Framsida Arbeid og bustad Arbeid i Vang Bedrifter i Vang Tyinlam

Tyinlam

Garden Nørre Sveji ligg 600 moh. i fjellbygda Øye, Vang i Valdres.

Garden har lang tradisjon med sauehald og blir i dag dreven av

Kjell Gudmund Svien med familie.

Det er dei friske og frodige fjellbeita kring Tyin – Øyangen – Målnes

1450 moh, ved inngangsporten til Jotunheimen, som gjev eit unikt

grunnlag for beite. Her får sauen tilgang til nytt gras heile sumaren.

Unge friske planter er smakfulle og proteinrike, samstundes som dei

har ein gunstig samansetning av Omega - 3 feittsyrer.

Dette er med på å gjera Tyinlam ekstra kjøtfulle, med den beste smak og mørheit.

 

Difor slagordet «ekta gøtt beite – grepa gøtt kjøt»

Lokalmat
Adresse
Svejisvegen 32
Kontaktperson
Kjell Gudmund Svien
Tlf. 99466115
Heimeside
Sosiale medier