Nyheit

Grønn industrisatsing i Vang

  Nyheitsarkiv
17. feb 2016
Industrivekst Vang AS skal gjenvinne plast

Et splitter nytt og helgrønt industrikonspet er på trappene i Vang. Ureist strøm, gjenvinning av plast og utnyttelse av sentral plassering i midt i Sør-Norge er stikkord for storsatsingen.

Formålet med Industrivekst Vang AS er å bidra med en fremtidsrettet omstilling gjennom å skape et industriprodukt med fornybar energi som energikilde. Vang i Valdres er en kraftkommune, sentralt beliggende i innlandet i Sør-Norge. Ureist strøm er et av hovedelementene i arbeidet med å etablere en industribedrift i Vang.

De gode forutsetningene er grunnlaget for at gründerne Knut Rogn Tveit og Tom Kjetil Tørstad nå etablerer selskapet Industrivekst Vang AS. Med på nyetableringen har de Vegard Dalheim Rogn som prosjektleder med lang erfaring fra oljeindustrien. I tillegg er Dag Inge Bruflot med i selskapet. I sum blir dette et balansert og kompetent styre og arbeidsgruppe.

Gründerne er sikre på at forutsetningene, markedsgrunnlaget og mulighetene er svært gunstige og realiserbare. Ambisjonsnivået er høyt med Norden og Europa som nedslagsfelt, samt global forankring i det grønne skiftet.

– Vi har i alle år tenkt for lite og snevert,  sier Knut Rogn Tveit og Tom Kjetil Tørstad. Det har de imidlertid ingen planer om å gjøre nå.

Tidspunktet vurderes som riktig ved at både prosess og produkt er i samsvar med målsetninger gitt av Europakommisjonen og føringer satt etter miljøkonferansen i Paris desember 2015 og kompetansepersonell tilgjengelig på grunn av nedgang i oljebasert industrinæring.

Kombinert med lokal omstillingsvilje, positiv og løsningsorientert holdning til utvikling vil Vang være i en unik posisjon til å kunne realisere målene om økt sysselsetting og verdiskapning i lokalsamfunnet og regionen

– Dette er en spennende mulighet som vil gi flere industriarbeidsplasser i Vang. Industriarbeidsplasser som ikke er i konkurranse med eksisterende næringsliv hverken i kommunen eller regionen,  sier gründerne.

– Nå har vi muligheten til å ta ansvar for en fremtidsrettet omstilling og bidra til det grønne skiftet på vei mot å nå tograders klimamålet. Slik kan vi sette Vang på kartet.