Politikarpraten Mai 24 2
Framsida Aktuelt Nyheitsarkiv Politikarpraten #3

Politikarpraten #3

09. juni 2024
Velkommen til Politikarpraten måndag 10. juni på Vang folkebibliotek!

Har du innspel til politikarane i Vang? Velkomen til uformell samtale med representantar frå dei politiske partia i forkant av kommunestyremøta! Politikarpraten #3 blir på Vang folkebibliotek, måndag 10. juni kl 16.30-17.30.

Dette er eit initiativ frå kommunestyret i Vang, som ønskjer å vere meir tilgjengelege for innbyggjarane, og få innspel og diskusjon om aktuelle saker. Gruppeleiarane og ordføraren fortel at det av og til blir debattar i avisa og på facebook etter at eit politisk vedtak er fatta, og håper med dette tiltaket at innbyggjarane skal få meir innsyn i kva som rører seg i politikken, og legge til rette for at folk får ytre meiningane sine og stille spørsmål før kommunestyret behandlar sakane.

Saklista til kvart enkelt kommunestyre blir publisert på kommunen si nettside ei veke før kommunestyremøta. På biblioteket kan du også lese den i papirformat. Fleire av partia har sine gruppemøte rett etter Politikarpraten, og då vil dei kunne ta med seg innspela frå innbyggjarane dit. Du kan også kome med innspel om ting som ikkje står på saklista!

Alle er velkomne til Politikarpraten. Biblioteket og Frivilligsentralen byr på pizza til praten – om du har du lyst på ein bit så gi beskjed til biblioteket@vang.kommune.no før kl 12 same dag, slik at vi veit kor mange vi skal bestille til.

Representantane frå Bygdelista, Senterpartiet, Miljøpartiet dei grøne og Arbeiderpartiet ser fram til å samlast på biblioteket og håper mange tek turen for ein prat!