15DA5729 82DE 459E B570 07FFE6C95BB2 4 5005 C
Framsida Aktuelt Nyheitsarkiv Leva heile livet og aldersvenleg samfunn

Leva heile livet og aldersvenleg samfunn

20. mai 2022
Mitt liv og mi framtid, aldersvenleg samfunn, privat og offentleg transport, mobilitet, bustad, offentlege og private tenester, sosialt miljø, aktivitetar og kommunikasjon.

I samband med prosjektet «Leva heile livet» og temaet «Aldersvenleg samfunn» oppmodar Vang kommune innbyggjarane til å delta i gjestebod. På denne måten ynskjer kommunen å leggje til rette for og auke brukarmedverknaden i kommunal planlegging. I Menigheitsbladet som kom til påske står det litt meir om prosjektet.

Prosjektgruppa for «Leva heile livet» skal lage ein plan i løpet av 2022, og prosjektgruppa treng innspel frå dykk om ulike tema. Planen skal handsamast politisk til hausten.

5 verter har teke på seg oppgåva å gjennomføre gjestbod. I gjestebodet skal de drøfte ulike tema, og vertane skal gje attendemelding til prosjektgruppa seinast innan veke 33.

Gjestebodet varar i omlag 2 timar.

Me håper at du vil bidra når du blir invitert til gjestebod 😊

På vegne av prosjektgruppa for «Leva heile Livet»

Prosjektleiar

Joanke Tito
Joanke.tito@vang.kommune.no

Tlf 95404279