Framsida Arbeid og bustad Arbeid i Vang Bedrifter i Vang Innovangsjon SA

Innovangsjon SA

Innovangsjon arbeider med bygdeutvikling, og har som målsetning å bidra til økt sysselsetting, folketall og trivsel. 

Kultur og aktivitetar
Adresse
Kontorfelleskapet 1724

Tyinvegen 5151
Kontaktperson
Hallgrim Rogn
Tlf. 41222769
Heimeside
Sosiale medier