Nyheit

Sluttspurt for skulebygging

  Nyheitsarkiv
30. nov 2016
 • To lastebillass med varer i hallen tek ikkje stor plass.
 • Buldreveggen.
 • Lyssetting av klatreveggen.
 • Speilsalen.
 • Trapp til Kulturavdelinga i 2. etasje.
 • Teknisk rom.
 • Troppa til Kultuskulen.
 • Utsikta frå Speilsalen.
 • Varmvatn-tankar.
 • Skøytebanen.
 • Ombygging gamle garderober.
 • Rappelerings-veranda.
 • Mange fine lager i hallen.
 • Nye samfunnskjøkenet.
 • Flislegging i samfunnsavdelinga - foajeen.
 • Gamle bassenget, mot terapibassenget.
 • Hallen.
 • Fleirbrukshallen.
 • Fleirbrukshallen.
 • Dusjane i dei nye garderobene.
 • Dagens Skyline blir snart forandra.
Oppdatering frå vaktmeister Leif Jan Hammersatd

– Det er fullt kjør i alle rom no og det ser ut som at vi får ta heile anlegget i bruk i midten av februar, fortel vaktmeister ved Vang Barne og ungdomsskule, Leif Jan Hammerstad.

Fleirbrukshallen med klatrevegg er sjølve storstova i det nye anlegget, men alt frå ungdomsklubb til kunst og handverk-avdeling, skulekjøkken og terapibasseng er rom med skreddarsaum ned til minste detalj.– Eg trur ein skal leite veldig lenge før ein finn tilsvarande skule-, samfunns- og kultur-anlegg som dette i norges land, seier Hammerstad.

Sjå Leif Jan sine bilete i galleriet over. Og endå fleire på skula sine facebooksider