Framsida Arbeid og bustad Arbeid i Vang Bedrifter i Vang Strand service AS

Strand service AS

Grunnarbeider, graving - og transport, entreprenørvirksomhet, servicevirksomhet overfor hytteeiere og salg av varer og tjenester.

Har også verkstad i Øye.

Transport, graving og grunnarbeid
Adresse
Tyinvegen 6880
Kontaktperson
Knut Strand
Tlf. 90944627