Utsyn over Øye og fjella rundt.
Framsida Arbeid og bustad Bustader og tomter Tomter Bustadfelt i Øye

Bustadfelt i Øye

Med veg, vatn, avløp og straum til tomtegrensa kjem du til dekka bord i bustadfeltet ovanfor Eidsfossen i Øye. 

Her kjem sola tidleg att på våren og utsynet mot grenda, Vangsmjøsa, Rødalen og fjellheimen er flott. 

No er vegen rydda fram att, så her er kort veg frå tomtekjøp til husbygging!

Kontakt grunneigar Arne Martin Bøe for prisar og meir informasjon om feltet.

Adresse
Vennisvegen 1789 
2977 Øye

Seljar
Arne Martin Bøe
Mob: 971 52288
E-post: post@oyebygg.no

Nøkkelinfo

  • Veg, straum, vatn og avløp til tomtegrense
  • Utsyn og tidleg sol
  • Pris etter avtale

Sjå feltet hjå valdreskart.no

Fleir Tomter