Enkel kvardag

Babysong med sokneprest Carl Phillip er eit triveleg tilbod for alle med ungar i kommunen. Foto. Ida Ask.

Enkel kvardag

Ver livet lettare om ein veljer Vang?

Vår påstand er ja.

Her kan du leve eit kompakt kvardagsliv som frigjer meir av fritida til familie og interesser. Samstundes bur du sentralt plassert midt i Sør-Noreg med naturen tett innpå. 

Bruk denne nettsida eller kontakt ein av dei tilsette i Innovangsjon om for å kome under huden på Vang.

Kontaktpersonar

Hallgrim Rogn
Etter nokre år utanfor skigarden er journalist og sprettball Hallgrim Rogn tilbake i Vang der han no har fått draumejobben som Innovangsjonsminister og kan jobbe fulltid for å gjera Vang til ein attraktiv plass å bu. TLF: 412 22 769

Send e-post

Dag Inge Bruflot
Med bakgrunn får internasjonalt næringsliv (Ikea, Acer) flytta Dag Inge Bruflot til Vang sumaren 2015 og byrja i jobben som næringsutviklar i Innovangsjon. Anten du driv næring i bygda, vurderer å starte opp noko eller berre treng ein å diskutere ideen din med, er Dag Inge mannen å kontakte. TLF: 958 73 757

Send e-post