Nyheit

Lærling i Vang: Ingrid Hoff - helsefagarbeidar i Vang kommune

  Nyheitsarkiv
12. jan 2021
Ingrid Hoff er lærling som helsefagarbeidar hjå Vang kommune og for prøve seg på varierte oppgåver over to år.
Lærerikt og gjevande

Ingrid Hoff frå Fagernes fann det lærlingløpet ho ynskte seg i Vang og pendler oppover kvar dalen kvar dag. 

– Det er både lærerikt og gjevande å hjelpe menneske i kvardagen, så dette verkar til å vera rette valet for meg, fortel Hoff.

Til sommaren er ho ferdig med læretida si, og då har ho fått prøvd seg i ulike delar av helse-sektoren i Vang kommune.

– I løpet av lærlingtida har eg vore innom både miljøtenesten, lang- og korttidsavdeling på sjukeheimen og heimetenesten. Alt har vore positive erfaringar, og målet er å halde fram med å jobbe som helsefagarbeidar vidare.

I Vang kommune har dei til ein kvar tid to eller tre lærlingar inne i helsesektoren, noko leiar ved Vangsheimen, Joanke Tito, ser på som viktig få fleire nivå. 

- På den eine sida lyt vi ta vare på ungdommane våre og bidra til å gje dei kunnskapen som trengs til å verta faste arbeidstakarar. Samstundes syter lærlingane for at vi heile tida får inn ny kompetanse og nye tankar, så eg trur det er sundt for alle verksemder å ta inn lærlingar.