Skjermbilde 2017-07-10 12.44.44.png

Skørsnøse

Skørsnøse

Ved foten av Skørsnøse på Filefjell er det regulert ut eit tomtefelt. Her er du tett på skiløype, skiheis og servering, samstundes som adkomsten er enkel året rundt.

NB: Fram til avtale om utbygging av nytt vassanlegg i området er på plass vert det ikkje gjeve nye byggjeløyver i feltet.

Seljar
Aud Kvale
E-post: aud.kvale@gmail.com
Tlf:  952 05 852

Nøkkelinfo

  • 850 moh.
  • Om lag 40 tomter
  • Tett på skiheis, skiløyper og servering

Fleir Hytteområder