_DSC2069.jpg
Framsida Arbeid og bustad Bustader og tomter Registrer ledig bustad

Registrer ledig bustad

Har du ledig bustad eller tomt i Vang? Kontakt Innovangsjon så kjem du på nett i løpet av nokre dagar! 

Alt frå kjellarleiligheiter til småbruk er av interesse for den som vurderar å flytte til Vang. Og sjølv det du reknar for å vera lite interessant - kan vera sjølve draumebustaden for andre. 

Kontakt Innovangsjonsminister Ida på ida@vangivaldres.no- så har vi snart bustaden din ute på nett.

Kontaktpersonar

Ida Nordland Hillestad
Ida Nordland Hillestad

Innovangsjonsminister Ida Nordland Hillestad er journalist av yrke, med eit stort hjarta og eit brennande engasjement for heimbygda si. Kvar dag jobbar ho for å bidra til at Vang fungerar best mogleg på flest mogleg nivå! TLF: 480 90 059

Send e-post