11D96D5A 5CC0 4B17 BBF8 EB24A36D23D5 1 201 A
Framsida Aktuelt Nyheitsarkiv Frivilligsentralen med nytt og spennande prosjekt

Frivilligsentralen med nytt og spennande prosjekt

29. november 2021
Prosjektleiar Inger Kongslien Tveit og leiar for Frivilligsentralen, Marte Tangen gler seg til å ta fatt på eit særs spennande prosjekt i tida framover.

- Dette blir utruleg spennande og givande å ta fatt på. Eg brenn for at alle skal få vere aktive uansett alder, smiler Inger Kongslien Tveit, prosjektleiar for Aktive saman. 

Aktive saman er ein arbeidsmetode, med to formål; Det eine er å gi frivillige organisasjonar og kommuner, eit verktøy for å organisere samarbeidet kring sosial tilhørigheit for sine innbyggjarar.

Det andre er å vise korleis frivillige kan jobbe for å gi støtte til å etablere og oppretthalde tilhørigheit i sosiale nettverk.  

Vang frivilligsentral er som ein av 7 pilotar frå heile Norge i dette prosjektet, som er i regi av Norges frivilligsentraler.

- Vi har fått prosjektmidlar til ei 50 % stilling. Inger er no i gang med å informere om prosjektet i fleire arenaer i kommunen. I tillegg skal det på plass ei arbeidsgruppe, med representantar frå kommunen, frivillige lag, skulen, foreldre mm, seier Marte Tangen, leiar for Vang frivilligsentral. 

 

Viktig å bygge grunnmuren 

I fyrste omgang handlar det for prosjektleiar, Inger å hente inn informasjon og bygge grunnmuren i prosjektet. 

Ho samarbeider tett med skulen for å fange opp barn og unge som ikkje driv med ein fritidsaktivitet. 

- Her er jo målet å hjelpe dei som treng hjelp, og få flest mogleg i aktivitet. For, som fritidserklæringa seier; alle barn og unge har rett til å drive med ein fritidsaktivitet, seier Kongslien Tveit. 

- Familiar kan ha ulike utfordringar som gjer at ungane ikkje deltek. I dette prosjektet vil vi prøve å finne løysingar uansett kva utfordringa er. Om det er tidsklemma, ugunstig arbeidstid, mangel på bil/førarkort, nettverk, språkutfordringar eller noko heilt anna, spelar ingen rolle, legg ho til.

- Det er viktig for oss å understreke at me alle i dette prosjektet har taushetsplikt, og at me ikkje skal tvinge nokon til å vera med. Dette er heilt frivillig og er kun tenkt som hjelp, seier Tangen. 

Når Inger har fått kontakt med familiar som ynskjer å delta i prosjektet, er neste steg å finne ein passande aktivitet, kartlegge kva som er utfordringane, og finne ein senior som kan hjelpe til.

- Seniorane våre er ein stor ressurs for samfunnet, og me veit at det er mange eldre også i Vang som har stor glede av å gjere noko meiningsfullt og vere til nytte. Difor er tanken at dei eldre som ynskjer, skal få hjelpe dei yngre med å koma seg ut i aktivitet, seier Kongslien Tveit.

 

Verdifull forskning for heile Vang

Sjølv om pilotprosjektet er ferdig etter åtte månader, betyr ikkje det at lærdommen ikkje skal førast vidare. 

- Tanken er jo at Aktive saman skal etablere ein struktur eller ein kultur med å fange opp dei som av ulike årsaker fell utanfor. Kanskje ein kan tenke at frivilligsentralen kan bidra i fleire settinger? seier Tangen. 

Ho fortel at informasjonen som hentast inn gjennom prosjektet er svært verdifull av fleire grunnar. 

- I 2022 er det jo frivillighetens år, og då passar det veldig bra å arbeide med eit slik prosjekt, og gjere frivilligheita tilgjengeleg for enno fleir, smiler Tangen.

- Samstundes med Aktive saman - prosjektet, jobbar også frivilligsentralen i Vang med eit større prosjekt ¨Inkluderande frivillighet¨ , som absolutt kan dra nytte av denne forskninga, legg ho til. 

No gler dei seg til å ta fatt på prosjektet, og hjelpe fleire i bygda til å vera aktive saman. 

- Vegen blir jo litt til mens ein går. Eg synes dette er eit utruleg flott prosjekt og ser fram til å få bidra, smiler prosjektleiar Inger.

 

Barnet og familien må sjølv ynskje å delta i prosjektet. Ta kontakt med Inger om du tenkjer dette prosjektet kan vere noko for din familie/ditt barn. Ta også gjerne kontakt om du er ein senior som ønskjer å engasjere deg som frivillig:

97144191 // inger.kongslien.tveit@vang.kommune.no