Nyheit

Kva vil vi med Vang?

  Nyheitsarkiv
14. okt 2020
Marte frå Frivilligsentralen (under 40) og Dag Inge frå Innovangsjon (over 40) bidreg båe under kafedialogen og håpar flest mogleg tek turen for å seie si meining om Vang.
Bli med å peike retning!

Dette er spørsmålet ein gjerne stiller seg om ein er engasjert i utvikling av bygda vår. Kven er vangsgjeldingen, og kven vil vi vere?? Kva skal vi leve av i framtida? Kva skal kulturlivet vårt bestå av? 

Over to kveldar på Mjøsvang kafé vil Innovangsjon og Frivilligsentralen spørje - og innbyggjarane svare. 

- Kveldane vil foregå som ein kafédialog, der folk diskuterer ulike problemstillingar i grupper, presenterer sine beste idéar, og til slutt stemmer over dei forslaga som har kome fram i fellesskap. Emnene vi skal innom er identitet, næringsliv og kultur&ukultur, seier Marte Tangen på Frivilligsentralen. 

Konkrete tiltak

Smittevern skal sjølvsagt vere i fokus, og plassavgrensing er ein av tiltaka. Vi ønskjer påmelding frå alle interesserte for å ha god oversikt over kor mange som kjem. Det blir plass til 40 personar pr kveld, og denne gongen har vi valt å dele inn etter alder. 

– Alle stemmer i Vang er like viktige, og vi håpar både dei som føler seg under førti og dei som føler seg over førti tek turen for å seie si meining, fortel Hallgrim Børhus Rogn i Innovangsjon.

Målet er å peike ut ei retning for den vidare utviklinga av bygda vår – og få konkrete innspel som kan formidlast vidare til innbyggjarar, politikarar, administrasjon og næringsliv.

- At det vi diskuterar endar opp i konkrete tiltak for bygda, som både vert formidla og følgd opp, forpliktar på ein god måte. Det vert artig å sjå kva for retning vangsgjeldingane ynskjer å gå framover, avsluttar næringsutviklar Dag Inge Bruflot i Innovangsjon.

Faktaboks

Kva: kafedialog ‘Kva vil du med Vang’
Kvar: Mjøsvang kafe
Når:
folk over 40: torsdag 29. okt kl 19
folk under 40: fredag 30. okt kl 19
Arrangør: Innovangsjon og Vang frivilligsentral
Påmelding: namn og mobilnummer til frivilligsentralen@vang.kommune.no // 46 81 64 73

Gratis inngang og enkel servering (som vi kjem tilbake med detaljar om)