Nyheit

Låvemuseum i Øvre Dalen

  Nyheitsarkiv
27. mai 2020
  • Gjennom eit heilt liv har Aud Kvåle samla gamle bruksgjenstandar - no er dei samla i låvemuseumet i Øvre Dalen.
  • Tre gamle vevar er sett på låvemuseumet. Ein av dei er også mogleg å teste.
  • Foto og måleri av Hermunstadhaugen.
  • Heimelaga lykt.
  • Fire generasjonar samla.
Tett mellom gjenstandane og historiene

Aud Kvale held ope låvemuseumet langs Kongevegen over Filefjell i Øvre Dalen fyrste sundagen i månaden denne sommaren.- Utgangspunktet var ei samling over levde liv med hovudfokus på kvinnearbeid. Etter kvart som utstillinga tok form har det vorte langt meir enn det og det er eit stort spenn ulike gjenstandar frå dei siste 200 åra, fortel Kvale.

Frå klokka 10-14 fyrste sundagen i månaden er utstillinga open (Strøndafjordvegen 361). Ellers opnar også Kvale museet på bestilling.

– Eg guidar gjerne og legg det opp etter kva dei besøkande er mest interessert i! 

Mange gjenstandar

Akkurat kor mange gjenstandar som har fått plass på dei 110 kvadratmeterane med museum er ikkje Kvale sikker på.

- Eg har vekse opp i ein familie der ingen har kasta noko som helst - det er dytta inn i stabbur og låvar rundt omkring. Til slutt fann eg ut at eit museum var ein god måte å få sett dette i system på.

Landbruksmaskiner, våpen frå krigen, emaljesmykker, glas, kobbar, vev, bøker, smykkar, foto. Lista er lang.

Det er organisert etter tema. Til dømes «draumen om amerika» eller «kraftutbygging». Snart flytter også alle bunadane på garden inn her, fortel Kvale. 

Vil kjøpe måleri av Slottet

Sjølv om samlinga stadig veks har også Aud lært seg å seie nei.

– Eg lyt rett og slett seia nei til tider. Det vert for fullt her, og eg treng ikkje ha mykje av det same. 

Det er vel og merkje eit objekt Kvale ynskjer seg til samlinga. Det er nemlig eit fotografi av måleriet "Kone ved rokken" måla av Eilif Pedersen i låvemuseumet.

– Dette er måla i Hellestøga her på garden og det er oldemor mi som sit ved rokken. Rokken har vi ståande her og det hadde vore vore stas å ha originalmåleriet også. Det vart kjøpt av dronning Maud i 1923, så no har eg sendt ein e-post til Slottet for å sjå om det kan vera mogleg.

Museumet finn du på garden Hermunstadhaugen med adresse Strøndafjordvegen 361. Inngang er 100 kroner per person. 

Lurer du på noko når du Aud på 95 20 58 52 // aud.kvale@gmail.com