsområdet i Vang.
  • Vang sentrum har mellom anna kyrkje, matbutikk, bank, kommunehus, treningssenter og kontorlokal. Foto: Ida Ask.
  • Grindane (1724 moh.) er sjølve landemerket i Vang og ruver over Vangsmjøsa og sentrum.
  • Utsyn over Vangsmjøsa vestover mot Øye. Bergsfjellet på venstre hand.
Eit akkurat passe stort kommunesentrum

Sentrum av Vang byr på dei fleste servicetilbod, samstundes som du har eineståande utsikt og nærheit til naturen. Her er framlies mange gardar i drift, samstudens som det er godt om ledige tomter for den som vil byggje seg hus. 

Harde fakta

Butikkar, bensin, bank, kyrkje, skule, kommunehus, bibiliotek, solrikt, ledige tomter, «Grindadn», kontorfelleskap.  

Barnehage
Fredheim Barnehage

Tomter/Bustad
Steintræet (tomter)
Bøaflata (tomter)
Nordigarden (tomt)

Bustader til leige og sal i Vang. 

Avstandar
Ryfoss: 17 km
Lærdal/Årdal: 61 km
Fagernes: 52 km
Beitostølen: 44 km

HøreHøre, 2973 Ryfoss
Tyin–Filefjell2985 Tyinkrysset
Ryfoss2973 Ryfoss
ÅsvangÅsvang, 2975 Vang i Valdres