Nyheit

Ny runde med Fjellspire-sommerjobb

  Nyheitsarkiv
06. feb 2020
Vinjerock, Mountains of Norway og Innovangsjon søker folk

Kreative miljø i fire fjelldaler samarbeider om sommerjobber til unge under utdanning via konseptet «Fjellspire» denne sommeren.

– Vi fikk godt over 200 søkere til jobbene i fjor og endte med 12 kompetente folk inn i miljøene. Fjellspirene gjorde først og fremst en strålende jobb for bedriftene de jobbet for, men de benyttet også sjansen til å ta godt for seg av fjell og fritidsaktiviteter, forteller Hallgrim Rogn i bygdeutviklingsforetaket Innovangsjon som leder prosjektet.

Det er kontorfellesskap i Numedal, Hallingdal, Valdres og Gudbrandsdalen, der kreative næringer står sterkt, som har funnet sammen via Fjellspire. Det betyr at alt fra festivaler og fjellstuer til fotografer og fjellselgere tilbyr relevant sommerjobb via konseptet.

 - Vi legger opp til felles bosted alle steder og muligheter for å møte de andre fjellspirene både via Vinjerock i Vang og sykkelfestivalen Huckfest i Ål. Tilbakemeldingene fra første runde i fjor er at dette er en optimal miks av utfordrende arbeid og aktiv fritid i fjellet, sier Rogn.

Fylkeskommunene i Viken og Innlandet støtter samarbeidet. Det samme gjør Sparebank 1 Hallingdal og Valdres, samt Sparebank 1 Lom og Skjåk.

Søknadsfrist på jobbene er 1. mars.