Ina Samdal og Kristian Bjørnland har nettopp levert masteroppgave ved arktiekstudiet på NTNU der grenda Åsvang er i fokus.
Framsida Aktuelt Nyheitsarkiv NTNU-master om Åsvang

Masteroppgave fra NTNU med Åsvang i fokus

17. januar 2017

Masteroppgaven «Grendeliv» undersøker hvordan en grend kan ha en boform som utnytter lokale ressurser. Oppgaven jobber med nasjonale problemstillinger, da var det helt naturlig å jobbe med Vang som det gode eksempelet, i følge studentene.

- Vang har en god blanding av vakker natur, godt bevart kulturlandskap, god tilgang på ressurser og en fantastisk ståpåvilje for å bidra til befolkningsvekst og næringsutvikling i kommunen, sier Kristian Møystad Bjørnland, en av to studenter bak oppgaven.

Grendeutvikling på flere nivå

Studentene har blant annet vært høyt og lavt i Vang for å finne fram til materialer som kan være aktuelle for husbygging, samtidig som nasjonale ringvirkninger er et viktig tema.

– Vi har prøvd å se det store bildet i grendeutvikling, men har funnet ut at det er vanskelig uten konkrete eksempler. Vårt hovedfokusområde har vært å gå i dybden grenda, i vårt tilfelle grenda Åsvang, men også boligområde, bygning og bygningsdeler, sier Bjørnland.

Arbeidet har bestått i å kartlegge områdets ressurser, folk og møteplasser. Studentene har sett på hvor det ligger potensiale og hva som kan gjøres med små grep.

– Vi har så jobbet fysisk med de lokale materialene og arbeidet frem en palett og et konkret system for bygging.

Avslutningsvis tegnet de ut en flerbrukslåve/verksted som felles arena for å jobbe med lokale materialer, samt et eksempel på en alternativ bolig.

– Prosjektene vi har tegnet er konkrete og kan utvikles videre for bygging, mens metoden er universell og kan tilpasses andre steder.

Møter fremtidens utfordringer

Hensikten med hele oppgaven er å sette fokus på bruk av de materialene vi har rundt oss og å introdusere alternative boformer som møter fremtidens nye utfordringer.

– Arbeidet er ment å diskutere en modell for hvordan vi kan bidra til en positiv holdningsendring. Vi må lære opp og av hverandre, sier Bjørnland.

Han og Samdal håper oppgaven vekker interesse og kan inspirere til videre utvikling både i Vang og resten av Norge.

– Vi har laget noen magasiner og satt opp en enkel nettside for å kunne nå ut til flere. Det er bare å gå inn på nettsiden og ta kontakt om man ønsker.

Utstillingen går på Galleri KiT i Trondheim i vinter, og den er aktuell for utstilling flere steder.