Bedrift: Vang maskin AS

  Alle bedrifter
Om bedrifta

 Me utfører alt innanfor grunn og terrengarbeid.  Nokre døme på arbeide me utfører.

  • tomting
  • boring og sprenging
  • transport og levering av masse (grus, pukk, kult, matjord etc)
  • legging av vatn og kloakk i grunn, samt infiltrasjonsanlegg.
  • Tining av frosne vannledninger, stikkrenner og kloakkledninger
  • Rydding av tomter, skog og trefelling. Med flishugger viss ønskelig.
  • Problemløsing…

Lage Gjevre byrja sitt føretak i 1960. I 1964 hadde han to mann i arbeide i tillegg til seg sjølv. Frå 1964 til 1998 varierte talet på tilsette frå 2 til 9. I 1998 vart føretaket omorganisert til eit aksjeselskap. I dag sysselset selskapet 6 tilsette og omset for omlag 10 millionar kroner.

Adresse:
Vang maskin AS
Synshagen Næringspark
2975 Vang i Valdres

Kontaktperson:
Egil Karlsen
Send e-post
Mobil: 91101928

Heimeside:
Klikk her

Fleire bedrifter i denne kategorien

Tyinholmen Høyfjellsstuer
VangiValdres Taxi
Makalaus design
Rogn Bil og Landbruk