_DSC2069.jpg
Framsida Arbeid og bustad Bustader og tomter Registrer ledig bustad

Registrer ledig bustad

Har du ledig bustad eller tomt i Vang? Kontakt Innovangsjon så kjem du på nett i løpet av nokre dagar! 

Alt frå kjellarleiligheiter til småbruk er av interesse for den som vurderar å flytte til Vang. Og sjølv det du reknar for å vera lite interessant - kan vera sjølve draumebustaden for andre. 

Kontakt Innovangsjonsminister Hallgrim på hallgrim@vangivaldres.no - så har vi snart bustaden din ute på nett.

Kontaktpersonar

Hallgrim Børhus Rogn
Hallgrim Børhus Rogn

Med eit stort hjarte for Vang, Valdres og Bygde-Noreg jobbar Innovangsjonsminister Hallgrim Rogn kvar dag for å bidra til at Vang fungerar best mogleg på flest mogleg nivå. TLF: 412 22 769

Send e-post