Nyheit

Parteringskurs i oktober

  Nyheitsarkiv
27. okt 2019
Kjøttproduksjonen i Vang er unindustrialisert og basert på utmarksbeite. Foto: Julie Forchhammer
Følg lammet frå fjell til fryser og bord

Vil du lære deg skjære ned eit heilt lam? Onsdag 30. oktober er det klart for parteringskurs på skulekjøkkenet på Vbu.

Lamma er frå besetningen til Jon Helge Solemsli mens far og fagmann på feltet, Leif Solemsli, står for sjølve kurset.

- Eit lam er perfekt storleik for å lære seg nedskjering! Vi tek heile prosessen frå å beine ut og dele opp til maling av kjøttdeig og vakumering. Målet er at alle som er med på kurset skal kunne fikse dette på eigen hand etter denne kvelden, fortel Leif.

Prisen for lammekjøtet er 120 kilo/+mva. Eit lammeslakt er på om lag 15 kilo og faktura på kjøtet kjem rett frå gardbrukar. Prisen for sjølve kurset er kr 200,- per person, noko som inkluderer vakuumposar for innpakking.

Påmelding til hallgrim@vangivaldres.no (10 plassar - førstemann til mølla)  
Tid/sted: Skulekjøkkenet på Vbu onsdag 30. oktober frå 18-21.
Utstyr: Alle lyt ha med kniv, skjerefjøl og noko å frakte kjøtpakkene heim att i.

Godt beite

Lam er kjøttproduksjon nesten utelukkande basert på utmarksbeite og det har vore fleire kartleggingar frå NIBIO dei seinare åra som syner at beitet i Vang er av det aller beste i heile Sør-Noreg.

Dyra til Jon Helge Solemsli går i området kring Helin frå tidleg på våren og til langt utpå hausten. Som fleire andre sauebønder i Vang tek han att nokre slagt og sel til interessentar som tek kontakt.

- Handle lokalt!

Innovangsjon har etter fleire forespørslar teke initiativ til kurskvelden enkelt og greit fordi det er fleire udiskutable fordelar med vera i stand til å handle handle kjøtet sitt lokalt.

– For nokon er kvalitet viktigast, mens andre er mest opptekne av å støtte opp om landbruk og næringsverksemd i Vang gjennom å handle lokalt. Det er også udiskutabelt positivt om ein har miljøhensynet med seg å ete kjøt som kjem rett frå utmarksbeite, seier dagleg leiar i Innovangsjon, Hallgrim Rogn.

Sjølv har han testa alt av lokalt kjøtt dei siste åra og han stiller som håndtlanger for Solemsli under kurset.

– Eg har aldri ete betre kjøtt enn etter at eg vart vangsgjelding att og det er stor stas at det no er lett å kjøpe både lam, kje, rein, svin, storfe og viltkjøtt lokalt. Det gjev alle måltid ein ekstra dimensjon å veta heile historia frå fjell via fryser og til bordet, meiner Rogn.