Nyheit

Nye i Vang: Dortea og Rune frå Sunnmøre

  Nyheitsarkiv
08. jul 2020
Rune og Dorotea på tur til Runde fyr på Sunnmøre der dei båe er frå. No er dei klare for utfordrande arbeid og aktiv fritid i Vang.
Ser fram til draumejobb og aktiv fritid

Då Dortea  fekk tilbod om draumejobben i Vang var valet enkelt får både ho og sambuaren Rune. 


– All ære til bylivet, vi er glad i det. Men å forlate Oslo til fordel for Vang no kjenst heilt rett, fortel Dortea Myklebust (26) frå Ørsta på Sunnmøre.

Ho er utdanna sosionom frå NTNU i Trondheim og har ein master i sosialt arbeid frå OsloMet. No er ho ny flyktningkonsulent i Vang og har leigd eit privathus i byggjefeltet på Åsvang.
 
- Eg har tidlegare jobba med einslege mindreårige flyktningar i Trondheim og er sterkt engasjert i dette feltet. Jobben i Vang er ein draumejobb for min del, fortel Dortea.

Sambuaren Rune Fremmerlid (28) frå Volda har ordna seg jobb i sportsbutikk på Fagernes og han ser særleg fram til ein ting etter flyttinga i månadskiftet juli/august.

– Eg er over snittet interessert i fisking og eg har allereie blinka meg ut både elver og vatn eg vil teste i løpet av sommar og haust, fortel Fremmerlid. Også jakt, ski, flugebinding, surfing og friluftsliv dukker opp når det vert snakk om interessar. 

Det sosiale paret har vore saman i seks år, og etter nokre turar hit i vår og sommar er dei trygge på valet om å gjera vangsgjeldingar av seg. 

- Vang verkar som ein triveleg plass med myldrande liv til tross for at det er ei lita kommune målt i folketal. Vi har også inntrykk av at folk er inkluderande, sosiale og hjelpsame, og viser interesse for å bli kjende med oss som kjem flyttande til bygda. Det er veldig kjekt for oss!

Velkommen!