Kulturlandskap og fjell er to stikkord for utkantane av sentrumsområdet i Vang.
Framsida Om Vang GrendeWiki Vang sentrum

Vang sentrum

Eit akkurat passe stort kommunesentrum

Sentrum av Vang byr på dei fleste servicetilbod, samstundes som du har eineståande utsikt og nærheit til naturen. Her er framlies mange gardar i drift, samstudens som det er godt med tomteprosjekt for den som vil byggje seg hus. 

Butikkar, bensin, bank, kyrkje, skule, kommunehus, bibiliotek, sykkelpark, aktivitetspark, hyttebutikk, tannlege, solrikt, gode bustadprosjekt, «Grindadn», hudpleie, kontorfelleskap.  

Barnehage
Fredheim Barnehage

Tomter/Bustad
Fleire av tomtefelta her ligg i Vang sentrum.

Bustader til leige og sal i Vang. 

Avstandar
Ryfoss: 17 km
Lærdal/Årdal: 61 km
Fagernes: 52 km
Beitostølen: 44 km

Fleir GrendeWiki