Nyheit

Drive-in-konsert 8. mai

  Nyheitsarkiv
05. mai 2020
Fredag klokka sju vert det konsert med Fjellblom musikklag og tale frå ordførar Vidar Eltun i høve frigjeringsdagen.
Fjellblom musikklag dreg i gang kulturlivet etter krisa

Som første arrangement ut etter oppmjuking av korona-reglane inviterer Fjellblom musikklag til drive-in-konsert ved Vbu klokka sju fredag.

– Det blir typisk vår-repertoar med marsjer og kjende låtar, fortel Jon Eggen frå Fjellblom musikklag.Reint praktisk held musikklaget seg på den eine sida av gjerdet, mens publikum er på andre sida av gjerde.

– Vi følgjer sjølvsagt retningslinjene og har grensa ved 50 tilhøyrarar, dei 25 fyrste for også høve til å koma ut av bilen, fortel Eggen.

Også ordførar Vidar Eltun stiller opp og held ein liten tale i høve frigjeringsdagen.

På formiddagen same dag vert det ei enkel markering ved 1814-minnesteinen ovanfor Vangstunet med skule-elevar og ordføraren. Denne kan alle andre kan få med seg denne via facebooksida til Vang.