Nyheit

Valdres sparebank åpnet dørene

  Nyheitsarkiv
08. nov 2017
Denne gjengen åpnet dørene til Valdres sparebank sin filial i Vang 1. november.
Fusjonen mellom bankene i Vang og Vestre Slidre er i gang

Med ny logo og avduking av nytt skilt utenfor inngangen begynner kundene å merke at Vang og Vestre Slidre sparebank har slått seg sammen til Valdres sparebank. Her er informasjon fra banken om prosessen og vegen videre.

På ekstraordinært møte 24.april 2017 gikk både forstanderskapet i Vestre Slidre Sparebank og generalforsamlingen i Vang Sparebank enstemmig inn for en ny og større lokalbank for Valdres. Siden den gang har det vært jobbet godt for en praktisk sammenslutning av bankene. Overtakende bank er tidligere Vestre Slidre Sparebank, og nytt navn på den fusjonerte banken er Valdres Sparebank. Målet


Målet med fusjonen er en styrking av vår lokale konkurransekraft og en bredere satsning mot lokalt næringsliv i Valdres. Videre gir denne endringen oss større løfteevne, mindre operasjonell risiko og større fagmiljøer, som igjen betyr faglig spesialisering hos våre ansatte, noe både næringsliv og privatmarkedet vil nyte godt av.

Med dette er vi sikret en solid, lokal sparebank med korte beslutningsveier, og et godt banktilbud for hele Valdres. 
Valdres Sparebank har ambisjoner om å være en viktig bidragsyter til vekst og optimisme i hele Valdres. Vi skal være en viktig støttespiller for det lokale næringslivet og lokale arbeidsplasser.Finanstilsynet


Fusjonen var opprinnelig planlagt sent Q3 2017 eller tidlig Q1 2018. Bankene sendte søknad om fusjon til Finanstilsynet i april 2017, og de nødvendige tillatelser til sammenslåingen forelå allerede i juni. Dermed kunne man allerede i sommer starte forberedelsene til Valdres Sparebank. Juridisk fusjon


21. august 2017 ble Valdres Sparebank formelt registrert i foretaksregisteret, og den nye lokalbanken var en realitet. Det har vært en hektisk, men lærerik periode for alle i banken siden denne datoen. Det har blitt jobbet bredt med samkjøring av de ulike områdene, og medarbeidernes innsats har imponert adm. banksjef Arnfinn- Helge Kvam. Teknisk fusjon 


En fusjon er en todelt prosess, med en juridisk og en teknisk del, der den juridiske skjer først. Da flere banker er i fusjonsprosess for tiden, medfører det for Valdres Sparebank at den tekniske fusjonen blir gjennomført først i mars 2018. Frem til da vil vi ha to hjemmesider, og kundene bruker banken sin som før.Kundene er positive


Det er hyggelig å se at fusjonen er tatt så godt imot ute blant både nye og eksisterende kunder. Med tanke på kundetilstrømningen, er det mye som tyder på at vi har truffet godt med Valdres Sparebank. Det å kunne kombinere kompetente rådgivere, tilgjengelighet, digitale løsninger, lokalkunnskap og fysisk tilstedeværelse, er noe våre kunder setter pris på. Nytt navn


Valdres Sparebank er et navn vi er meget godt fornøyd med. Ekstra hyggelig er det at vi har fått svært positive tilbakemeldinger på navnet både fra eksisterende, nye og potensielle kunder, og også fra mange utenfor Valdres.
 Navnet sier noe om hva vi anser som vårt primærmarked, det er lett å huske, og er et navn også mange av våre hyttekunder føler tilknytning til. Ny logo


Det har vært kjørt en bred prosess rundt valg av bankens logo, der alle har fått komme med tanker og ideer til ny logo. Det har vært en arbeidsgruppe som har jobbet mye med ulike utkast, og vi er svært fornøyde med resultatet. Med seks «lenker» symboliserer logoen de seks valdreskommunene som utgjør vårt hovedmarked. Gjennom å ha tatt vare på element fra de gamle logoene, trekker vi linjene tilbake i vår bankhistorie, som går tilbake til 1860. 

Tre lokasjoner


Alle de tre lokasjonene som bankene befinner seg på i dag, videreføres, med de tjenester man har hatt på de ulike stedene. Hovedkontoret blir i Slidre; Vang og Fagernes blir avdelingskontorer. Det har de siste årene vært en svært god vekst på alle tre avdelinger, og trenden fortsetter. 
I oktober annonserte vi etter ny bredderådgiver for privatmarkedet, og ansettelsesprosessen er i gang. Vi håper dermed å i løpet av året få med oss en ny lagspiller i Valdres Sparebank. I tillegg ser vi at veksten ved avdeling Fagernes er så stor, at dette kontoret utvides innen nyttår.

Eika Gruppen AS


Valdres Sparebank vil fortsette som medeier i Eika Gruppen AS, sammen med 70 andre norske sparebanker. Gjennom Eika sikres banken nødvendige IT-leveranser, samt produkter for våre kunder. Eika er en viktig leverandør for oss, og det hadde vært vanskelig å drive en bank uten en slik allianse. Eika sine verdier understøtter vår drift som lokalbank. Miljøaspektet


Også for oss, er miljøhensyn viktig. Da stadig flere av våre kunder har el-biler og hybridbiler, har vi besluttet å montere ladestasjoner for disse biltypene både i Vang og på Slidre, noe som er planlagt ferdigstilt sommeren 2018. Aktiv Valdres


Valdres Sparebank er etter fusjon majoritetseier i Valdres Eiendomskontor AS. Valdres Eiendomskontor, som er det største og eldste eiendomskontoret i Valdres, og bankens avdeling på Fagernes er samlokalisert. Her har vi med oss en strålende gjeng medarbeidere!Bankens øverste organer


Styret i den nye banken består av: Embrik Før (styreleder), Ola Rogn Tveit (nestleder), Marit Kvåle, Marianne B. Berge, Normann Helle, Jorun Karlsen og Arne Hodne (ansattvalgt representant). Dette er en miks av de to tidligere bankenes styrer, og slik er vi sikret god kontinuitet i arbeidet som begge styrene har lagt ned før prosessen, og det som blir gjort under og etter fusjonsprosessen. 
Generalforsamlingen består av alle de tidligere medlemmene i begge banker. Leder for generalforsamlingen er Kjell Gudmund Svien, og nestleder er Ola Rogn. Fakta

  • 23 ansatte.

  • FVK kr 1,68 mrd, inkl. EBK kr 1,94 mrd.

  • Medeier i Eika Gruppen AS.

  • Adm. Banksjef: Arnfinn Helge Kvam

  • Teamleder Slidre/Ass. Banksjef: Elin Stee

  • Teamleder Vang: Eli Belsheim
Teamleder
  • Fagernes: Gunnar Hamre
Hjertestartere


Begge bankene har tidligere delt ut hjertestartere. Hjertestartere er noe flere burde ha, og vi ønsker derfor å gi bort tre stykk. Så har ditt lag, klubb eller forening her i Valdres behov for en hjertestarter, send oss en kort søknad om hvorfor nettopp dere fortjener en! Tre heldige vinnere vil få hver sin solide hjertestarter. For ytterligere informasjon:
 Arnfinn Helge Kvam  952 45 101 // arnfinn.kvam@vangsparebank.no