Synshagen

  Oversikt
  • Tett ved hovudvegen og allereie etablerte næringsbygg er ei byggeklar tomt med ferdige teikningar ledig.
  • Mogleg næringsbygg Synshagen
  • Kart over næringsområdet ved Synshagen.
Synshagen

Fiber, vatnvarme, kloakk, vatn, oljeavskille og ferdigteikna næringsbygg er det dekka bordet du kjem til i Synshagen nærungspark rett utanfor Vang sentrum.

Her kjem du rett inn i ei etablert næringsklynge med Synshagen næringspark, Vang energiverk, eit knuseverk og miljøstasjonen.

Det allereie teikna bygget inneheld butikklokale, verkstad, lager og fleire kontor i andre etasje. Totalt er bygget på 375 kvadratmeter. 

 

Harde fakta

Adresse
Synshagen
2975 Vang i Valdres

Eigar
Jon Lerhol
Mob: 934 13 000

Nøkkelinfo

  • Stort og byggjeklart.
  • Sentrumsnært
  • Godkjende arkitektteikningar på næringsbygg mogleg å kjøpe.
  • Mykje næring i området

Kart over området 
(Tek noko tid å laste)

 

 

TyinTyin, 2977 Tyinkrysset
Kvismo, øvreKvismo, 2973 Ryfoss
TveitamoenTveitamoen, 2973 Ryfoss
Tyinvegen 4473 – «Neset»Tyinvegen 4473, 2975 Vang i Valdres