Nyheit

20-års bursdag på Vang mottaksenter 8. mars

  Nyheitsarkiv
28. feb 2019
  • Mottaksleder Bente Dalåker inviterer sammen med alle beboerne til jubileumsfest fredag 8. mars.
  • Med mange unger er det også mange barneleiker på mottaket nå.
  • Flere kunstverk signert nåværende og tidligere beboere er å finne på mottaket.
- Vi ønsker at mange kan komme og feire sammen med oss

- Det har vært en fantastisk reise. Vi har fått verden tettere innpå oss. På det meste 30 ulike nasjonaliteter. Fra bare voksne, til vi nå også har familier og 40 barn. Vi har blitt utfordra, men sammen med beboerne har vi alltid funnet veien videre, forteller mottaksleder Bente Dalåker.

Sammen med beboerne og de ansatte ved Vang mottakssenter inviterer hun nå til 20-års fest med mat, kultur og omvisning fredag 8. mars fra 13-16. 

Mange mottak har blitt lagt ned. Hva er årsaken til at Mottaket i Vang har fått fornya tillit hver gang?

- Samarbeid, pris og fleksibilitet er stikkord. Kommunen har hele tiden vært løsningsorientert og sammen har vi klart å skape et tilbud tilpasset svingningene i antall og type beboere. Skolen har vært flink til å integrere barna fra mottaket i klassene. God dialog med lokalbefolkningen har betydd mye sammen med mange gode møteplasser som Coop'en, Biblioteket og Frivilligsentralen.

Hvordan drives mottaket?

- Ledelsen og beboerrådet setter i samarbeid opp aktivitetsprogrammet og organiserer den praktiske driften. Beboerne er en ressurs og bidragsyter på mange vis i det daglige. Flere har engasjert seg språkassistenter. Beboerne organiserer selv film- og treningsgrupper, og er aktive der de føler seg trygge og har utbytte av de ulike aktivitetene både på mottaket og i bygda ellers.

Hva ønsker bursdagsbarnet seg?

- At flest mulig kan komme og se hvordan vi har det på mottaket, møte beboerne, se hvordan de har dekorert fellesarealene med egne bilder. Alle må også ta seg en tur innom treningsrommet, filmrommet og oppholdsrommene våre.

Hver av de 18 nasjonalitetene som er representert her nå, har laget stand med bilder og tekst som forteller om landet de kommer fra. Og det blir kake til alle, lover mottaket.

Underholdningen er selvsagt internasjonal. Bl.a. med Oddbjørn Skeie på gitar og Alexandra på fiolin i norsk-russisk samarbeid. Beboere og ansatte på mottaket har en oppfordring til oss alle:

- Sett av en time eller to fredag 8. mars og bli med på festen, som er for bygdefolk og beboere i fellesskap.

Tekst og foto: Dag Nordsveen