Du har full oversikt over Grindadn, 1724 moh., og resten av Vang frå dei nye tomtene.
Framsida Arbeid og bustad Bustader og tomter Tomter Hensåsen

Hensåsen

Utsikt og soltilhøve er av aller beste slag i det nye feltet med 2-2,5 mål store tomter på Hensåsen. 

I tillegg er storleiken på tomtene såpass romsleg at her er plass til både anneks og kjøkkenhage. Tomtane ligg sørvendt i eit område rett vest for kyrkja på Hensåsen.

Med i tomteprisen er veg, straum og fiber. Vatn og avløp er privat og kjem i tillegg. 

Leikeområdet er allereie opparbeida i området, etter at arkitektstudentar frå NTNU sette opp «Leikegøta» våren 2016.

Adresse
Gjerdingvegen
2975 Vang i Valdres 

Seljar (tomt 5 og 6)
Nils Harald Heen 
Tlf: 90932957
E-post: nils.harald.heen@gmail.com
Pris: 520.000,-

Seljar (tomt 11)
Marit Ødegården
Tlf: 99031523
E-post: maritodegarden@gmail.com
Pris: Etter avtale

Nøkkelinfo

  • Tomter: 1–2,5 mål
  • Topp soltilhøve
  • Skiløype og rikeleg med natur
  • Antal tomter: 11
  • Ledige tomter: nr 5, 6 og 11
  • Tomtekart (.PDF)

Fleir Tomter