Vert livet lettare om ein veljer Vang?

Vår påstand er ja.

Her kan du leve eit kompakt kvardagsliv som frigjer meir av fritida til familie og interesser. Samstundes bur du sentralt plassert midt i Sør-Noreg med naturen tett innpå. 

Bruk denne nettsida eller kontakt ein av dei tilsette i Innovangsjon om for å kome under huden på Vang.

Kontaktpersonar

Dag Inge Bruflot
Dag Inge Bruflot

Med bakgrunn får internasjonalt næringsliv (Ikea, Acer) flytta Dag Inge Bruflot til Vang sumaren 2015 og byrja i jobben som næringsutviklar i Innovangsjon. Anten du driv næring i bygda, vurderer å starte opp noko eller berre treng ein å diskutere ideen din med, er Dag Inge mannen å kontakte. TLF: 958 73 757

Send e-post

Ida Nordland Hillestad
Ida Nordland Hillestad

Innovangsjonsminister Ida Nordland Hillestad er journalist av yrke, med eit stort hjarta og eit brennande engasjement for heimbygda si. Kvar dag jobbar ho for å bidra til at Vang fungerar best mogleg på flest mogleg nivå! TLF: 480 90 059

Send e-post