Vangshallen (3 of 18).jpg
Framsida Aktivitetar Vangshallen

Vangshallen

Med full handballbane, klatrevegg, amfi, tribune og festsal er Vangshallen ein nybygd motor i det aktive fritidstilbodet i Vang. 

Vil du leige heile eller delar av Vangshallen ein kveld eller ei helg? 

Mykje av det som elles skjer i hallen og terapibassenget finn du i kalenderen her på sida. 

Gymsalar og samfunnshus i Vang

Ved sidan av Vangshallen finn du gymsal og samfunnshus i alle grender i Vang. Det er aktivitet i desse mange kveldar i veka, men har du ein idé til aktivitet er det fullt mogleg å tingje fast tid i ein av desse. Det er også høve for å tingje alle samfunnshus til arrangement i helgar og liknande. 

  • Øye samfunnshus Vaktmeister: Tor Arne Eltun Tlf. 975 18 138, E-post : toreltun@bbnett.no
  • Åsvang samfunnshus Vaktmeister: Egil Haugen Tlf.: 61 36 76 76 / 901 32351
  • Høre samfunnshus Vaktmeister: Egil Haugen Tlf.: 61 36 76 76/901 32351

 

Book tid i Vangshallen

Book Vangshallen
Book Vangshallen

Ting tid i heile eller delar av Vangshallen!

Besøk sida

Bildegalleri

Vangshallen

Fleirbrukshall med handballstorkelik opna i Vang februar 2017. Klatrevegg, konsertamfi, tribunar, stor foaje, speglsal, symjehall m.m.