Nyheit

Har du bustad til utleige?

  Nyheitsarkiv
15. sep 2014
Legg det ut på vangivaldres.no

Trivlege plassar å bu er det mange som er interessert i innanfor kommunegrensa. Har du noko som kan vera aktuelt? Kontakt oss i Innovangsjon.

 

Anten det er hus, leiligheit eller det kan vera mogleg tomtesal er vi interessert i å veta om det. Om du ynskjer det, kan vi legge det på bustadssidane her på vangivaldres.no. 

Kontakt hallgrim@vangivaldres.no om du har noko som kan vera av interesse.