Babysong med sokneprest Carl Phillip er eit triveleg tilbod for alle med ungar i kommunen. Foto. Ida Ask.
Framsida Arbeid og bustad Enkel kvardag

Enkel kvardag

Ver livet lettare om ein veljer Vang?

Vår påstand er ja.

Her kan du leve eit kompakt kvardagsliv som frigjer meir av fritida til familie og interesser. Samstundes bur du sentralt plassert midt i Sør-Noreg med naturen tett innpå. 

Bruk denne nettsida eller kontakt ein av dei tilsette i Innovangsjon om for å kome under huden på Vang.

Kontaktpersonar

Hallgrim Børhus Rogn
Hallgrim Børhus Rogn

Med eit stort hjarte for Vang, Valdres og Bygde-Noreg jobbar Innovangsjonsminister Hallgrim Rogn kvar dag for å bidra til at Vang fungerar best mogleg på flest mogleg nivå. TLF: 412 22 769

Send e-post

Dag Inge Bruflot
Dag Inge Bruflot

Med bakgrunn får internasjonalt næringsliv (Ikea, Acer) flytta Dag Inge Bruflot til Vang sumaren 2015 og byrja i jobben som næringsutviklar i Innovangsjon. Anten du driv næring i bygda, vurderer å starte opp noko eller berre treng ein å diskutere ideen din med, er Dag Inge mannen å kontakte. TLF: 958 73 757

Send e-post