Eit av arrangementa som vart støtta av Vang Sparebank
Framsida Aktuelt Nyheitsarkiv Gaveutdeling til allmennyttige formål

Gaveutdeling til allmennyttige formål

25. januar 2017

En av grunnpilarene i en sparebanks virksomhet er å dele av sitt overskudd med lokalsamfunnet. Dette kommer lag og foreninger til gode, og gir ildsjeler og frivillige større mulighet til å gjennomføre aktiviteter og arrangementer.

- Den frivillige innsatsen er viktig for å skape levende og aktive lokalsamfunn, og vi er imponert over dugnadsinnsatsen og engasjementet rundt i kommunen vår, sier Arnfinn-Helge Kvam, banksjef i Vang Sparebank. - Vang Sparebank har delt av sitt overskudd i snart en mannsalder, og som lokalbank er det svært hyggelig å kunne være med som økonomisk støttespiller til mange av de ulike tiltak og arrangement som gjennomføres i løpet av året, forteller han videre.

Kunden i fokus

Vang Sparebank er en moderne leverandør av bank- og forsikringstjenester, men er tuftet på grunnverdiene om sikker og tradisjonell bankvirksomhet.

- Vi har våre kunder i fokus og et sterkt lokalt engasjement, og da er det ekstra hyggelig å fortelle at vi i 2015 delte ut 542.000,- i støtte til ulike lag, foreninger, arrangementer og sponsorat! Tallene for 2016 er ikke klare enda, men det er nok enda litt høyere, sier Kvam.

Gaveutdelingen 2016

I februar skal det deles ut av overskuddet fra 2016, og det er åpnet for å sende inn søknader.

– Søknadsskjemaet kan du laste ned på nettsida vår, eller du kan komme innom oss og fylle det ut over en kaffekopp. Skjemaet leveres i kassa, eller scannes/fotograferes og sendes til oss på epost: post@vangsparebank.no. Vi håper på mange søknader i år, særlig fra lag og foreninger som har barn og unge i hovedmålgruppen, avslutter Arnfinn-Helge.

Søknadsfrist er den 12. februar.