Framsida Arbeid og bustad Arbeid i Vang Bedrifter i Vang Sjølvstendige snikkarar i Vang

Sjølvstendige snikkarar i Vang

Mange erfarne og dyktige snikkarar i Vang driv for seg sjølv eller saman med ein eller fleire i same situasjon. Enkelte gonger gjer dei prosjekt direkte for kunde, andre gonger er dei leigd inn av ein av dei større entreprenørane i Vang.

Her har du oversynet:

Ta kontakt med ida@vangivaldres.no om du også bør inn på denne lista!

Bygg og anlegg
Adresse
Filefjell, Øye, Vang, Åsvang, Ryfoss