1402323_10151992543875729_816889793_o.jpg
Framsida Arbeid og bustad Gard og småbruk «Huga på gard»

«Huga på gard»

«Få fleire følk hit, litt um sen, på tomme bruk, i kvar ei grend» var målet «Huga på gard» jobba etter i Vestre Slidre og Vang i åra 2017-2019.

Hovudprosjektet over tre år er no avslutta - her er rapporten for arbeidet lagt ned 2017-2019. (.PDF/7.7MB)

Båe kommunar har no god oversikt over tomme bruk og held dialogane med eigarar i gang. For Vestre Slidre sin del er det berre å kontakte landbrukskontoret.

I Vang held Innovangsjon i arbeidet og alt som går på sal, kjøp eller leige av bruk, tek dagleg leiar i Innovangsjon, Ida Nordland Hillestad, seg av:  ida@vangivaldres.no // 48090059

Kontaktpersonar

Ida Nordland Hillestad
Ida Nordland Hillestad

Med et stort hjerte for hjembygda jobber Innovangsjonsminister Ida Nordland Hillestad kvar dag for å bidra til at Vang fungerar best mogleg på flest mogleg nivå. TLF: 480 90 059

Send e-post