Hensåsen

  Oversikt
  • Du har full oversikt over Grindadn, 1724 moh., og resten av Vang frå dei nye tomtene.
  • Utteikning av det romslege feltet. Store tomter og særs gode soltilhøve. Trykk på biletet for å sjå det større.
  • Grindadn, 1724 moh. er midt i glaninga frå tomtene.
  • Utsyn frå det nye byggefeltet på Åsvang.
Hensåsvegen 300

Utsikt og soltilhøve er av aller beste slag i det nye feltet med 2-2,5 mål store tomter på Hensåsen. i 2020 er berre ei av tomtene att for sal.  

I tillegg er storleiken på tomtene såpass romsleg at her er plass til både anneks og kjøkkenhage. Tomtane ligg sørvendt i eit område rett vest for kyrkja på Hensåsen.

Med i tomteprisen er veg, straum og fiber. Vatn og avløp er privat og kjem i tillegg. 

Leikeområdet er allereie opparbeida i området, etter at arkitektstudentar frå NTNU sette opp «Leikegøta» våren 2016.

Harde fakta

Adresse
Hensåsvegen 300
2975 Vang i Valdres 

Seljar
Nils Harald Heen 
Tlf: 90932957
E-post: nils.harald.heen@gmail.com  

Nøkkelinfo

  • Tomter: 2–2,5 mål
  • Antal tomter: 11
  • NB: Berre ein ledig (tomt nummer 5)

Pris
520.000,– 

KrøsvølhaugadnHelinvegen, 2975 Vang i Valdres
Byggjefeltet i Ryfoss2973 Ryfoss
Bustadtomt Vang sentrumHelinvegen
Bustadfelt i ØyeVennisvegen 1789, 2977 Øye