_DSC2069.jpg
Framsida Arbeid og bustad Bustader og tomter Tomter Steintræet

Byggjefeltet «Steintræet»

Utsikt, utsikt, utsikt. Det er kva du får i det ferske byggjefeltet «Steintræet». Samstundes ligg det særs sentrumsnært, med gangavstand til både skule, barnehage, butikk, bank og kommunehus.

For ca. 150.000 har du byggjeklar tomt i «Steintræet». Då er alt frå kloakk, oppmålingsbidrag, anleggsrefusjon, straumtilkobling og kommunale tilskot teke med. 

Det er fastsett nærare vilkår for bygging i kommunale felt. Den som er interessert i bustadtomt får raskt svar på ynskje om nærare opplysningar eller svar på søknad om tomt ved å ta kontakt med kommunen. 

Adresse:
Steintræet
2975 Vang i Valdres 

Kontakt
Vang Kommune 
Avdelingsleiar vatn og avløp
Henrik Holen 
61 36 94 80 
Send e-post 

Nøkkelinfo:

  • Tomt: ca. 1500 m²
  • Antal tomter: 4
  • Byggeklar: Ja. Noko grunnarbeid må påreknast. 

Pris: 

Ca. 150 000. Summen tek utgangspunkt i ei tomt på 1500 m².

Ut:
Kvadratmeterprisen: 33,– (=49500,–)
Oppmålingsgebyr: 13 600,–
Refusjon for veg, vatn og avløp på: 75 000,-
Anleggsbidrag straum kr 35 000,- 

Inn 
Kommunalt tilskot  til bustadbygging: 35 000,-
+ kr 10 000,- ekstra for livsløpstandard.

Totalt: Ca. 150.000,–  

Kart

Sjekk ut tomtene i Valdreskart.no - trykk på «Vang»
Søk så på «Nordigardsvegen»

 

Fleir Tomter