Bustadfelt i Øye

  Oversikt
  • Utsyn over Øye og fjella rundt.
  • Vegen er rydda opp att denne våren.
  • Øye har barnehage og byggevarebutikk, mens det er kort veg til Tyin-Filefjell og Vang sentrum.
  • Straum, vatn, avløp og veg til tomtegrensa er kva du får på kjøpet i dette feltet.
Bustadfelt Øye

Med veg, vatn, avløp og straum til tomtegrensa kjem du til dekka bord i bustadfeltet ovanfor Eidsfossen i Øye. 

Her kjem sola tidleg att på våren og utsynet mot grenda, Vangsmjøsa, Rødalen og fjellheimen er flott. 

No er vegen rydda fram att, så her er kort veg frå tomtekjøp til husbygging.

For tida er det omfattande tunellbygging i Øye. Etter at denne opnar slepp Øye å ha E-16 gjennom grenda og vert endå meir av ei perle enn i dag.

Kontakt grunneigar Arne Martin Bøe for prisar og meir informasjon om feltet.

Harde fakta

Adresse
Vennisvegen 1789 
2977 Øye

Seljar
Arne Martin Bøe
Mob: 971 52288
E-post: post@oyebygg.no

Nøkkelinfo

  • Veg, straum, vatn og avløp til tomtegrense
  • Utsyn og tidleg sol
  • Kort veg til barnehage
  • Pris etter avtale

Sjå feltet hjå valdreskart.no

Bustadtomt Vang sentrumHelinvegen
Byggjefeltet på ÅsvangÅsvang
Byggjefeltet på BøaflataBøaflata, 2975 Vang i Valdres
KrøsvølhaugadnHelinvegen, 2975 Vang i Valdres