Nyheit

Europeisk pris til Kongevegen over Filefjell

  Nyheitsarkiv
05. apr 2017
Kongevegen over Filefjell mellom Vang og Lærdal har vunnet en gjev EU-pris for sitt bevaringsarbeid. Foto: Sverre Hjørnevik
Mest prestisjetung i Europa

EU Kommisjonen og Europa Nostra har i dag offentliggjort vinnerne av EUs Kulturminnepriser/Europa Nostra pris for 2017, Europas mest prestisjetunge utmerkelser innenfor kulturminnesektoren. Kongevegen over Filefjell er en av to norske vinnere.

Det er nesten uvirkelig at Kongevegen over Filefjell får en så høgthengende pris på Kulturminneområdet, sier en tydelig stolt ordfører i Vang, Vidar Eltun. 

Vang kommune stod sammen med Lærdal kommune, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune bak søknaden til Europa Nostra.

– Det er stas at Vegdirektoratet ved vegdirektør Terje Moe Gustavsen har hatt såpass trua på prosjektet hele vegen og sørget for både penger og skaperkraft inn i prosjektet, sier Eltun.

Trangt nåløye

De 29 prisvinnerne fra 18 land har fått denne erkjennelsen for sine eksemplariske resultater innenfor bevaring, forskning, spesiell innsats og utdannelse, trening og bevisstgjøring, heter det i begrunnelsen.

Konvegeven over Filefjell er hedret i kategorien «bevaring», mens Norsk Fyrhistorisk Forening er hedret i kategorien «spesiell innsats».

Uavhengige juryer bestående av spesialister har vurdert til sammen 202 prosjekter, innsendt fra organisasjoner og enkeltpersoner fra 39 forskjellige land over hele Europa og plukket ut vinnerne.

Kongevegen over Filefjell kan også dra med seg publikumsprisen. Legg igjen din stemme her!

Årets vinnere av de EUs kulturminnepriser/Europa Nostra Awards 2017 vil bli feiret under en høyprofilert begivenhet ledet i fellesskap av EUs kommissær Navracsics og Maestro Placido Domingo om kvelden 15 mai i St. Michaelkirken i Turku (Åbo). Den europeiske pristildelingsseremonien vil samle nærmere 1.200 deltakere fra hele Europa.

Kongevegen over Filefjell

Kongevegen over Filefjell vart bygd som den første kjørevegen mellom Østlandet og Vestlandet på 1700-talet. Strekningen mellom Vang og Lærdal over Filefjell byr etter et mangeårig restaureringsprosjekt på en 10 mil lang og spektakulær vandreopplevelse.

«Dette kombinerte kultur- og landskapsprosjektet er av høyeste kvalitet og har hatt et stort fokus på best mulig praksis i gjennomføringa», sa juryen.

Prosjektet har hele tiden basert seg på forsking, noe som synes igjen i de minste detaljer. For eksempel er spikrene som er brukt i brukonstruksjonene, nøyaktige kopier av spiker funnet langs kongevegen.

Mye av tørrmuringa er gjort av Sherpaer fra Nepal, men man har samtidig holdt flere kurs for lokale håndverkere for å gjenopplive denne kunsten også lokalt. Også tyske håndverkere har vært involvert i restaureringen, noe som har vært en positiv faktor for denne prisen.

«Ved å invitere dyktige håndverkere frå Nepal og Tyskland inn i prosjektet, har kontakten mellom disse ekspertene og Norge blitt etablert, og dermed har tradisjonelle håndverk og teknikker kommet fram igjen og blitt delt på en naturlig måte, understreka juryen.

Avslutningsvis setter juryen Kongevegen inn i en større og samtidig sammenheng. «dette er gjenopplivinga av ei historisk rute og de glemte sporene undervegs. Det er ikke et nybygg, men en revitalisering av et kulturminne som er nært knyttet opp mot steder og folk undervegs, noe som igjen styrker den lokale økonomien og motiverer lokalsamfunnet til å sette pris på og ta vare på kulturarven sin».

EUs kulturminnepris

EUs kulturminnepris / Europa Nostra priser ble etablert av EU kommisjonen i 2002 og har siden vært ivaretatt av Europa Nostra. Prisen berømmer og fremmer “best practices” knyttet til kulturarv innenfor bevaring, forskning, frivillighet, utdannelse og kommunikasjon.

På den måten bidra prisen til en sterkere bevisstgjøring i befolkningen av kulturarven som en strategisk ressurs for Europas økonomi og samfunn. Over de siste 15 årene har organisasjoner og enkeltpersoner fra 39 land levert inn tilsammen 2,720 nominasjoner for en pris.

Siden 2002 har uavhengige juryer valg ut 455 prisvinnende prosjekter fra 34 land. EUs kulturminnepris/Europa Nostra Pris har ytterligere styrket kulturminnesektorens evner i Europa gjennom å fremheve “best practice”, oppmuntre til grenseoverskridende kunnskapsformidling og knytte ulike type deltakere sammen i bredere nettverk.

Prisen har i tillegg gavnet prisvinnerne gjennom større (inter)nasjonal synlighet, oppfølgende finansiering og større besøkstall. I tillegg har prisene løftet publikums bevissthet rundt vår felles kulturarv og dens iboende europeiske karakter. Prisen er derfor et viktig redskap i arbeidet for å fremme Europas kulturarv.