Kulturlandskap og fjell er to stikkord for utkantane av sentrumsområdet i Vang.
Framsida Om Vang GrendeWiki Vang sentrum

Vang sentrum

Eit akkurat passe stort kommunesentrum

Sentrum av Vang byr på dei fleste servicetilbod, samstundes som du har eineståande utsikt og nærheit til naturen. Her er framlies mange gardar i drift, samstudens som det er godt om ledige tomter for den som vil byggje seg hus. 

Butikkar, bensin, bank, kyrkje, skule, kommunehus, bibiliotek, solrikt, ledige tomter, «Grindadn», kontorfelleskap.  

Barnehage
Fredheim Barnehage

Tomter/Bustad
Steintræet (tomter)
Bøaflata (tomter)
Nordigarden (tomt)

Bustader til leige og sal i Vang. 

Avstandar
Ryfoss: 17 km
Lærdal/Årdal: 61 km
Fagernes: 52 km
Beitostølen: 44 km

Fleir GrendeWiki