Øye barnehage, midt i «sentrum» av Øye,  har triveleg plassering og romslege lokaler. Foto: Jonathan Øraker
Framsida Om Vang GrendeWiki Øye

Øye

Lunt mellom høge fjell

Øye og «Øvre dalen» har gardar på rekkje og rad omkransa av bratte lier opp mot høgfjellet. Her trivst hjorten like godt som folka og tradisjonen for jakt og fiske står sterkt. Den sjarmerande Øye stavkyrkje, utgjer saman med nye kyrkja og samfunnshuset eit trivelig «sentrum» i området som har vorte ei roleg perle etter at hovudvegen forbi vart lagt i tunell.

Stavkyrkje, lysløype, samfunnshus, sau, kongeveghjort, gardsbruk, lysløype, grillhyte, Arctic Dome Valdres, bratte lier, fjellvatn, byggjevarebutikk.   

Tomter/Bustad
Privat tomtefelt
Bustader til leige og sal i Vang

Avstandar
Vang sentrum: 11 km
Ryfoss: 28 km
Lærdal/Årdal: 129 km
Fagernes: 96 km

Fleir GrendeWiki