1402323_10151992543875729_816889793_o.jpg
Framsida Arbeid og bustad Gard og småbruk «Huga på gard»

«Huga på gard»

«Få fleire følk hit, litt um sen, på tomme bruk, i kvar ei grend» var målet «Huga på gard» jobba etter i Vestre Slidre og Vang i åra 2017-2019.

Hovudprosjektet over tre år er no avslutta - her er rapporten for arbeidet lagt ned 2017-2019. (.PDF/7.7MB)

Båe kommunar har no god oversikt over tomme bruk og held dialogane med eigarar i gang. For Vestre Slidre sin del er det berre å kontakte landbrukskontoret.

I Vang held Innovangsjon i arbeidet og alt som går på sal, kjøp eller leige av bruk, tek Innovangsjonsminister, Ida Nordland Hillestad, seg av:  ida@vangivaldres.no // 48090059

Kontaktpersonar

Ida Nordland Hillestad
Ida Nordland Hillestad

Innovangsjonsminister Ida Nordland Hillestad er journalist av yrke, med eit stort hjarta og eit brennande engasjement for heimbygda si. Kvar dag jobbar ho for å bidra til at Vang fungerar best mogleg på flest mogleg nivå! TLF: 480 90 059

Send e-post