000E814c922995837ec8b30f4fe8854fc766777c
Framsida Arbeid og bustad Bustader og tomter Tomter Fjellheim panorama

Fjellheim panorama

Med rå utsikt og sentral beliggenheit er Fjellheim panorama eit spanande område under utvikling i sentrum av Vang. Per no er det tre bygningar med til saman fire utleigeeiningar her. På sikt snakkar vi potensielt ni unike tomtar for sal. Meir info kjem - ta kontkat med Frank om du er interessert i prosjektet.

Adresse
Bøagøta 50
2975 Vang i Valdres

Seljar
Fjellheim panorama v/
Frank Hansen Thune
Send e-post
Tlf: 992 67 364

Nøkkelinfo
– Sal av tomter med unik beliggenhet 
– Venter på avklaring kring kommunalt VA før detaljregulering

Fleir Tomter