Framsida Arbeid og bustad Arbeid i Vang Bedrifter i Vang Klimakultur

Klimakultur

Klimakultur er et kompetansesenter for bærekraft og kultur med et allmennyttig formål: Hvordan kan norsk kulturliv minske sine klimautslipp og jobbe i samsvar med FN´s bærekraftsmål?

 

Kultur og aktivitetar
Adresse
Tyinvegen 5151
Kontaktperson
Erlend Eggen
Tlf. 46680647
Heimeside
Sosiale medier