Nyheit

Innovasjon Norge med landbruksdag i Vang

  Nyheitsarkiv
01. apr 2019
Mjøsvang kafe 10. april frå 11-13

I sammarbeid med Innovangsjon kommer Innovasjon Norge til Valdres og Vang for å fortelle om ulike satsingsområder innenfor landbruket.

– Valdres har særlig prioritet for såkalte IBU-midler innenfor landbruket om dagen, samtidig som vi ser flere som har satset, satser nå eller ønsker å satse. Derfor passer det svært godt at Innovasjon Norge tar turen for å informere godt om alle mulighetene som ligger i samarbeid med dem, forteller næringsutvikler i Innovangsjon, Dag Inge Bruflot.

Innovasjonsdagen er åpen for alle og skjer på Mjøsvang kafe onsdag 10. april frå 11-13. Gratis lønsj og kaffi.

Påmelding til daginge@vangivaldres.no eller tlf. 95873757

Fra Innovasjon Norge kommer Tom-Arild Fredriksen. Han har lang fartstid fra Tine, god kunnskap om landbruket i Vang og Valdres og arbeider i dag som seniorrådgiver hos Innovasjon Norge Innlandet.

Her er temaene på agendaen
  • Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU). Her er Valdres prioritert. 
  • Øvrige finansieringsordninger for landbruket
  • Tilleggsnæring/bygdenæringer 
  • Bioenergi i landbruket 
  • Generasjonsskifte
Lokalt innslag


Randi Ødegården har planlagt ny utvidelse av driftsbygningen for geit i liagardane den siste tiden og begynner å nærme seg byggestart. Til møtet kommer hun og forteller om et samarbeid med Innovasjon Norge som har resultert i en solid søknad som støtter godt opp om investeringsplanene.Det er også rom for individuelle samtaler med Innovasjon Norge eller næringsutvikler Dag Inge Bruflot denne dagen. Avtal dette direkte med Dag Inge på forhånd.