Registrer ledig bustad

Registrer ledig bustad

Har du ledig bustad eller tomt i Vang? Kontakt Innovangsjon så kjem du på nett i løpet av nokre dagar! 

Alt frå kjellarleiligheiter til småbruk er av interesse for den som vurderar å flytte til Vang. Og sjølv det du reknar for å vera lite interessant - kan vera sjølve draumebustaden for andre. 

Kontakt Innovangsjonsminister Hallgrim på hallgrim@vangivaldres.no - så har vi snart bustaden din ute på nett.

Kontaktpersonar

Hallgrim Rogn
Etter nokre år utanfor skigarden er journalist og sprettball Hallgrim Rogn tilbake i Vang der han no har fått draumejobben som Innovangsjonsminister og kan jobbe fulltid for å gjera Vang til ein attraktiv plass å bu. TLF: 412 22 769

Send e-post