Øye

  Oversikt
  • Øye barnehage, midt i «sentrum» av Øye, har triveleg plassering og romslege lokaler. Foto: Jonathan Øraker
Lunt mellom høge fjell

Øye og «Øvre dalen» har gardar på rekkje og rad omkransa av bratte lier opp mot høgfjellet. Her trivst hjorten like godt som folka og tradisjonen for jakt og fiske står sterkt. Den sjarmerande Øye stavkyrkje, utgjer saman med nye kyrkja og samfunnshuset eit trivelig «sentrum» i området. Snart vert dette endå rolegaare, då hovudvegen vert lagt i tunell gjennom Øye.

Harde fakta

Stavkyrkje, lysløype, sau, kongeveghjort, gardsbruk, bratte lier, fjellvatn, byggjevarebutikk.   

Tomter/Bustad
Privat tomtefelt
Bustader til leige og sal i Vang

Avstandar
Vang sentrum: 11 km
Ryfoss: 28 km
Lærdal/Årdal: 129 km
Fagernes: 96 km

Vang sentrum2975 Vang i Valdres
HøreHøre, 2973 Ryfoss
ÅsvangÅsvang, 2975 Vang i Valdres
Ryfoss2973 Ryfoss