Nyheit

Ny næringstutvikler

  Nyheitsarkiv
15. sep 2014
Bjørn Henrik Stavdahl Johansen

Bjørn Henrik Stavdahl Johansen er tilsett som ny næringsutvikler i Innovangsjon med fyrste arbeidsdag 15. augsust. 

Johansen flytta til Vang frå Nord-Trøndelag saman med sambuaren i starten av august og tok  til i stillinga 15. august. 

– Det har gått i eit i oppstarten! Det skjer mykje i næringslivet i Vang, noko som gjer stillinga som næringsutvikler gjevande frå dag ein, seier Johansen. 

Ved sidan av å støtte opp om nye og gamle prosjekt Innovangsjon er innvolvert i brukar Bjørn hausten på å gjera seg godt kjend med næringslivet i Vang. Vil du og di bedrift ha besøk av Bjørn? Kontakt bjorn@vangivaldres.no