70614345_677333216102675_3996768674416427008_n.jpg
Framsida Arbeid og bustad Arbeid i Vang Bedrifter i Vang Sygarden i Hålien

Sygarden i Hålien

Hålien øvst i Høresbygde har støl ved austenden av Bygdin og har dyra på beite omlag halve året. 

Dyra i mjølkeproduksjonen går stort sett på utmarksbeite med høgt biologisk mangfald. Kraftforet i bruk på Hålien inneheld korkje soya eller palmeolje.

På sikt vert det produksjon av ost og andre meiriprodukt frå Hålien - fyrst i rekkja kjem ein snasen «Håloumi»  

Når kalvar eller kyr går til slakt vert det skjært ned hjå Reboli, merka godt og pakka i boksar på om lag 10 kilo som Björn sel direkte til forbrukar. 

Prisen er omlag 200 kr/kiloen.

 

Lokalmat
Adresse
Hørevegen 42
Kontaktperson
Björn Nylander
Tlf. 46395551
Heimeside
Sosiale medier