Utlyste stillingar no
30
nov
Verkstedleder/teknisk leder
Vang Maskin AS / Mekonomen
Verkstedleder/teknisk leder

Vang Maskin AS / Mekonomen Søker bilmekaniker som teknisk leder til vårt verksted i Vang i Valdres. Vi utfører service og reparasjoner på kjøretøy opp 7500kg og noe maskiner.

TEKNISK LEDER / VERKSTEDLEDER

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av:

 • Feilsøking, reparasjon og servicearbeid på kjøretøy opp til 7500 kg totalvekt
 • Utføre periodisk kjøretøykontroll
 • Småreparasjoner og ordinær service
 • Delebestillinger og noe varelager


Vi ønsker oss at du innehar følgende kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som bilmekaniker, og tilstrekkelig arbeidserfaring for teknisk leder.
 • Teknisk fagskole
 • Erfaring med feilsøking
 • Evne til å arbeide selvstendig 
 • Serviceinnstilt, resultat– og løsningsorientert og med god arbeidsmoral
 • Førerkort klasse B, C1/D1. 


For den rette personen tilbyr vi:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • En arbeidsplass med meget godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibilitet og selvstyring.

Om Vang Maskin AS «Maskinentreprenør med pondus». Som også driver bilverksted, rørleggerforretning, løypekjøring og andre anleggstjenester. Bedriften har sin hovednæring i Vang i Valdres. Vi er 9 ansatte i bedriften. Vang Maskin AS er kjent for et særdeles godt og trivelig arbeidsmiljø. Bilverkstedet er tilknyttet verkstedkjeden Mekonomen.

Interesserte tar kontakt med Egil Karlsen tlf. 91101928. Send søknad til post@vangmaskin.no snarest.

OPNE ANNONSE  

25
nov
Prosjektkoordinator
Tveitabru Bygg AS
Prosjektkoordinator


Tveitabru Bygg AS er en tradisjonsrik og betydelig totalentreprenør i markedet for hytter, hus og leiligheter i Valdres. Vi holder til i Ryfoss i Vang kommune, har solid økonomi, langsiktige eiere og mange dyktige ansatte.

For å håndtere økende volum og bli enda bedre på å nå våre ambisjoner på punktlighet, kvalitet og skreddersøm, har vi behov for å styrke organisasjonen med kompetanse innen prosjektstyring- og oppfølging.

Den vi søker skal kunne håndtere prosessen fra en kontrakt er signert og frem til et nybygg er overlevert til en fornøyd kunde.

Hovedoppgaver
 • Utarbeide leveransebeskrivelser og holde orden på tilvalg og endringer.
 • Forbedre system og rutiner for prosjektregnskap og kostnadskontroll.
 • Designe fornuftige og smakfulle standardløsninger på materialvalg, farger, interiør etc.
 • Være kundens hovedkontakt gjennom prosjektet.
 • Ansvarlig for oppdatering av webside, facebook og markedsføringsmateriell.
 • Holde prosjektdokumentsystem oppdatert slik at personell på byggeplass alltid har riktige tegninger og beskrivelser tilgjengelig online.
 • Følge opp kvalitets- og HMS-system.
 • Delta i utforming av hyttemodeller sammen med arkitekt/teknisk tegner og ledelse.
Den vi søker bør ha følgende kvalifikasjoner/egenskaper
 • Konkret eller overførbar erfaring med en eller flere av hovedoppgavene.
 • Relevant utdannelse.
 • Kunnskap om innkjøp og/eller salg.
 • Estetisk sans med blikk for detaljer og gode løsninger.
 • Økonomisk forståelse.
 • God kunnskap om bruk Office-applikasjoner.


At du er systematisk og nøyaktig, og kommuniserer godt både muntlig og skriftlig, tar vi som en selvfølge. Det er også viktig at du har de personlige egenskapene som trengs for å opparbeide og forvalte gode kunde- og leverandørforhold. Av og til kan det være ganske hektisk her, så vi ønsker også at du er typen som ikke mister fatningen av å måtte håndtere flere, parallelle prosjekt og tidsfrister.


Arbeidsmiljøet hos Tveitabru Bygg AS er uformelt, ubyråkratisk og svært hyggelig. Du vil få gode muligheter til å forme din egen hverdag og bidra til å lage løsninger som kommer både kunden og Tveitabru til gode.

Ta gjerne kontakt med daglig leder, Odd Magne Grythe, på telefon 9588 8766 dersom du har noen spørsmål.

Send CV og søknadsbrev til odd.magne@tveitabru.no. Vi behandler søknader og innkaller til intervju fortløpende så det er ingen grunn til å vente til siste frist.

OPNE ANNONSE  

08
des
Kokk
Vang kommune
Kokk

Vang kommune har ledig ei 50 % fast stilling som institusjonskokk ved Vangsheimen frå medio februar 2020.

Arbeidsoppgåver

Kjøkenet på Vangsheimen har 4 tilsette og lagar mat til institusjon,dagsentre og heimebuande. Kjøkenet har fokus på ernæring til eldre, og maten vert laga frå botnen av. Stillinga har arbeid 3 helger i ein 12 vekers turnus.

Kvalifikasjonar
 • Fagbrev som kokk/institusjonskokk er ynskjeleg. God realkompetanse kan vege opp for manglande utdanning
 • Fordel med kjennskap til norsk tradisjonsmat
 • Erfaring innanfor fagområdet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
Personlege eigenskapar

Me søkjer etter ein serviceinnstilt kokk, med godt humør, og som ynskjer å bidra til ein fagleg utvikling på kjøkenet. Me ynskjer også at du er fleksibel, har ei interesse for ernæring for eldre, og er kjent med norsk tradisjonsmat.

Personlig eignaheit vil bli vektlagt

Vi tilbyr løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Fleire detaljar om stillinga her.

Søknadsfrist 08.12

OPNE ANNONSE  

30
nov
Drosjesjåfør
Transportpartner Valdres AS
Drosjesjåfør

Lyst til å kjøre drosje?

Vi har behov for sjåfører på liten bil.

Mye eller lite, helg eller midtuke, det bestemmer du👍

Ring eller mail: transportpartnervaldres@hotmail.com // 46464604 (helst mail)

OPNE ANNONSE  

Jobbhistorikk: Så langt i år
17
nov
Drivar turisthytte
Tyinstølen Turisthytte
Drivarar Tyinstølen turisthytte

Midt i sti– og løypenettet til Den Norske Turistforening ligg Tyinstølen Turisthytte.

Her er du langt til fjells, midt mellom Austlandet og Vestlandet med Jotunheimen mot nord og Skarvheimen mot sør, samstundes som det er heilårsveg forbi turisthytta.

Eigar Ola Strand ynskjer no å leige ut heile turisthytta frå sommarsesongen 2020. Dette er ein unik moglegheit for den som vil bu i ei fjellbygd, prøve seg som turistvert i høgfjellet og skape sin eigen arbeidsplass. Turisthytta egner seg godt for å ta i mot større grupper.

Interessert? Ta kontakt med Ola Strand (post@tyinstolen.com/91844523)

Om det ikkje dukkar opp aktuelle drivarar, søker Strand etter potensielle arbeidsfolk til turisthytte, så ikkje nøl med å kontakte Ola.

01
jan
Butikkmedarbeidar og kontorsjef
Elektrisk Installasjon AS / Tindulf hyttebutikk
Butikkmedarbeidar og kontorsjef

Elektrisk installasjon AS har sidan 1978 montert elektriske anlegg i privathus, driftsbygningar, næringsbygg og hytter i Vang og nabokommunane. Dei siste åra har bedrifta også hatt kontor i Vang sentrum og butikk for elektriske artiklar i samdrift med Tindulf hyttebutikk.

Bedrifta ser no etter ein butikkmedarbeidar og kontorsjef i 100 % fast stilling.

Arbeidsoppgåver
 • Fakturering
 • Bemanning av butikk i Vang sentrum
 • Rekneskap
 • Timelister for lønn
 • Dokumenthandtering
 • Anna kontorarbeid
Kvalifikasjonar
 • Strukturert og sjølvstendig med god ordenssans
 • Serviceinnstilt ovanfor kunder
 • Gode datakunnskaper
 • God med tal og rekneskap
 • Gjerne erfaring med Visma eller andre rekneskapsprogram
 • Elles ingen formelle krav
Vi tilbyr
 • 100% stilling
 • Eige kontor
 • Løn etter avtale
 • Hjelp med å finne bustad

For spørsmål kring stillinga, kontakt dagleg leiar Kjell Arne Dalåker tlf: 416 09 478 // installasjon@start.no

Søknaden sender du til installasjon@start.no

Søknadar vert handsama fortløpande. Siste frist 1. januar.

10
feb
Sakshandsamar bygg og arealplan
Vang kommune
Sakshandsamar bygg og arealplan

Vang kommune har frå snarast ledig eit eittårs engasjement i 100 % stilling som avdelingsingeniør for saksbehandling av bygg- og arealplansaker.

Arbeidsoppgåver arealplan:
 • Oppfølging av private reguleringsplaner
 • Medverknad ved utarbeiding av kommunen sine eigne planar
 • Førebu og leggje fram saker for politiske organ
 • Føring av planstrategi, arkiv m.v
 • Sakshandsamar vil i samband med arealsaker ha tett samarbeid med arealplanleggjar som har overordna fagansvar
 • Andre planoppgåver kan bli lagt til stilling etter behov
Arbeidsoppgåver byggesak:
 • Byggesakshandsaming, herunder rettleiing av tiltakshavarar
 • Førebu og leggje fram saker for politiske organ
 • Føre tilsyn med føretak og tiltak
 • Føring av bygningsinformasjon i kart og matrikkel
Ny medarbeidar har:
 • Relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå
 • Erfaring frå arbeid i forvaltninga vil bli tillagt vekt
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for arealforvaltning og byggesak
 • God evne til tverrfagleg samarbeid
 • Gode datakunnskapar, spesielt innan geografiske informasjonssystem (GIS)

Me tilbyr godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordningar, fleksibel

arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad. Vang kommune har nynorsk som målform.

Tilsetting skjer på vilkår som til ei kvar tid gjeld i kommunal sektor.

Ved behov må vedkomande som blir tilsett stille bil til disposisjon. Bilgodtgjerdsle etter statens reiseregulativ.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ta kontakt med arealplanleggjar Magnus Lajord tlf. 61369484/97541286 og/eller plan- og byggjesakshandsamar Simen Dølgaard, tlf. 61 36 9478

Søknad merka arkivsak nr. 19/38 blir å sende elektronisk til heimesida vår

www.vang.kommune.no innan 10. februar 2019.

10
feb
Driftsoperatør vatn og avløp
Vang kommune
Driftsoperatør vatn og avløp

Vang kommune har ledig eit 100 % vikariat som driftsoperatør vatn og avløp i eitt år, ved landbruk/teknisk etat. Tiltreding snarast, og med muligheit for fast tilsetjing.

 

Generelt:

Vang kommune har 4 avløpsanlegg og 7 vassverk med tilhøyrande leidningsnett og pumpestasjonar som betener fritidsbustader, faste bustader, næring og kommunale bygg som skule og barnehage. Dei siste åra har kommunen investert betydelege beløp i nye anlegg og byggeaktiviteten vil vera stor også i dei kommande åra. Kommunen nyttar digitale løysningar innanfor GIS, driftovervåkning, avviksrapportering og internkontroll. Det er 3 driftsoperatørar inklusiv driftsleiaren, samt ein avdelingsingeniør vatn og avløp som jobbar innanfor fagfeltet. Driftsleiaren har oppmøte saman med driftsoperatørane og rapporterar til avdelingsingeniør vatn og avløp.

 

Arbeidsoppgåver:

Drift og vedlikehald av anlegg for vatn og avlaup

 • Delta i den daglige drifta saman med dei andre driftsoperatørane
 • Delta i den til ei kvar tid gjeldande vaktordninga

 

Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga.

 • Kvalifikasjonskrav:
 • God kunnskap om leidningsnett, vassverk og avløpsanlegg.
 • Relevant fagbrev og praksis innan driftsoperatørfaget, driftsoperatørkurs er ein fordel.
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy er nødvendig.
 • Gode samarbeidsevner, og evner til å arbeide sjølvstendig og effektivt.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg.
 • Førarkort klasse B.

 Personleg eignaheit vil bli vektlagt. Dersom den som blir tilsett ikkje har godkjent utdanning som driftsoperatør, må vedkomande vera villig til å ta kurs for driftsoperatørar. Dette består av ei praksisperiode på 1 til 2 år og ei kursperiode på 3. uker per kurs fordelt over 3 månadar. 

 

Me tilbyr:

 • Triveleg arbeidsmiljø, utfordrande og allsidige arbeidsoppgåver
 • Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Fleksibel arbeidstidsordning

 

Kontaktpersonar:

Nærare opplysningar om stillinga får de ved å ta kontakt med avdelingsingeniør Halvor Eggen Pettersen på tlf. 92 85 60 57 eller driftsleiar vatn og avløp Torstein Dervola på tlf. 91 83 78 98

 

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår

www.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr. 19/67

 

Søknadsfrist: Søndag 10. februar 2019

 

24
feb
Konsulent ved rådmannskontoret
Vang kommune
Konsulent ved rådmannskontoret

Vang kommune har frå 1. juni 2019 ledig 100 % fast stilling som konsulent ved rådmannskontoret. Stillinga ligg i rådmannen sin stab.

Overordna arbeidsoppgåver
 • Fagleg ansvar for kommunen sine arkiv
 • Systemansvar for kommunen sitt arkiv- og saksbehandlingssystem Acos websak og Acos møte, herunder opplæring/ oppfølging av brukarar og postjournal
 • Systemansvar for kommunen sine elektroniske løysingar for møteinnkalling og møtegjennomføring. (Acos møte)
 • Leiarfunksjon for merkantil del av kontoret
 • Sakshandsaming av saker etter alkohollova og serveringslova
 • Attestasjon og tilvising av rekningar
 • Sekretær for valstyret
 • Det er utarbeidd stillingsbeskriving
 • Stillingsinnhald kan bli endra
Kvalifikasjonar
 • Relevant bachelorutdanning er ønskeleg. Anna relevant utdanning/realkompetanse vil sjølvsagt bli vurdert
 • God kompetanse i og erfaring med saksbehandling
 • Gode kunnskapar i og interesse for bruk av data/fagsystem
 • Gode norskkunnskapar og god skriftleg framstillingsevne
 • Erfaring frå det offentlege ein føremon
 • Gode samarbeidsevne, evne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt
 • Søkjar må kunne disponere bil
Me tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver
 • Gode forsikrings– og pensjonsordningar
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Kommunen har personalbustader for leige.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe rådmann Reidar Thune på telefon 61 36 94 12 / 913 15 147 eller personalkonsulent Inga Jane Vie Karlsen på telefon 61 36 94 18.

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr. 19/79 sendast elektronisk via heimesida vår www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: søndag 24. februar 2019       

17
feb
Lærarstilling Vang barne- og ungdomsskule
Vang kommune
Lærarstilling Vang barne- og ungdomsskule

Me har ledig 100% mellombels stilling for lærar ved Vang barne og ungdomsskule med snarleg tiltreding og fram til 31.07.19, med muligheit for forlenging. Stillinga kan delast på fleire.

Stillinga vil bestå av undervisning i fleire fag på barnesteget og norskopplæring for minoritetsspråklege elevar.

Vang barne- og ungdomsskule er ein kombinert barne- og ungdomsskule, med klassetrinn frå 1. - 10. klasse. Skulen er fulldelt og har omlag 205 elevar. Skulen har SMART-oppvekst som satsingsområde.

Skulen framstår som ny og moderne med flotte fasilitetar etter ei omfattande ombygging og påbygging i perioden 2014 - 2016.

Søkjarar med godkjent lærarutdanning vil bli prioritert, men andre med relevant utdanning og/ eller erfaring kan også bli vurdert.

 

Me ser etter lærarar som

 • er gode klasseleiarar
 • er i stand til å skape positive relasjonar til elevar, foreldre og kollegaer
 • er innstilt på å medverke i skulen sitt utviklingsarbeid
 • er innstilt på å medverke til eit godt skulemiljø
 • har god IKT-kompetanse

Personleg egnaheit vil bli vektlagt

 

Me tilbyr

 • triveleg og godt fagleg arbeidsmiljø
 • løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

Kommunen har personalbustader for leige

 

Vang kommune nyttar nynorsk som målform

Spørsmål ved stillingane kan rettast til rektor: Tor Nordaas. Tlf: 61 36 94 31 / 470 87 727

Tilsetjing på ordinære vilkår som til eikvar tid gjeld i kommunal sektor. Me tek atterhald om at fast tilsette med retar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling.

Ved tilsetjing må ein legge fram gyldig politiattest.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår; www.vang.kommune.no Søknad skal merkast med arkivsak nr. 19/84

Søknadsfrist: 17.februar 2019

01
mar
Assisterande fjellseljar
Mountains of Norway
Assisterande fjellseljar

Mountains of Norway er eit salssamarbeid mellom Nasjonalparkriket Reiseliv, Visit Valdres og Visit Geilo, etablert i 2016. Vårt oppdrag er å styrke opplevingsturismen i fjellheimen på vegne av våre 30 medlemsbedrifter, gjennom å utvikle og selje fjellopplevingar til internasjonale turoperatørar som sender framtidas aktive feriegjester til Noreg. Tyskland, Nederland, England og Frankrike er våre primærmarknader. Vi jobbar på vegne av heile verdikjeda i reiselivsnæringa, med alt frå store hotell og resortar til små fjellstover, guidebedrifter, kulturaktørar og busselskap i medlemsmassen vår. Mountains of Norway har p.t. 3 tilsette, som alle jobbar med sal eller salsutløysande tiltak som visningsturar, PR-kampanjer og produktutvikling.
For meir informasjon, sjå www.mountainsofnorway.com

Arbeidsoppgåver: Sumaren er høgtid for oss fjellseljarar, med visningsturar, utviklingarbeid og fotoshoots over ein låg sko, samstundes som mange av bedriftene våre også får sine fyrste gjester og grupper på besøk frå nye turoperatørar dei har inngått samarbeid med. Vi søker difor etter eit ekstra hovud til å hjelpe oss med alt som foregår i denne perioden, herunder blant anna:

 • Praktisk tilrettelegging og bistand til gjennomføring av visningsturar

 • Bistand ifm. gjennomføring av foto- og filmopptak

 • Dokumentasjon av turmål og produktutvikling

 • Salsbesøk/workshops med turoperatørar (avhengig av tidspunkt)

 • Anna førefallande arbeid som tilfell ein fjellseljar i kvardagen

Du: Fyrste bod er at du er oppriktig glad i fjellet! Ellers kan du fort bli gjennomskua som ein lite truverdig fjellseljar... Utover dette ynskjer me oss følgjande skills:

 • Du er utdanna, eller under utdanning, innanfor reiseliv, friluftsliv og/eller kommunikasjon/marknadsføring

 • Du pratar og skriv både norsk og engelsk utan problem, uansett om det er detaljerte turbeskrivingar eller joviale funfacts du skal lire av deg

 • Du er flink til å planlegge og vera eitt steg i forvegen heile tida, slik at du kan tilrettelegge for at dei rundt deg får så gode opplevingar og arbeidsvilkår som mogleg

 • Du trivst (nesten) like godt på tynn is som på grunnfjell

 • Og viktigst av alt: Du har SKIKKELEG lyst på denne utfordringa

 • PS: Valdresekspressen stoggar rett utanfor kontoret, men av praktiske omsyn må du ha førarprov disponere eigen bil

Me kan tilby:

 • Moglegheit til å bygge nettverk med fleire av fjellheimens ypparste reiselivsverksemder, samt eit knippe internasjonale turoperatørar

 • Arbeidskvardagar som består av kontrollert kaos og masse meiningsfylte oppgåver på vegen til målet om å byggje framtidas bærekraftige fjellturisme

 • Løn og øvrige vilkår etter avtale + kompensasjon for bruk av eigen PC og telefon i arbeidstida

 • For den rette kandidaten kan det også vera moglegheiter for eit utvida engasjement med fleire arbeidsveker seinare på sumaren

Stad: Arbeidsstad er Kontorfellesskapet 1724 i Vang, men det praktiske arbeidet vil gå føre seg rundt om i Fjell-Noreg. 

Søknadsfrist 1. mars

Arbeidsperiode: 10.06-05.07

For meir om stillinga og søknad kontakt fjellseljar og dagleg leiar i Mountains of Norway Eirik Høyme Rogn eirik@mountainsofnorway.com // 971 09 903

 

01
mar
Innholdprodusent
Outtt AS
Innholdprodusent

I Outtt lager vi den ultimate tjenesten for å planlegge og gjennomføre naturbaserte reiser og vandreturer. Vi ser etter nye medarbeidere som vil være med å gi turister den informasjonen de trenger slik at ferieturen blir både bedre og enklere.

Outtt: Vår aller største verdi er godt kvalitetssikret innhold som hjelper folk å finne de beste turforslagene. Målet er å løse problemene som oppstår når folk skal på tur i områder de ikke kjenner til fra før. Vi gjør det ved å gi dem den informasjonen de trenger for å finne fram. 

Jobben:

 • Spennende arbeidsoppgaver for alle som liker å produsere nytt innhold.

 • Muligheten til å jobbe med et team som lever for å produsere nyttige turbeskrivelser og guider til spennende destinasjoner.

 • Kreativt og sosialt arbeidsmiljø i Vang og Oslo om du ønsker fjell/fotturer/stisykling i kombinasjon med det urbane.

Du: Vi ser etter søkere som kandrive egen research og skrive gode og interessante artikler. Erfaring med intervjusituasjoner, eller film- og videoproduksjon er en fordel. Det kreves flytende engelskferdigheter - alt innhold publiseres på engelsk.

Legg ved eksempler på egenproduserte artikler eller videoer på engelsk som referanse.

Praktisk: Du disponerer eget data- og produksjonsutstyr.

Vi bidrar til å finne bosted sammen med de andre på sommerjobb i perioden. 


Lønn etter avtale.

Sted: Kontorfellesskapet 1724 i Vang i Valdres med mulighet for både utekontor og arbeidsdager i Oslo.

Søknadsfrist 1. mars

Arbeidsperiode: 10.06-05.07

Vil du vite mer eller søke på stillinga? Kontakt daglig leder i Outtt Erlend Eggen erlend@outtt.com // 466 80 647

https://outtt.com/

01
mar
Journaslit/innhaldsprodusent
Innovangsjon SA
Journaslit/innhaldsprodusent

Innovangsjon SA: Vi er eit bygdeutviklingsforetaket i Vang i Valdres som jobbar med næringsutvikling, bustader, møteplasser og blest med eit overordna mål om å auke folketalet i Vang kommune. 

Arbeidsoppgåver: Nettsida vangivaldres.no saman med facebookside og instagramkanal er dei viktigaste kanalen ut i verda for Vang og Innovangsjon. 

Vi ser etter ein person som gjennom fire sommarveker kan løfte innhaldet i desse kanalane og eventuelt introdusere Vang for verda gjennom nye kanalar. 

Arbeid og prioriteringar vert styrt etter interesse og kompetanse ut frå denne foreløpige arbeidsplanen:   

 • Produksjon av større reportasjar til vangivaldres.no 

 • Redaktør for Instagramkanalen vangivaldres gjennom fire veker.

 • Enkle filmproduksjonar til sosiale medium. 

Du: Er kreativ og stødig på tekst og foto. 

Har du erfaring frå filmproduksjon og marknadsføring gjennom sosiale medium er eit pluss. 

Interesse, engasjement og kunnskap kan vera nok for å få jobben. Elles kan dette vere relevante studium;  Marknadsføring, journalistikk, kommunikasjon, digitale medie, PR, film, foto, fotojournalistikk.

Praktisk: Du lyt ha førarkort og eigen pc. Det er også ein stor fordel om du har eigen bil og foto/evt. film-utstyr. 

Stad: Arbeidsstad er Kontorfellesskapet 1724 i Vang, men det praktiske arbeidet vil gå føre seg rundt om i heile kommunen. 

Søknadsfrist 1. mars

Arbeidsperiode: 10.06-05.07

Vil du veta meir eller søke på stillinga? Kontakt dagleg leiar i Innovangsjon, Hallgrim Rogn hallgrim@vangivaldres.no // 412 22 769

www.vangivaldres.no 

01
mar
Gardsarbeidar/snikkar/avløysar
Torgrim Grøv
Gardsarbeidar/snikkar/avløysar

For deg som er praktisk anlagt og er klar for å ta i eit tak på ein gard i full drift er det ledig 100 % fast stilling. 

– Eigentleg er vi ute etter ein kopi av meg. Minust det dårlege humøret, fortel Torgrim Grøv som vil vera den ein samarbeidar tettast med i arbeidskvardagen.

Arbeidsoppgåver
 • Gardsarbeid
 • Fjøsavløysar
 • Torvlegging
 • Snikkar
 • Altmoglegmann/kvinne på garden

Det er mogleg å starte i jobben i morgon og samstundes flytte inn i eigen bustad på garden om ein ynskjer det.

Arbeiddstad er på garden i Vang sentrum og på diverse prosjekt rundt om i Vang kommune.

Lønn etter tariff. 

Ingen formelle krav til å søkje på jobben, men ein stor fordel om vi kan prate norsk saman på arbeid. Personlegheit og erfaring er avgjerande.

Tilsetjing skjer fortløpande. 

Meld interesse til Torgrim Grøv om dette kan vera noko for deg: torgrim.grov@hotmail.com // 905 18 439

 

 

20
mar
Rådmann
Vang kommune
Rådmann

Vang kommune søkjer etter ein framtidsretta og aktiv byggjar av lokalsamfunnet.

Det er viktig at den nye rådmannen vår har evne til å arbeide strategisk og til å engasjere medarbeidarar, folkevalde, næringsliv og innbyggjarar for å skape ei fortsatt god utvikling i Vang.

Sentrale arbeidsoppgåver
 • Vere ein synleg og samlande leiar for alle tilsette i kommunen.
 • Bygge tillit og godt omdøme gjennom respekt og gode prosessar.
 • Sørge for å ha ein god internkontroll som svarar opp gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Utvikle ein god dialog med kommunen sine folkevalde organ.
 • Delta aktivt i det omfattande interkommunale samarbeidet i Valdres.
 • Analysere kommunal drift og vurdere tiltak for betring og utvikling.
Ønska kvalifikasjonar; utdanning og erfaring
 • Relevant utdanning på høgskule eller universitetsnivå, herunder gjerne særskilt kompetanse innan leiing.
 • Leiarerfaring frå offentleg forvaltning, fyrst og fremst kommunal verksemd.
 • God evne til å kommunisere både munnleg og skriftleg.
 • Personleg eignaheit.
Vang kommune tilbyr
 • Ei interessant og utfordrande stilling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Vanlege kommunale tilsettingsvilkår, herunder offentleg tenestepensjonsordning.
Andre opplysningar
 • Søkjar må disponere bil.
 • Kommunen sitt tenestemål er nynorsk.
 • Det kan bli aktuelt å endre tittel på stillinga til kommunedirektør.
 • Det utarbeidast offentleg søkjarliste: Søkjar som ikkje vil stå på lista må grunngje dette i søknaden, og om dette ikkje kan imøtekomast, blir søkjar kontakta før offentleggjering av søkjarlista.
  Nærare opplysningar om stillinga får du ved å ringe ordførar Vidar Eltun på mobil 91723502.

Søknad med CV/ attestar merka arkivsak 19/129 sendast elektronisk innan 20.mars.

22
mar
Sommarvikarar i kommunen
Vang kommune
Sommarvikarar

Vang kommune søkjer etter sommarvikarar i kommunen for sommaren 2019, i følgjande stillingar:

ETAT FOR LANDBRUK/TEKNISK
 • Enkelt gartnararbeid
 • Vedlikehald av bygningar m.m.
 • Registrering av VA-anlegg
  –Søkjarar bør ha fylt 16 år.
 • Reinhald på ymse arbeidsplassar
  - Søkjarar bør ha fylt 18 år og ha erfaring på området.
ETAT FOR OPPVEKST, KULTUR OG INTEGRERING
 • Kongevegsryddar – rydding og merking av kongevegtrasear
 • Stiryddar – rydding og merking av turstignettet i Vang kommune
  - Ryddar bør ha fylt 18 år, helst ha bilsertifikat og erfaring med bruk av motorsag.
  - Ungdom i aldersgruppa 16-18 år kan også søkje.
 • Klubbleiar sommarfritidsklubb
  - 4 dagar i veka i  4 veker frå 24.juni. Må ha fylt 18. Krav om politiattest.
 • Sommervikar på biblioteket
  - 5 dager i veka i 4 veker frå 24.juni. Må ha fylt 18 år. Krav om politiattest.
ETAT FOR HELSE – OG OMSORG
 • Sjuke– og vernepleiarar, helsefagarbeidarar, heimehjelpar og assistentar innan Miljøtenesta,
  Vangsheimen og Heimetenesta.
 • Sommarvikarar på kjøkken og reinhald ved Vangsheimen
  Kvalifikasjonar:
  - Bør ha fylt 18 år, men søkjarar frå 16 år kan vurderast.
  - Norsk autorisasjon ved fagstillingar.
  - Ynskjeleg med erfaring frå miljøteneste og/eller pleie – og omsorgstenesta, men ikkje eit krav.
  - Vikar i pleie må vera 18 år.
  - Vikarar i heimesjukepleie må ha førarkort.
  - Gode norskkunnskapar.
  - Personlig eignaheit vert vektlagt.
  - For alle stillingane innan helse – og omsorg er det krav om politiattest.

  Studentar og elevar vert spesielt oppmoda om å søkje.
  Det er viktig med ein informativ søknad.

Søknaden skal innehalde informasjon om

 • Din motivasjon for å søkje stillinga
 • Kvar du ynskjer å arbeide, i prioritert rekkjefølgje
 • kva tidsrom du kan arbeide
 • Om du har førarkort for bil/traktor
 • Om du disponerer bil
 • Din erfaring med bruk av motorsag (evnt. motorsagkurs) dersom det er relevant for stillinga
 • Om ynskjeleg kan nokre stillingar kombinerast. Er du interessert i å arbeide i fleire/ulike stillingar, er
  det fint om du skriv dette.
Generelt for stillingane

Studentar og ungdommar frå Vang vil bli prioritert. Vi krev gode kunnskapar i norsk. Tilsetjing skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.


Send søknad merka arkivsak nr. 19/127 elektronisk på heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Fredag 22. mars 2019

22
mar
Ledige stillingar innan Helse og Omsorg
Vang kommune
Ledige stillingar innan Helse og Omsorg

KORTTID OG HEIMETENESTA

Helsefagarbeidarar – deltidsstillingar

 • 15% fast stilling helg for helsefagarbeidar, student/elev eller assistent
 • 12,68% fast stilling helg for helsefagarbeidar, student /elev eller assistent
 • 25,65% stilling, permisjonsvikariat, annakvar helg i perioden 01.03.2019 – 31.08.2019

MILJØTENESTA

Vernepleiar i 100% fast stilling

 • Sisteårs vernepleiarstudentar oppfordrast til å søke
 • Andre høgskuleutdanningar som er relevante kan vurderast
 • Kompetanse og erfaring frå arbeid med psykisk utvklingshemma er ynskjeleg
 • Arbeid i turnus med 2 helger på 6 veker, dag- og kveldsvakter
 • Stillinga inneber fagleg ansvar. Det er sett av tid til fagadministrasjon og samarbeid i turnus.
 • Ledig frå snarast

Eventuell søkar som er student vil få tilbod om stillinga på engasjement fram til fullført og bestått utdanning. Fast tilsetting fordrar autorisasjon som vernepleiar.

BPA

 • 16,90% fast helg, dagvakter i BPA- ordning, kvinnelege søkjarar

Kvalifikasjonskrav for samtlege stillingar:

 • Grunnleggande interesse for å jobbe med folk og å ville bidra til å skape ein god dag for dei du arbeider for og saman med.
 • Personleg eignaheit, som for oss betyr:
  – lærelyst, gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, pågangsmot, vera trygg på seg sjølv, godt humør, stabilitet og fleksibilitet. Ein lagspelar!

 

Andre ferdigheiter:

 • Kjennskap til målretta miljøarbeid, EPJ og positiv innstilling til bruk av data som verktøy.
 • Opplæring vil bli gjeve.
 • Må kunne gjera seg godt forstått på norsk, både skriftleg og munnleg.
 • Førarkort klasse B.

Meir informasjon om stillingane får du ved å ta kontakt med leiar for miljøtenesta, Elisabeth Hålien, tlf. 61 36 95 50/99 09 00 13

Felles for stillingane

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledigestillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål merka arkivsak nr. 19/148 sendast elektronisk via heimesida vår www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: 22. mars 2019

22
mar
Vernepleiar
Vang kommune
Vernepleiar i fast stilling

Vang kommune søkjer etter vernepleiar til 100% fast stilling. 

 • Sisteårs vernepleiarstudentar oppfordrast til å søke
 • Andre høgskuleutdanningar som er relevante kan vurderast
 • Kompetanse og erfaring frå arbeid med psykisk utvklingshemma er ynskjeleg
 • Arbeid i turnus med 2 helger på 6 veker, dag- og kveldsvakter
 • Stillinga inneber fagleg ansvar. Det er sett av tid til fagadministrasjon og samarbeid i turnus.
 • Ledig frå snarast

Eventuell søkar som er student vil få tilbod om stillinga på engasjement fram til fullført og bestått utdanning. Fast tilsetting fordrar autorisasjon som vernepleiar.

Kvalifikasjonskrav for stillinga
 • Grunnleggande interesse for å jobbe med folk og å ville bidra til å skape ein god dag for dei du arbeider for og saman med.
 • Personleg eignaheit, som for oss betyr:
  - lærelyst, gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, pågangsmot, vera trygg på seg sjølv, godt humør, stabilitet og fleksibilitet. Ein lagspelar!
Generelle vilkår
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledigestillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål merka arkivsak nr. 19/148 sendast elektronisk via heimesida vår www.vang.kommune.no

 Søknadsfrist: Onsdag 22. mars 2019

25
mar
Sommarhjelp GIS
Vang kommune
Valdreskommunane søkjer sommarhjelp GIS (arkivsak 19/169

Valdres-GIS (VGIS) er eit interkommunalt kartsamarbeid mellom dei seks Valdreskommunane Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre, Østre Slidre og Vang med felles programvare, kartdatabaser og internettkart.

Det er tilsett ein felles GIS-konsulent som vil ha ansvar for og oppfylgjing av sommarhjelpa.

Kontorstad er Vang, men arbeidsdagar i dei andre kommunane må påreknast.

Periode: Minimum 5 - 6 veker i perioden 1. juni - 31. august.

 

Arbeidsoppgåver

 • Kvalitetsheving, tilrettelegging og digitalisering av kartdata innanfor fagfelta plan, bygg, eigedom, vatn og avløp, landbruk og skogbruk o.l.
 • Tilrettelegging og gjennomføring av GIS-analyser.
 • Vedlikehald av kartdatabasar og internettkart.
 • Kan tilpassast kompetanse/fagretning på søkar.

 

Kvalifikasjonar/personlege eigenskapar

 • Student innanfor kartrelevante fagfelt eller med god datateknisk innsikt og interesse for digitale kart.
 • Førekort klasse B, tilgang til eigen bil er ein klar fordel.
 • Må like å jobbe sjølvstendig.
 • Må vere lære- og samarbeidsvillig.

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til Lars Østbye Hemsing

Tlf: 61 36 94 09

Mob: 90 47 54 69

E-post: lars.ostbye.hemsing@vang.kommune.no

 

Me tilbyr løn etter avtale.

Tilsetting skjer på vilkår som til ei kvar tid gjeld i kommunal sektor.

Bilgodtgjerdsle etter statens reiseregulativ.

 

Søknad merka arkivsak nr. 19/169 blir å sende elektronisk til heimesida vår

www.vang.kommune.no innan 25.03. 2019.

 

 

31
mar
Personalkonsulent - vikariat
Vang kommune
Personalkonsulent - vikariat

Frå april 2019 har Vang kommune ledig 100 % vikariat som personalkonsulent fram til ca 1.oktober. Stillinga er ein del av rådmannen sin stab.

Arbeidsoppgåver er i hovudsak:
 • Sakshandsaming
 • Rådgjeving
 • Rekruttering og tilsetjing
 • Tariffoppgjer og forhandlingar
 • HMS- og IA-arbeid
 • Internkontroll
 • Utviklingsarbeid
Det er ynskjeleg at søkjarar har:
 • Relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå
 • Relevant praksis
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for kommunal sektor
 • God evne til samarbeid
 • Gode datakunnskapar
 • Personleg egnaheit.

At søkjar har relevant praksis vil bli tillagt stor vekt.

Me tilbyr godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, god forsikrings- og pensjonsordning, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad.

Som personalsystem brukar me Visma Enterprise HRM og Acos til saksbehandling. Vang kommune har nynorsk som målform.

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. 

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å ringe rådmann Reidar Thune på telefon 61 36 94 12 / 91 31 51 47.

Søknad med attestar og vitnemål merka arkivsak nr. 18/362 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 31.mars 2019

05
apr
Stillingsannonse byggesaksbehandlar
Vang kommune
Stillingsannonse byggesaksbehandlar

Er du Vang kommune sin nye byggesaksbehandlar?

Kort om stillinga

Vang kommune har ledig engasjement i 100% stilling som avdelingsingeniør for byggesaksbehandling. Stillinga er knytt til landbruk og teknisk etat og det er moglegheit for fast tilsetting. Vi søkjer deg som vil vera med å utvikle eit godt fagmiljø med interessante arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg arbeidsmiljø. Som byggesaksbehandlar vil du samarbeide med politikarar, næringsliv og innbyggarar.

Arbeidsoppgåver
 • Behandle søknader etter plan- og bygningslova - både politisk og delegert saksbehandling
 • Behandle søknad om utsleppsløyve etter forureiningslova
 • Førebu og leggje fram saker for politiske utval
 • Informere, rettleie og gi bistand i byggesaker
 • Tilsyn og oppfølging av ulovlege tiltak
 • Føring av bygningsinformasjon i kart og matrikkel
 • Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga ved behov
 • For rette vedkomande kan 20% stilling som beredskapskoordinator bli lagt inn i stillinga
Kvalifikasjonskrav
 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule
 • Relevant erfaring frå fagområdet kan vega opp for manglande formal kompetanse
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for byggesaksbehandling
 • Generell byggteknisk kunnskap som grunnlag for utøving av kommunal
 • saksbehandling
 • Gode datakunnskapar
 • Personleg eignaheit
Vi søkjer deg som
 • Likar å ta utfordringar
 • Har interesse for byggeskikk og estetikk
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er fleksibel og kan takle ein krevjande arbeidskvardag
 • Kan handtere interessekonflikter som kan oppstå i samband med arbeidet
 • Er engasjert, ansvarsbevisst og serviceorientert

Vi tilbyr eit godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsvilkår, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad. Vang kommune har nynorsk som målform. Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Vedkomande må ha sertifikat og stille bil til disposisjon. Bilgodtgjersle etter statens reiseregulativ.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ta kontakt med etatsleiar Terje Hålien på tlf. 61 36 94 71 / 970 85 100.

Søknad merka arkivsak nr. 19/38 blir å sende elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no innan 5. april 2019.

05
apr
Arealplanleggjar (2 stk)
Vang kommune
Arealplanleggjar (2 stk)

Er du Vang kommune sin nye arealplanleggjar?

Kort om stillinga

Vang kommune har ledig to faste stillingar i 100% som avdelingsingeniør for arealplanlegging. Stillingane er knytt til landbruk og teknisk etat, og vi søkjer deg som vil vera med å utvikle eit godt fagmiljø med interessante arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg arbeidsmiljø. Som arealplanleggjar vil du samarbeide med politikarar, næringsliv, utbyggarar, innbyggarar og andre offentlige aktørar som har oppgåver innan arealforvaltning.

Arbeidsoppgåver
 • Utarbeide kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og andre tematiske planer innanfor fagområdet
 • Rettleie, kvalitetssikre og saksbehandle private reguleringsplaner for politisk behandling
 • Førebu og leggje fram saker for politiske utval
 • Framskaffe beslutningsgrunnlag for politikarar
 • Ajourføre digitalt planregister
 • Generell informasjon og publikumskontakt
 • Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga etter behov
 • For rette vedkomande kan 20% stilling som beredskapskoordinator bli lagt inn i stillinga 
Kvalifikasjonskrav
 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule
 • Erfaring frå arbeid i forvaltninga vil bli tillagt vekt
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for arealforvaltning
 • Gode datakunnskapar, særskilt innan geografiske informasjonssystem (GIS)
 • God evne til utrednings- og analysearbeid
 • Personleg eignaheit
Vi søkjer deg som
 • Likar å ta utfordringar
 • Har god samfunnsforståing og interesse for samfunnsutvikling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er fleksibel og kan takle ein krevjande arbeidskvardag
 • Kan handtere interessekonflikter som kan oppstå i samband med arbeidet
 • Er engasjert, ansvarsbevisst og serviceorientert

Vi tilbyr eit godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsvilkår, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad. Vang kommune har nynorsk som målform. Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Vedkomande må ha sertifikat og stille bil til disposisjon. Bilgodtgjersle etter statens reiseregulativ.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ta kontakt med etatsleiar Terje Hålien på tlf. 61 36 94 71 / 970 85 100.

Søknad merka arkivsak nr. 19/202 blir å sende elektronisk via heimesida vår

www.vang.kommune.no innan 5. april 2019.

17
apr
Fagarbeidarar ved Vang barne- og ungdomsskule (2 stk)
Vang kommune
Fagarbeidarar ved Vang barne- og ungdomsskule (2 stk)

Elevane våre fortener dei beste fagarbeidarane. Me søkjer etter fagleg sterke og engasjerte fagarbeidarar som brenn for elevane si læring og trivsel!

 Vang kommune har frå 01.08.19 ledig følgjande stillingar for barne- og ungdomsarbeidarar i grunnskulen:

 • ein 36% fast stilling
 • eit 100% vikariat for skuleåret 2019/2020

Vang barne- og ungdomsskule er ein kombinert barne- og ungdomsskule, med klassetrinn frå 1. - 10. klasse. Skulen er fulldelt og har omlag 204 elevar. Skulen har SMART-oppvekst som satsingsområde, og er godt i gang med implementering av ny læreplan. Skulen framstår som ny og moderne med flotte fasilitetar etter ei omfattande ombygging og påbygging i perioden 2014 - 2016. 

Me ser etter fagarbeidarar som
 • har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. Anna relevant kompetanse kan verte vurdert
 • er i stand til å skape positive relasjonar til elevar, foreldre og kollegaer
 • er innstilt på å medverke postitivt i skulen sitt utviklingsarbeid
 • er innstilt på å medverke til eit godt skulemiljø
 • har god IKT-kompetanse

Personlege eigenskapar vil verte vektlagt.

Me tilbyr
 • eit profesjonelt læringsfellesskap kor samarbeid står i sentrum
 • tilhøyrsle i eit inspirerande, positivt og utviklande lærarteam
 • faglege utfordringar og utviklingsmoglegheiter
 • løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

Kommunen har personalbustader for leige.

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Spørsmål ved stillingane kan rettast til rektor: Tor Nordaas. Tlf: 61 36 94 31 / 470 87 727

Tilsetjing på ordinære vilkår som til einkvar tid gjeld i kommunal sektor. Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har fortrinnsrett til utviding av stilling.

Ved tilsetjing må ein legge fram gyldig politiattest.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no Søknad skal merkast med arkivsak nr. 19/218

Søknadsfrist: 17.april 2019
17
apr
Lærarar ved Vang barne- og ungdomsskule (7 stk)
Vang kommune
Lærarar ved Vang barne- og ungdomsskule (7 stk)

Elevane våre fortener dei beste lærarane. Me søkjer etter fagleg sterke og engasjerte lærarar som brenn for elevane si læring og trivsel!

Vang kommune har frå 01.08.19 ledig fleire faste stillingar og vikariat ved Vang barne og ungdomsskule:

200% fast stilling lærar, 420% vikariat lærar for skuleåret 2019-2020 og 80% vikariat fram til 01.12.19. Stillingane vil bestå av undervisning i fleire fag på barne- og ungdomssteget.

Me søkjer etter allmennlærarar og grunnskulelærarar, og etterspør særskild undervisningskompetanse innan faga engelsk, musikk, kunst & handverk, spesialpedagogikk, migrasjonspedagogikk, byrjaropplæring 1. - 4. trinn og tysk 8. - 10. trinn. Kontaktlærarfunksjon må påreknast.

Vang barne- og ungdomsskule er ein kombinert barne- og ungdomsskule, med klassetrinn frå 1. - 10. klasse. Skulen er fulldelt og har omlag 204 elevar. Skulen har SMART-oppvekst som satsingsområde, og er godt i gang med implementering av ny læreplan. Skulen framstår som ny og moderne med flotte fasilitetar etter ei omfattande ombygging og påbygging i perioden 2014 - 2016.

Me ser etter lærarar som
 • er gode klasseleiarar
 • er i stand til å skape positive relasjonar til elevar, foreldre og kollegaer
 • er innstilt på å medverke postitivt i skulen sitt utviklingsarbeid
 • er innstilt på å medverke til eit godt skulemiljø
 • har god IKT-kompetanse

For undervisningsstillingane kan det verte aktuelt å gjennomføre prøveundervisning i samband med intervju.

Personlege eigenskapar vil verte vektlagt.

Me tilbyr
 • eit profesjonelt læringsfellesskap kor samarbeid står i sentrum
 • tilhøyrsle i eit inspirerande, positivt og utviklande lærarteam
 • faglege utfordringar og utviklingsmoglegheiter
 • løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

Kommunen har personalbustader for leige.

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Spørsmål ved stillingane kan rettast til rektor: Tor Nordaas. Tlf: 61 36 94 31 / 470 87 727

Tilsetjing på ordinære vilkår som til einkvar tid gjeld i kommunal sektor. Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har fortrinnsrett til utviding av stilling.

Ved tilsetjing må ein legge fram gyldig politiattest.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no Søknad skal merkast med arkivsak nr. 19/217

Søknadsfrist: 17.april 2019
19
mai
Sekretær rådmannskontoret 100% stilling
Vang kommune
Sekretær rådmannskontoret 100% stilling

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling i servicetorget.

Stillinga ligg i rådmannen sin stab.

Arbeidsoppgåver vil i hovudsak vera

Kundebehandling, sentralbord, post og fakturascanning, og enkel saksbehandling innan innkjøp og personal. 

Det er utarbeidd arbeidsbeskriving for stillinga. Det kan bli endringar i stillinga sitt arbeidsområde

Kvalifikasjonar
 • Høgskuleutdanning eller anna relevant utdanning.
 • Vere serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • God kunskap i og interesse for bruk av data.
 • God norskkunnskap munnleg og skriftleg og i nokon grad også engelskkunnskap.
 • Personlig eignaheit.
 • Relevant arbeidserfaring
 • Søkjar må kunne disponere bil.
Me tilbyr

Godt arbeidsmiljø, spennande utfordringar og stor variasjon i arbeidsoppgåver.

Gode pensjons- og forsikringsordningar.

Lønn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Vang kommune nyttar nynorsk som målform

Kontaktpersonar:

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å ringe rådmann Reidar Thune, mobil 91315147 eller saksbehandlar Anne Kari Tveit Søndrol tlf 61 36 94 10.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk via kommunen sine heimesider.

Søknad skal merkast med arkivsak nr. 19/243 Søknadsfrist: Søndag 19.05.2019

27
mai
Salgs– og markedsansvarlig
Ryfoss Betong AS
Salgs– og markedsansvarlig

Ryfoss Betong AS er et selskap som driver produksjon av grusmaterialer, ferdigbetong, elementer og kommunalvarer av betong, samt handelsvarer i betong, plast og stål.En helhetlig produsent og leverandør - plattendekker, betongelementer og støttemur i betong.

Selskapet består av tre avdelinger. Vår beliggenhet er industriområdet Kvismo i Vang kommune, produksjon av ferdigbetong på Leira i Nord Aurdal kommune og ved metallverket Hydro Aluminium i Årdal kommune. Selskapets administrasjon ligger i Vang kommune. Selskapet har eget vedlikeholdsverksted i Hunkevika på Fagernes.

Arbeidsoppgaver

Salg og markedsføring av våre produkter mot eksisterende og nye kunder. Arbeide i team med ledelsen, herunder administrative oppgaver som budsjettering, kalkyler og beregninger. Utarbeidelse av markedsplaner, vedlikehold av digitale plattformer og arbeid knyttet opp mot entreprenører/oppdragsgivere. 

Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring og kunnskap fra salg og markedsføring, vise til tidligere resultater
 • Kompetanse innen digital markedsføring
 • IT kunnskap
 • God administrativ innsikt
 • Bred forståelse for budsjettering, kalkyler og beregninger
 • Byggteknisk bakgrunn ønskelig
 • Initiativrik person som jobber selvstendig, men også godt i team.
 • Personlige egenskaper vektlegges
Vi tilbyr
 • Jobb i et solid privat selskap
 • Gode kollegaer
 •  Selvstendig stilling, med et faglig godt team rundt deg i bedriften
 •  Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Store utviklingsmuligheter for deg

Spørsmål om stillingen rettes til  Marianne B. Berge, Daglig leder mariann@ryfossbetong.no // 907 54 260

Eller Karianne B. Borchgrevink, Markeds - og bedriftsutvikler karianne@valdres-nhage.no // 469 04 595

Søknadsfrist 27.05

22
mai
Støttekontakt
Vang kommune
Støttekontaktar

Me ynskjer personar som er trygge på seg sjølv, sosiale, fleksible, blide og kreative til jobbar som støttekontakt.

 • Begge kjønn – gjerne i alderen 20-50 år.
 • Førarkort klasse B
 • Frå snarast og etter avtale med leiar for IHT, Miljøtenesten
Kvalifikasjonskrav for samtlege stillingar
 • Grunnleggande interesse for å jobbe med folk og å ville bidra til å  skape ein god dag for dei du arbeider for og saman med.
  Personleg eignaheit, som for oss betyr:
 • lærelyst, gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, pågangsmot, vera trygg på seg sjølv, godt humør, stabilitet og fleksibilitet. Ein lagspelar!
  Andre ferdigheiter:
 • Kjennskap til målretta miljøarbeid, EPJ og positiv innstilling til bruk av data som verktøy.
 • Opplæring vil bli gjeve.
 • Må kunne gjera seg godt forstått på norsk,  både skriftleg og munnleg.
 • Førarkort klasse B.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål merka arkivsak nr sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Aktuelle intervju vil antakelig skje tysdag 28. mai

Søknad sendast elektronisk seinast 22.05.19, bruk arkivkode.

22
mai
Kvinneleg BPA-assistent
Vang kommune
Kvinneleg BPA-assistent

Vang kommune søkjer etter kvinneleg assistent til fast stilling på 16,9%

 • Arbeid 4 helger på 12 veker, dagvakter.
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt.
 • Ynskjer søkarar som i tillegg kan vera tilkallings- og ferievikar.
 • Ledig frå snarast.

Meir informasjon om stillingane ved Bakkehaugen, Grindatun og BPA får du ved å ta kontakt med:

Avdelingsleiar i IHT Miljøtenesten Marita Østborg, tlf: 905 80 097 eller Leiar for IHT Miljøtenesten, Elisabeth Hålien, tlf: 990 90 013

Kvalifikasjonskrav for samtlege stillingar
 • Grunnleggande interesse for å jobbe med folk og å ville bidra til å  skape ein god dag for dei du arbeider for og saman med.
  Personleg eignaheit, som for oss betyr:
 • lærelyst, gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, pågangsmot, vera trygg på seg sjølv, godt humør, stabilitet og fleksibilitet. Ein lagspelar! 
  Andre ferdigheiter:
 • Kjennskap til målretta miljøarbeid, EPJ og positiv innstilling til bruk av data som verktøy.
 • Opplæring vil bli gjeve.
 • Må kunne gjera seg godt forstått på norsk,  både skriftleg og munnleg.
 • Førarkort klasse B.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål merka arkivsak nr sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Aktuelle intervju vil antakelig skje tysdag 28. mai

Søknad sendast elektronisk seinast 22.05.19, bruk arkivkode.

22
mai
Helsefagarbeidar (fem ulike stillingar)
Vang kommune
Helsefagarbeidar (fem ulike stillingar)

Vang kommune har fleire ledig stillingar for helsefagarbeidarar.

Helsefagarbeidar / assistent 19,25 % helgestilling. Fast stilling.
 • Evt student/elev over 18 år i relevant utdanningsløp.
 • Arbeid laurdag og søndag annankvar helg.
 • Ledig frå 1.7.2019
Helsefagarbeidar / assistent 12,83% helgestilling. Fast stilling. 
 • Evt. student/elev over 18 år i relevant utdanningsløp.
 • Arbeid laurdag og søndag, 4 helger på 12 veker. 
 • Ledig frå 1.8.2019.
Helsefagarbeidar / assistent 12,83% helgestilling. Fast stilling.
 • Evt. student/elev over 18 år i relevant utdanningsløp.
 • Arbeid laurdag og søndag, 4 helger på 12 veker.
 • Ledig frå snarast.

For helsefagarbeidarar har me også ledig følgjande stillingar (eller assistent knytt til sovande nattevakt i IHT Miljøtenesten):

Kvilande nattevakt 80,83 % stillingsprosent, lønnsprosent 39,83%. Fast stilling.
 • Stillinga har arbeid 4 helger på 12 veker, samt vakter i vekene elles.                                  
 • Stillinga er ledig frå 1.9.2019.

Kvilande natt stillingsprosent 76,10%, lønnsprosent 43,86%. Permisjonsvikariat.
 • Stillinga har arbeid 4 helger på 12 veker, samt vakter i vekene elles.
 • Stillinga er ledig frå snarast og til 31.12.19.
Vang kommune søkjer også helsefagarbeidarar til korttid og heimesjukepleie.

Meir informasjon om stillingane ved Bakkehaugen, Grindatun og BPA får du ved å ta kontakt med:

Avdelingsleiar i IHT Miljøtenesten Marita Østborg, tlf: 905 80 097 eller Leiar for IHT Miljøtenesten, Elisabeth Hålien, tlf: 990 90 013

Kvalifikasjonskrav for samtlege stillingar
 • Grunnleggande interesse for å jobbe med folk og å ville bidra til å  skape ein god dag for dei du arbeider for og saman med.
  Personleg eignaheit, som for oss betyr:
 • lærelyst, gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, pågangsmot, vera trygg på seg sjølv, godt humør, stabilitet og fleksibilitet. Ein lagspelar! 
  Andre ferdigheiter:
 • Kjennskap til målretta miljøarbeid, EPJ og positiv innstilling til bruk av data som verktøy.
 • Opplæring vil bli gjeve.
 • Må kunne gjera seg godt forstått på norsk,  både skriftleg og munnleg.
 • Førarkort klasse B.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål merka arkivsak nr sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Aktuelle intervju vil antakelig skje tysdag 28. mai

Søknad sendast elektronisk seinast 22.05.19, bruk arkivkode.

22
mai
Vernepleiar
Vang kommune
Vernepleiar

100% fast stilling for vernepleiar med autorisasjon er no ute.

 • Sisteårs-vernepleiarstudentar oppfordrast til å søke.
 • Andre høgskuleutdanningar som er relevante kan vurderast.
 • Kompetanse og erfaring frå arbeid med psykisk utviklingshemma er særs ynskjeleg.
 • Arbeid i turnus med 4 helger på 12 veker, dag- og kveldsvakter.
 • Stillinga har fagleg ansvar, og det er sett av tid til fagadministrasjon og samarbeid i turnus.
 • Ledig frå 1.10.2019.

Eventuell søkjar under utdanning vil få tilbod om stillinga som engasjement fram til fullført og bestått utdanning.

Fast tilsetjing i denne stillinga fordrar autorisasjon som vernepleiar, eller at ein har bestått anna relevant høgskuleutdanning.

Kvalifikasjonskrav for samtlege stillingar
 • Grunnleggande interesse for å jobbe med folk og å ville bidra til å  skape ein god dag for dei du arbeider for og saman med.
  Personleg eignaheit, som for oss betyr:
 • lærelyst, gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, pågangsmot, vera trygg på seg sjølv, godt humør, stabilitet og fleksibilitet. Ein lagspelar! 
  Andre ferdigheiter:
 • Kjennskap til målretta miljøarbeid, EPJ og positiv innstilling til bruk av data som verktøy.
 • Opplæring vil bli gjeve.
 • Må kunne gjera seg godt forstått på norsk,  både skriftleg og munnleg.
 • Førarkort klasse B.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål merka arkivsak nr sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Aktuelle intervju vil antakelig skje tysdag 28. mai

Søknad sendast elektronisk seinast 22.05.19, bruk arkivkode.

22
mai
Helsefagarbeidarar i korttid og heimesjukepleie
Vang kommune
Helsefagarbeidarar i korttid og heimesjukepleie

Korttidsavdeling og heimesjukepleia søkjer etter desse medarbeidarane

 • 81,22%, 5 helger på 12 uker, helsefagarbeider
 • 63,03%, 5 helger på 12 uker, helsefagarbeider
 • 17,02%, 5 helger på 12 uker, på korttid, + 40% hj. Hjelp = 57,02%, dette er primær knyttet til hj. Hjelp. Lyses som helsefagarbeider men assistenter kan også søke
 • Stillinger blir ledig fra 1 juli 2019.

Kontaktperson: Leiar korttid og heimetenesta Veronica Ortiz 61369540

Kvalifikasjonskrav for samtlege stillingar
 • Grunnleggande interesse for å jobbe med folk og å ville bidra til å  skape ein god dag for dei du arbeider for og saman med.
  Personleg eignaheit, som for oss betyr:
 • lærelyst, gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, pågangsmot, vera trygg på seg sjølv, godt humør, stabilitet og fleksibilitet. Ein lagspelar! 
  Andre ferdigheiter:
 • Kjennskap til målretta miljøarbeid, EPJ og positiv innstilling til bruk av data som verktøy.
 • Opplæring vil bli gjeve.
 • Må kunne gjera seg godt forstått på norsk,  både skriftleg og munnleg.
 • Førarkort klasse B.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål merka arkivsak nr sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Aktuelle intervju vil antakelig skje tysdag 28. mai

Søknad sendast elektronisk seinast 22.05.19, bruk arkivkode.

09
nov
El-montør
Elektrisk installasjon AS
El-montør

Elektrisk installasjon søker etter montør i 100 % stilling.

Elektrisk installasjon AS har sidan 1978 montert elektriske anlegg i privathus, driftsbygningar, næringsbygg og hytter i Vang og nabokommunane. Mange oppdrag gjer at bedrifta no er i posisjon for å tilsette ein montør i 100 % fast stilling.

Arbeidsoppgåver
 • Elektriske installasjonar i privatbustader, næringsbygg, hytter og driftsbygningar.
 • Montering av varmepumper. 
Kvalifikasjonar 
 • Fagbrev montør gruppe L 
 • Førarkort klasse B 
 • Arbeidserfaring med svakstrøminstallasjon 
 • Gjerne kunnskap om varmepumper
Vi tilbyr 
 • 100% stilling 
 • Arbeidsbil 
 • Løn etter avtale 
 • Hjelp med å finne bustad

For spørsmål kring stillinga, kontakt dagleg leiar Kjell Arne Dalåker tlf: 416 09 478 //post@elektriskinstallasjon.no

Søknadsfrist 01.11.2019 - NB søknadar vert handsama fortløpande

Søknaden sender du til post@elektriskinstallasjon.no

26
mai
Ferievikar
Coop Prix Fjellvang
Ferievikar

Coop Prix Fjellvang ser etter ferievikarar denne sommaren. Også høve for deltidsarbeid etter sommaren.

01
jun
Kjøkkensjef
Eidsbugarden Hotell
Kjøkkensjef

Historiske Eidsbugarden Hotell har en vakker plassering ved innsjøen Bygdin i Vang kommune, høyt til fjells i Jotunheimen. Hotellet er tilgjengelig med beltebil fra Tyin om vinteren og med buss, bil og båt om sommeren. Hotellet er et fint utgangspunkt for fotturer i Jotunheimen og for bestigninger av 2000-metertoppene Falketind og Uranostind. Hvert år arrangeres musikkfestivalen Vinjerock på Eidsbugarden. Vinterstid finner du variert skiterreng både for bruk av toppturutstyr og fjellski.

Vi ønsker oss en motivert, rutinert og kreativ kokk til å utvikle vår norske fjellmeny, fortrinnsvis basert på lokale råvarer. Gode betingelser og muligheter for rette vedkommende.

Arbeidsoppgaver
 • Menyer
 • Daglig produksjon og oppfølging av kjøkkenet
 • Varebestilling
 • Kostnadskontroll
 • Varetelling
 • IK- mat og HACCP

Søknadsfrist - snarest/tilsetting fortløpende.

For mer informasjon eller søknad på stillingen - kontakt daglig leder Ingvild Iversen. post@eidsbugarden.net

 

23
jun
Økonomisjef
Vang kommune
Økonomisjef

Fjellkommunen Vang i Valdres har ledig fast 100% stilling som økonomisjef.

Stillingsinnehavar rapporterer til rådmannen og er ein del av rådmannen si leiargruppe.

Økonomisjefen er næraste overordna for tilsette i økonomiavdelinga.

Hovudoppgåver
 • Økonomiplan og rekneskap
 • Utarbeiding av budsjett og økonomiplan og oppfølging av årsbudsjett i samarbeid med etatane, herunder delta i årsavslutning av rekneskapen og utarbeiding av årsmelding
 • Økonomiske analyser 
 • Arbeide med gode endringsprosesser
 • Finansforvaltning
 • Førebu saker for politisk behandling 
 • Innkjøp
Andre oppgåver
 • Internkontroll for heile kommunen, herunder informasjonssikkerheit
 • Beredskapsarbeid
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga ut frå økonomisjefen sine interesser eller arbeidsgjevar sitt behov
Kvalifikasjonar
 • Du bør ha følgjande: 
 • Relevant bachelor eller mastergrad frå høgskule /universitet.
 • Erfaring frå arbeid med kommunale budsjett og rekneskap
 • Leiarerfaring 
 • Gode datakunnskapar
 • Søkjar må kunne disponere bil.
Personlege eigenskapar
 • Vilje og evne til å vera ein tydeleg økonomisjef
 • Gode evne til samarbeid, kommunikasjon og gjennomføring
 • Beherske norsk tale- og skriftspråk på ein svært god måte. 
 • Utviklingsorientert
 • Personlig eignaheit. 
Vang tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, spanande utfordringar og stor variasjon og breidde i arbeidsoppgåver.
 • Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Kommunal bustad og flyttegodtgjersle.
 • Vang kommune nyttar nynorsk som skriftspråk.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe rådmann Reidar Thune tlf. 913 15 147. Søknad merka arkivsak nr. 19/360 blir å sende elektronisk på heimesida www.vang.kommune.no innan søndag 23.juni.

23
jun
Avløysar
Vang avløysarlag SA
Avløysar

Vang avløysarlag SA søker avløser/budeie til stølsdrift med melkekyr i Vestre Slidre.

Oppstart så fort som mulig og varighet til midten/slutten av september.

For rette person er det mulighet for videre ansettelse som avløser.

Noe erfaring fra melkeproduksjon er påkrevd.

Ved interesse ta kontakt med daglig leder Ellen Bauer på mob: 45402797 eller mail: ellen@vangavloysarlag.no

01
jul
Sjåfør
Transportpartner Valdres AS
Sjåfør

Transporpartner Valdres AS med base i Vang søker etter sjåfører. 

-50% stilling med mulighet for 100% fast
-Sommervikarer på liten bil og minibuss
-Tillkallingsvikarer ukentlig etter behov
-Helgevikarer

Minimuskrav: 20 år, B førerkort og kjøreseddel.

Søkere som har D1 og ysk vil få fortrinnsrett.

Er du på utkikk etter ny jobb eller ønsker litt mer i tillegg til det du allerede har, er du velkommen til og ta kontakt på transportpartnervaldres@hotmail.com eller tlf 909 98765.

Ansettelse skjer fortløpende

21
jun
Fagarbeidar/assistent ved Vang læringssenter
Vang kommune
Fagarbeidar/assistent ved Vang læringssenter

Frå 01.08.19 er det ledig inntil 24% stilling (21,36% lønsprosent justert for skuleåret) som fagarbeidar/assistent ved etat for oppvekst, kultur og integrering, avd. Vang læringssenter, vaksenopplæringa.

Me søkjer etter ein engasjert og ansvarsbevisst elevassistent som vil vera med på å vidareutvikle skuletilbodet til våre vaksne elevar. Menn oppfordrast til å søkje av omsyn til elevane sitt behov.

 

Arbeidsoppgåver
 • Oppfølging av undervisningsplan for vaksne elevar med psykisk og fysisk utviklingshemming, i tett samarbeid med ansvarleg lærar. Ein del av opplæringa inneber fysisk aktivitet og symjeopplæring.
 • Utarbeiding av miljøreglar/tiltak i samarbeid med teamet rundt den einskilde elev
Kvalifikasjonar
 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Lang erfaring/anna relevant kompetanse vil også verte vurdert.
 • Kjennskap til atferdsanalytisk arbeid, samt kunnskap og interesse for arbeid med elevar med atferdsmessige utfordringar
 • Må beherske norsk godt, både munnleg og skriftleg
Me ynskjer oss ein kollega som
 • Deltek aktivt i teamet ved å jobbe mot felles mål
 • Er tilpasningsdyktig
 • Kan vise til gode samarbeidsevnar opp i mot elevar, føresette og kollegaar
 • Kan vera ein tydeleg vaksen
 • Har evne til å organisere og skape god trivsel for elevar og tilsette
 • Tek initiativ til å definere oppgåver og kan jobbe sjøvstendig
Me tilbyr
 • Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver
 • Fagleg samarbeid med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Personleg eignaheit vil verte vektlagd.

Spørsmål om stillingane kan rettast til leiar Erik Martinsen på tlf. 41409798.

 

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål sendast elektronisk via heimesida vår, www.vang.kommune.no.

 

Søknad merkast arkivsak nr 19/411

Søknadsfrist: Fredag 21.juni 2019          

05
aug
Pedagog i barnehage
Vang kommune
Pedagog i barnehage

Vang kommune har ledig mellombels stilling for pedagog i Fredheim barnehage.

Barnehagebarna våre fortener dei beste pedagogane. Me søkjer etter ein fagleg sterk og engasjert pedagog som brenn for barna si læring og trivsel!

Pedagog i 100 % mellombels stilling ved Fredheim barnehage med tiltreding 15.08.19  t.o.m. 15.07.20, med moglegheit for forlenging. 

Kvalifikasjonar
 • Utdanning som barnehagelærar/førskulelærar
 • Ynskje om spesialpedagogisk kompetanse og erfaring
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
Me ser etter deg som
 • Er relasjonsbyggar, som er varm, raus, set borna først og ser læring i leik
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er strukturert og endringsvillig
Me tilbyr
 • Eit inkluderande og engasjert arbeidsmiljø med høgt fagleg fokus
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.


Spørsmål om stillingane kan rettast til barnehagestyrar Karin Trøen, tlf. 61 36 94 90 – 928 91 231

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Merk søknad med arkivsak nr. 19/430.

Søknadsfrist: 5. august 2019.

 

10
jul
Mekanikker på snøscooter, vannscooter og ATV
Vang Auto-Service AS
Mekanikker på snøscooter, vannscooter og ATV

Vang Auto-Service søker ny medarbeider og utvider staben på vårt verksted for Snøscooter, Vannscooter og ATV. Vi har stor pågang med service og reparasjon, samt klargjøring av nye kjøretøy.

Vi har holdt på med snøscooter, vannscooter og ATV siden 1976, og driver idag salg og verksted for BRP produkter. Vi fører Can-Am ATV, Lynx Snøscooter, Sea-Doo Vannscooter og Ski-Doo Snøscooter.

Stillingen som nå må fylles går i hovedsak ut på reparasjon og service samt klargjøring av nye kjøretøy. Vi har ett eget verksted som er tilpasset for dette og du vil jobbe tett sammen med kollegaer, det er en fordel om du har erfaring fra slike kjøretøy fra før. Kjøretøyene må prøvekjøres. Om du trenger mer
kunnskap og opplæring, eller det kommer nye ting vil vi stå for dette.

Ved stor pågang på bilverkstedet kan det bli behov for at du hjelper til der, dette vil være periodisk.

Vang Auto-Service driver også med bilberging. Har du interesse for å drive med dette og har eller planlegger å ta førerkort klasse C kan vi kikke på en
løsning i tillegg til verkstedsjobben.

Du vil få ett ungt arbeidsmiljø hvor natur og motorsport er en stor fellesinteresse, samt frihet og ansvar rundt arbeidsoppgavene som må gjøres.

Det er viktig å ha det morsomt på arbeid, vær forberedt på å være støl i smilebåndet.

Hva forventer vi av deg første dag på jobb?
 • Du møter presis
 • Du gjør deg kjent med verkstedet og området
 • Du gjør deg kjent med stillingen og har god kommunikasjon med medarbeidere
 • Du får ett overblikk over datasystemet, og klarer å føre småtteri samt skrive opp arbeidstimer i enkelt system.
 • Du er ikke redd for å stille spørsmål når du er usikker
Hva forventer vi av deg etter 3 måneder?
 • Du har skjønt systemet og finner selv ut hva som må gjøres
 • Du tar tak i oppgavene, og får til de fleste på egenhånd
 • Du er ikke redd for å stille spørsmål og oppsøke mer informasjon
 • Du jobber bra på egenhånd, men også bra sammen med kollegaer
Krav
 • Førerkort klasse B
 • Fagbrev som bilmekaniker
 • Kan Engelsk både skriftlig og muntlig
Fordeler
 • Førerkort klasse C
 • Erfaring fra Snøscooter, ATV eller Vannscooter

Virker dette interresant kan du ta kontakt med Rune Wangensteen på 958 56 858 / rune@vangautoservice.no

04
aug
Teknisk tegner og kalkulatør
i3 Element AS
Teknisk tegner og kalkulatør

i3 Element AS produserer bygningselementer til bl.a. hus, hytter, leilighetsbygg og næringsbygg. Vi holder til i Ryfoss i Vang kommune hvor nytt og moderne produksjonsanlegg ble oppført høsten 2018. i3 Element AS er eid av Tveitabru Holding AS og Løvenskiold Handel AS.

For å håndtere eksisterende volum og realisere planer om ytterligere vekst, har vi behov for å styrke organisasjonen med kompetanse innen teknisk tegning, prosjektering og prising.

Den vi søker skal kunne håndtere hele prosessen fra en forespørsel kommer inn, via kalkulering av priser og frem til komplette tegninger er klare til å settes ut i produksjonen.

Hovedoppgaver
 • Utarbeide detaljerte arbeidstegninger (vi benytter DDS-CAD).
 • Håndtere anbud på alt fra enkle hytter til komplekse prosjekt mot store entreprenører.
 • Sørge for at kollegaer i fabrikken har alle nødvendige data og detaljer slik at gjennomføringen av hvert enkelt prosjekt blir mest mulig effektiv.
 • Være en god kontaktperson og sparringspartner for proff- og prosjektselgere i Løvenskiold Handel AS (Maxbo).
 • Utarbeide og vedlikeholde prisingsmodeller sammen med daglig leder.
Vi ønsker i utgangspunktet at du har følgende kvalifikasjoner
 • Relevant bygningsteknisk utdannelse og/eller fagbrev
 • Erfaring med bruk av CAD-verktøy og gjerne også BIM
 • Erfaring med kalkyler og anbudshåndtering enten fra kjøp- eller salgssiden
 • God kunnskap om bruk Office-applikasjoner

At du er systematisk og nøyaktig, kommuniserer godt både muntlig og skriftlig og har evne til å samarbeide med dine kollegaer, tar vi som en selvfølge. Det er også nødvendig at du evner å håndtere flere prosjekt og aktiviteter parallelt uten å miste fatningen.

Arbeidsmiljøet hos i3 Element AS er uformelt, ubyråkratisk og svært hyggelig, men vi holder høyt tempo og har ambisiøse mål som må nås. Vi forventer derfor at du også tar del av engasjementet og entusiasmen som finnes for å utvikle i3 Element AS til å bli en suksess.

Ta gjerne kontakt med Vidar Skaar på telefon 4175 1306 dersom du har noen spørsmål. Send CV og søknadsbrev til vidar@i3element.no. Vi behandler søknader fortløpende.

01
aug
Snikkar
Jotun Bygg AS
Snikkar

JOTUN BYGG AS

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres 
E-post: geir@jotun-bygg.no
Tlf: 996 90 630

Jotun bygg søkjer snekker med fagbrev til 100 % stilling. Noko for deg? Kontakt  dagleg leiar Geir Morten Sveberg tlf: 996 90 630 // geir@jotun-bygg.no

Jotun Bygg AS er ei tømrerbedrift med lang erfaring innan byggebransjen og med mange nøgde kundar. Jotun Bygg startet opp på midten av 1990-talet og har mange lojale kundar som kommer igjen og igjen. Jotun Bygg kan utføre eit stort spekter av jobbar innan tømrar og betongfaget, og har tilsette med respekt for faget.

Har du også erfaring og respekt for faget? Då kan du være vår nye kollega.

 

Søknadsfrist: Snarast - tilsetting fortløpande.

 

17
nov
Frisør
Føsse frisørstudio
Frisør

Føsse Frisørstudio i Ryfoss rekrutterar og ser etter  frisør med fagbrev

Tilsetting så snart som råd.

Stillingsprosenten vil liggje mellom 40 % og 100 % - alt etter avtale. 

Vi søkjer han/ho som er blid, utadvendt og som ynskjer å verta ei del av vår fantastiske arbeidsgjeng.

Søknad sendes på e-post til post@fossestudio.no eller slå på tråden til 94891205

21
aug
Personleg assistent
Stendi BPA/Torstein Lerhol
Personleg assistent

Torstein Lerhol søkjer personleg assistent - forløpande tilsetjing. 

Meir på Finn.no.

25
sep
Badevakt
Vang kommune
Badevakt

Vang kommune har ledig stilling som badevakt ved symjehallen i Vangshallen på kveldstid,

frå om lag 15.09.19. Sesongen vil vere i perioden frå ca. 15. september til 1. mai.

Symjebassenget er 2019/2020 ope for offentleg bading i perioden f.o.m. 15.09. - 30.04., onsdagar kl. 17.30-20.00 og fredagar kl. 18.00-21.00.

Opningsdagar vil i perioden følgje skuleruta.

Arbeidstid vil vere onsdagar kl. 17.15-20.15 og fredagar kl. 17.45-21.15.

Stillingsprosent 17 % stilling (omrekna til ca 15 % løn då ein følg skuleruta).

Søkjarar må ha gode symjeferdigheiter og godkjente kvalifikasjonar i livredning/førstehjelp før ein startar i stillinga. Kommunen kan tilby livrednings- /førstehjelpskurs. Vi søkjer ein ansvarleg person som er sjølvstendig og serviceinnstilt.

Før tilsetjing må det leggjast fram politiattest. Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår. Løn etter tariff.

Nærare opplysningar om stilling får de ved å ta kontakt med rådgivar Solveig Rønneberg på tlf. 61369421.

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr. 19/520 sendast elektronisk via kommunen sine heimesider.

Søknadsfrist: 25. september 2019

16
sep
Kafemedarbeider
Mjøsvang kafe
Kafemedarbeider

Mjøsvang kafe serverer et variert utvalg lønsj- middagsretter og kaker til vangsgjeldinger og vegfarende. 

Vi søker etter en kafemedarbeider som er:

 • Interessert i mat og har kunnskap om mat
 • Gerjen fagbrev som kokkk, evt erfaring fra faget
 • Strukturert, ryddig, positiv utrstråling og godt humør
 • Liker å jobbe i et til tider hektisk miljø og i team
 • Behersker norsk

Stillingens arbeidsområde

 • Jobbe på kjøkkenet
 • Servere
 • Rengjøre leiligheter

Vi tilbyr

 • Opplæring
 • Pensjonsordning
 • En sosial, morsom og spennende arbeidsplass

Oppstart i oktober

Send søknad til oss på post@mjosvang.no

29
sep
Etatsleiar for teknisk, plan, miljø og landbruk
Vang kommune
Etatsleiar for teknisk, plan, miljø og landbruk

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som etatsleiar for teknisk, plan, miljø og landbruk.

Etatsleiaren inngår i rådmannen sitt leiarteam. Leiarteamet arbeider i fellesskap med forsvarleg forvaltning og berekraftig utvikling av kommunen. Vi søkjer difor ein person med gode samarbeidsevner og positiv innstilling til den samla kommunale verksemda.

Ved etaten er desse fagområda
 • Arealplan
 • Byggesak
 • Vatn og avløp
 • Miljø og naturforvaltning
 • Jordbruk, skogbruk og vilt/fiskeforvaltning
 • Landmåling, kart og GIS
 • Beredskap og teknisk drift
Ansvarsområder
 • Ansvar for etatens økonomi og personale, samt utvikling av fagområdene
 • Ansvar for å sikre ein effektiv tenesteutøving med god kvalitet i samsvar med lovverk, rammebetingelser og målsetningar
 • Ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling i etaten
 • Vidareutvikle etaten med fokus på å skape ein felles kultur og innovativ tankegang
 • Ansvarleg for etatens sakshandsaming innanfor fagområda
 • Prosjektverksemd
Kvalifikasjonar
 • Relevant universitets- eller høgskuleutdanning, til dømes innanfor ingeniørfag, forvaltning, jus, realfag, samfunnsfag
 • Relevant leiarerfaring frå offentleg og/eller privat verksemd på tilsvarande organisasjonsnivå
 • Kjennskap til lovverk og føresegner innanfor kommunal forvaltning
 • God forståing for offentleg forvaltning og økonomi
 • God systemforståing og digital kompetanse
Vi søker deg som
 • Vil vere med å forvalte og utvikle verdiane i Vang kommune gjennom dine leiareigenskaper evner å levere gode resultat i samarbeid med andre
 • Har høg gjennomføringsevne, er tydeleg og beslutningsdyktig.
 • Finn gode løysingar og held fokus på utvikling av medarbeidarar, system og organisasjon.
 • Tør å tenkje nytt, tar utfordringar og ser moglegheiter
 • Har gode strategiske og analytiske eigenskapar
 • Skapar tillit gjennom høg fagleg og personleg integritet
 • Har stor interesse for kommunal forvaltning og utvikling av fagfeltet
 • Har god forståing for forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Personlige eigenskapar vil bli lagt stor vekt på
Vi tilbyr
 • Deltaking i ei engasjert og inkluderande leiargruppe
 • Spanande, varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Moglegheit til å være med på å utvikle tjenesteområdet saman med engasjerte medarbeidarar
 • Moglegheit til å være med på å vidareutvikle ein spanande kommune
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Løn etter kommunens løns- og stillingsregulativ
 • Fleksibel arbeidstid

Vang kommune er opptatt av mangfald og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som vert tilsett må stille bil til disposisjon og får godtgjering etter reiseregulativ. For meir info om Vang kommune, sjå vangivaldres.no.

For meir info om etaten, sjå kommunen sine heimesider.

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Tilsettingsprosess

Det er planlagt med eit fellesmøte for aktuelle kandidatar i Vang den 7. oktober. Deretter individuelle intervju.

Kontaktpersonar: Nærare opplysningar om stillinga kan gjevast av rådmann Erlend Haaverstad, 
tlf 41 43 89 14.

Tilsetting på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vwww.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr. 19/601

Søknadsfrist: Søndag 29.09.19

17
nov
Sesongarbeidere skiutleie/skishop/skiinstruktør
Tyin-Filefjell Utviklign AS (TFU)
Sesongarbeidere skiutleie/skishop/skiinstruktør 2019/20

 TFU er blant annet eierselskapet til Filefjellstuene og skiheisene på Tyin/Filefjell. TFU driver i tillegg med snøbrøyting og eiendomsutvikling i området. Opplevelses selskapet Tyin Aktiv inngår også i TFU. Med disse forretningsområdene har TFU aktivitet hele året. Vi kan tilby en variert hverdag hvor ingen dager er like.

Vi søker nå Sesongarbeidere skiutleie/skishop/skiinstruktør 2019/20 (medio november/1. desember til ca 1. mai)

Stillingene kan innbefatte blant annet:
 • Billettsalg
 • Utleie av ski og skiutstyr mm og vedlikehold av dette.
 • Salg av artikler fra vår skishop.
 • Kundebehandling.
 • Bistå i Skisenterets varmestue, “ Varmestøga” og eventuelt andre steder i bedriften ved behov.
 • Instruksjon innen alpin skikjøring og eventuelt snowboard.
Ønskelige kvalifikasjoner kan være:
 • Kurs/utdanning som ski/snowboard instruktør/lærer, eventuelt annen relevant erfaring
 • Erfaring fra salg og service, eventuelt annen relevant erfaring
 • Lyst og evne til å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Kunne arbeide selvstendig og på lag
 • Yte god service ovenfor våre gjester
 • At du har førerkort for bil
Forutsetning for å søke denne stillingen:
 • Må kunne snakke godt norsk.
 • Du må være fleksibel og like å jobbe med folk.
 • Serviceinnstilt og ønsker å bidra til det beste for gjestene og bedriften.

Lønn etter avtale.
For ytterlige informasjon om stillingen:

Kontakt Magne Grihamar, tlf 905 97 064 (hverdager 09.00-16.00)

Kortfattet søknad med CV sendes:

skisenter@tyinfilefjell.no

Søknader behandles fortløpende.

17
nov
Sesongarbeider skitrekk/snørydding
Tyin-Filefjell Utvikling AS (TFU)
Sesongarbeider skitrekk/snørydding

 TFU er blant annet eierselskapet til Filefjellstuene og skiheisene på Tyin/Filefjell. TFU driver i tillegg med snøbrøyting og eiendomsutvikling i området. Opplevelses selskapet Tyin Aktiv inngår også i TFU. Med disse forretningsområdene har TFU aktivitet hele året. Vi kan tilby en variert hverdag hvor ingen dager er like.

Stillingen innbefatter blant annet:
 • Drift og vedlikehold av skitrekk
 • Snørydding/vinterdrift av veier og hyttetomter med traktor og redskaper.
 • Drift og vedlikehold samt kjøring av tråkkemaskin, snøscooter m.m.
 • Billettsalg
 • Snølegging
 • Kundebehandling
Ønskelige kvalifikasjoner
 • Mekanisk bakgrunn, med god kjennskap til maskiner, eventuell annen relevant erfaring
 •  Kjennskap om, og kunne yte førstehjelp
 •  Kunne arbeide selvstendig og på lag
 • Kunne sette seg inn i lov- og regelverk for drift av skianlegg
 •  Yte god service overfor våre gjester
Forutsetning for å søke denne stillingen:
 • Må ha førerkort for snøscooter, traktor og bil.
 • Må kunne snakke norsk.
 • Du må være fleksibel og like å jobbe utendørs under varierende forhold.

Stillinga sorterer direkte under driftsleder.

Lønn etter avtale.

For ytterlige informasjon om stillingen:

Kontakt  Magne Grihamar tlf. 90597064. Hverdager 09.00-16.00

Kortfattet søknad med CV sendes:skisenter@tyinfilefjell.no

Søknader behandles fortløpende.

06
okt
Pedagogar i barnehage
Vang kommune
Pedagogar i barnehage

Vang kommune har ledig ein fast stilling som pedagog og eit årsvikariat som pedagogisk leiar i Fredheim barnehage

Barnehagebarna våre fortener dei beste pedagogane. Me søkjer etter fagleg sterke og engasjerte pedagogar som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no i vårt andre år i denne satsinga. Vert du med oss på laget?

Pedagog i 100% fast stilling ved Fredheim barnehage frå 01.01.20. I tillegg har me behov for ein pedagogisk leiar i eit 100% vikariat frå 01.01.20 til 31.12.20.

Kvalifikasjonar
 • Utdanning som barnehagelærar/førskulelærar
 • Ynskjeleg med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
Me ser etter deg som
 • er relasjonsbyggar, som er varm, raus, set borna først og ser læring i leik
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • er strukturert og endringsvillig
Me tilbyr:
 • Eit inkluderande og engasjert arbeidsmiljø med høgt fagleg fokus
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Flyttegodgjersle etter kommunens reglement

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.

Spørsmål om stillingane kan rettast til barnehagestyrar Karin Trøen, tlf. 61 36 94 90 – 928 912 31

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk via kommunen si heimeside.

Merk søknad med arkivsak nr. 19/642

03
nov
Etatsjef Vang kommune
Vang kommune
Etatsjef Vang kommune

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som etatsjef for områda innan samfunnsutvikling, herunder blant anna; teknisk, plan, miljø og landbruk.

Etatsjef inngår i rådmannen sitt leiarteam og rapporterar direkte til rådmannen. Leiarteamet arbeider i fellesskap med forsvarleg forvaltning og berekraftig utvikling av kommunen. Kommunen søkjer difor ein positiv person med gode samarbeidsevner, som ser samfunnsutvikling i eit heilskapeleg perspektiv.

Kvifor Vang?

Gjennom jobben som etatsleiar i Vang får du aktivt utvikle lokalsamfunnet i lag med ein framoverlent administrasjon, samstundes som du lev tett på både bygd og natur i ei fjellbygd av aller beste merke.

Sjå berre kva kvardagen i Vang kan vera, eller på noko av det som har skjedd her i det siste. Ellers er du tett på bygda på Facebook og tett på naturen på Instagram

Og er du berre litt interessert i uteliv og aktivitet, er leikegrinda aldri større enn her i Vang. 

Vang er ellers heimen til fjellfestivalen Vinjerock, to tamreinlag, to skisenter, 1600 innbyggarar og nesten like mange hytter. 

Kommunen har sjølvsagt full barnehagedekning, mens skuleelevane er samla på splitter nye Vang barne- og ungdomsskule. Her er eit topp moderne skuleanlegg med fleirbrukshall, klatrevegg, kulturskuleavdeling og terapibasseng.

07
nov
Avløysar
Vang avløysarlag SA
Avløysar

Vang avløysarlag SA søkjer ein avløysar i 50-75% stilling med høve for 100 % på sikt.

15
okt
Fjellseljar barmark
Mountains of Norway
Fjellseljar barmark

Mountains of Norway er eit salssamarbeid mellom Nasjonalparkriket, Visit Valdres og Visit Geilo.

«Vår jobb er å styrke opplevingsturismen i fjellheimen på vegne av medlemmane våre, gjennom å utvikle og selje fjellopplevingar til internasjonale turoperatørar som sender framtidas aktive gjester til Noreg. Vi jobbar på vegne av heile verdikjeda i reiselivet, og Tyskland, Nederland og England er våre primærmarknader. Verksemda har p.t. 3 tilsette, som alle jobbar med sal eller salsutløysande tiltak som visningsturar, PR og utviklingsarbeid.»

Vil du bli den fjerde?

03
nov
Dirigent Fjellblom musikklag
Vang kommune
Dirigent Fjellblom musikklag

KULTURSKULELÆRAR - DIRIGENT Arkivsak 19/726

Vang kommune har ledig fast stilling som kulturskulelærar i Vang kulturskule

Fjellblom Musikklag er vaksenkorpset i Vang kommune, og består pt. av 23 musikantar. Korpset har brassband besetning og har sin faste øvingsdag onsdagar frå kl. 19.00 – 21.30 på Åsvang samfunnshus.

Fjellblom Musikklag er ein positiv og sosial gjeng, og er ein viktig aktør i kommunen sitt kulturliv. Gjennom året har korpset fleire konsertar og arrangement som dei deltek på.

Musikklaget søkjer no etter ein engasjert og dyktig korpsdirigent som kan løfte korpset vidare både musikalsk og sosialt.

Kulturskulelærar i 15,39% stilling som musikalsk leiar og dirigent i Fjellblom Musikklag, med tiltreding frå 01.01.20.

Kvalifikasjonar 
 • Musikkfagleg utdanning, gjerne innan korpsdireksjon. Relevant dirigenterfaring/praksis kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode evner på sitt hovudinstrument, behersker messinginstrument
 • Kompetanse til å tilpasse stemmer, og tilpasse arrangement ved behov
 • Gode norskkunnskapar munnleg
Me ser etter deg som
 • Er ein relasjonsbyggar med evne til å inspirere og løfte medlemmane
 • Har gode pedagogiske evner og kan reflektere rundt eigen praksis
 • Er engasjert, tydeleg og målretta
 • Er sjølvstendig og løysingsorientert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er strukturert og endringsvillig
 • Vil bidra aktivt i korpsets utviklingsarbeid
Me tilbyr
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med engasjerte og positive musikantar
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.


Spørsmål og meir informasjon om korpset kan rettast til leiar i Fjellblom Musikklag, Jon Eggen på tlf: 901 86 731, eventuelt på e-post: eggenj@online.no.
Spørsmål kring tilsettinga i Vang kulturskule, kan rettast til kulturskulerektor Oddbjørn Skeie på tlf. 61 36 94 23 – 950 76 539, eventuelt på e-post: oddbjorn.skeie@vang.kommune.no

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 19/726

Søknadsfrist: Søndag 3.november 2019

10
nov
Kokk ved vangsheimen
Vang kommune
Kokk ved vangsheimen

Vang kommune har ledig ei 60 % fast stilling som institusjonskokk ved Vangsheimen frå 1.januar 2020.

Kjøkenet på Vangsheimen har 4 tilsette og lagar mat til institusjon, dagsentre og til matombringing. Kjøkenet har fokus på ernæring til eldre, og maten vert laga frå botnen av.  Stillinga har arbeid 3 helger i ein 12 vekers turnus.

Me søkjer etter ein medarbeidar som har:
 • Fagbrev som kokk/institusjonskokk er ynskjeleg. God realkompetanse kan vege opp for manglande utdanning
 • Erfaring innanfor fagområdet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Relevant praksis
 • Gode norskkunnskapar
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt
Me tilbyr
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Kommunen har personalbustader for leige.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe leiar IHT Langtidsavdeling Joanke Tito på telefon 61 36 95 34.

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr 19/737 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 10.november 2019

17
nov
Leiar Vang læringssenter
Vang kommune
Leiar Vang læringssenter

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som leiar for Vang læringssenter frå 01.01.20. Pt. er det tillagt 20% undervising til stillinga.

Vang læringssenter organiserar og tilbyr undervising i norsk og samfunnskunnskap for vaksne. Læringssenteret gir tilbod om asylnorsk for asylsøkjarar som bur på mottaket i Vang, kurs for arbeidsinnvandrarar og andre innvandrarar som har rett til norskundervisning, samt introduksjonsordning for dei som er busette flyktningar i Vang kommune.

Læringssenteret tilbyr også opplæring spesielt organisert for vaksne etter Opplæringslova kap. 4A, grunnskule og spesialundervising.

Under læringssenteret ligg også bufellesskapet for einslege mindreårige flyktningar, som Vang kommune etablerte i 2016. Gullringen bufellesskap har 6 busette ungdomar. Administrasjonen på læringssenteret består av leiar i 100% stilling og konsulent i 100% stilling.

Leiar for Vang læringssenter er fagleg og administrativ leiar for avdelinga og rapporterer direkte til etatsjef for oppvekst, kultur og integrering.

Kvalifikasjonar
 • Minimum 3-årig relevant høgskuleutdanning, fortrinnsvis pedagogisk utdanning
 • Ynskjeleg med leiarkompetanse og leiarerfaring
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • God IKT kompetanse
Arbeidsoppgåver
 • Overordna ansvar for oppfølging av tilsette og elevar
 • Sakshandsaming i samband med busettingsvedtak, integrerings- og norsktilskot mv.
 • Personal- og budsjettansvar
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Koordinerande ansvar og samarbeid med ulike tenester i Vang kommune for læringssenteret, inkludert underavdelingane Vang vaksenopplæring og Gullringen bufellesskap.
Me ser etter deg som
 • Har erfaring med og interesse for arbeid med elevar, flyktningar/asylsøkjarar og menneske frå ulike kulturar
 • Er ein tydeleg leiar som er prosessorientert
 • Er ein relasjonsbyggar
 • Er sjølvstendig og løysingsorientert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • Har evne til og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • Er strukturert og endringsvillig
Me tilbyr
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med kompetente tilsette
 • Deltaking i eit veletablert og dyktig leiarteam i etaten
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Flyttegodtgjersle etter kommunalt reglement
 • Kommunen har personalbustadar for leige

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.


Spørsmål om stillingane kan rettast til etatsjef Tommy-René Stordal, tlf. 61 36 94 20, eventuelt via e-post tomsto@vang.kommune.no eller etatsrådgjevar Solveig Rønneberg, tlf 61 36 94 21, eventuelt via e-post solveig.ronneberg@vang.kommune.no

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.


Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 19/752

Søknadsfrist: Sundag 17.november 2019

10
nov
Vernepleiar
Vang kommune
Vernepleiar i Miljøtenesta

Vang kommune søkjer ein person til 100% fast stilling for vernepleiar med autorisasjon.

Sisteårs-vernepleiarstudentar oppfordrast til å søke.

Andre høgskuleutdanningar som er relevante kan vurderast.

Kompetanse og erfaring frå arbeid med psykisk utviklingshemma er særs ynskjeleg.

Arbeid i turnus med 4 helger på 12 veker, dag- og kveldsvakter.

Stillinga inneber fagleg ansvar. Det er sett av tid til fagadministrasjon og samarbeid i turnus.

Rekrutteringstiltak knytt til stillinga 
 • Flyttegodtgjersle etter kommunens reglement
 • Redusert husleige i kommunal bustad i tidsavgrensa periode
 • Ledig frå januar 2020
Kvalifikasjonskrav 
 • Grunnleggande interesse for å jobbe med folk og å ville bidra til å  skape ein god dag for dei du arbeider for og saman med.
 • Personleg eignaheit, som for oss betyr:
 • Lærelyst, gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, pågangsmot, vera trygg på seg sjølv, godt humør, stabilitet og fleksibilitet. Ein lagspelar!
  Andre ferdigheiter:
 • Kjennskap til målretta miljøarbeid, EPJ og positiv innstilling til bruk av data som verktøy.
 • Opplæring vil bli gjeve.
 • Må kunne gjera seg godt forstått på norsk, både skriftleg og munnleg.
 • Førarkort klasse B.
Dette gjeld
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Meir informasjon om stillingane ved Bukollektiva og Miljøtenesta elles, får du ved å ta kontakt med:
Avdelingsleiar i IHT Miljøtenesten Marita Østborg, tlf: 905 80 097 eller
Leiar for IHT Miljøtenesten, Elisabeth Hålien, tlf: 990 90 013

Søknad med CV/attestar og vitnemål merka arkivsaknr 19/736 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 10.november 2019

10
nov
Nattevakt, helgevakt og støttekontakt
Vang kommune
Jobbar i miljøtenesta (3 stk)

Vang kommune har desse ledige stillinga i Miljøtenesta.

Fast 12,83 % helgestilling Miljøtenesta
Fortrinnsvis helsefagarbeidar, evt. student/elev over 18 år i relevant utdanningsløp, men assistentar kan også søkje
Arbeid laurdag og søndag, 4 helger på 12 veker
Ledig frå november 2019

Fast 76,10 % Kvilande natt i Miljøtenesta
Stillingsprosent 76,10 med 43,86 i lønsprosent grunna kvilande vakt
Fortrinnsvis helsefagarbeidar, men assistentar kan også søkje
Stillinga har arbeid 4 helger på 12 veker, samt vakter i vekene elles.
Stillinga er ledig frå november 2019

Støttekontaktar
Me ynskjer personar som er trygge på seg sjølv, sosiale, fleksible, blide og kreative.
Begge kjønn – gjerne i alderen 20-50 år grunna kompatibilitet med brukar
Førarkort klasse B
Frå snarast og etter avtale med leiar for Miljøtenesta

Kvalifikasjonskrav 
 • Grunnleggande interesse for å jobbe med folk og å ville bidra til å  skape ein god dag for dei du arbeider for og saman med.
 • Personleg eignaheit, som for oss betyr:
 • Lærelyst, gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, pågangsmot, vera trygg på seg sjølv, godt humør, stabilitet og fleksibilitet. Ein lagspelar! 
  Andre ferdigheiter:
 • Kjennskap til målretta miljøarbeid, EPJ og positiv innstilling til bruk av data som verktøy.
 • Opplæring vil bli gjeve.
 • Må kunne gjera seg godt forstått på norsk, både skriftleg og munnleg.
 • Førarkort klasse B.
Dette gjeld
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Meir informasjon om stillingane ved Bukollektiva og Miljøtenesta elles, får du ved å ta kontakt med: 
Avdelingsleiar i IHT Miljøtenesten Marita Østborg, tlf: 905 80 097 eller
Leiar for IHT Miljøtenesten, Elisabeth Hålien, tlf: 990 90 013

Søknad med CV/attestar og vitnemål merka arkivsaknr 19/736 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 10.november 2019

07
nov
Kantor
Kyrkjeleg fellesråd i Vang
Kantor

Freistar det deg å overta og vidareutvikle ein lang tradisjon med kyrkjemusikk og konsertar i fjellkommunen Vang?

Vang høyrer til Valdres prosti i Hamar bispedøme. Vang er den vestlegaste av kommunane i Valdres, på grensa mot Sogn, og dermed midt mellom Oslo og Bergen. Vi har ca. 1600 innbyggarar og eit godt song- og musikkliv med to korps og to kor, i tillegg til eit vidt spekter av anna frivillig arbeid.

Kyrkja i Vang har 4 sokn; Heensåsen, Høre, Vang og Øye, med 6 kyrkjer - deriblant 2 stavkyrkjer, ei økumenisk fjellkyrkje.

Staben består av sokneprest, kyrkjeverje, trusopplærarar, kyrkjetenarar, klokkarar, reinhaldarar, kyrkjegardsarbeidar og snart kantor.

Me kan tilby gode instrument i tradisjonelle kyrkjer, og godt arbeidsfellesskap.

Det er ledig stilling som kantor i 80 % stilling frå 01.02.2020

Aktuelle arbeidsoppgåver
 • Samarbeid om planlegging og gjennomføring av gudstenester og kyrkjelege handlingar
 • Samarbeid om trusopplæringsarbeid og skule-kyrkjesamarbeidet
 • Ha web-ansvar for kyrkja si nettside, facebookside m.m
 • Legge til rette for kyrkjekonsertar, musikkandaktar og korarbeid
Kvalifikasjonar
 • Kyrkjemusikalsk kompetanse i samsvar med §3 frå Kyrkjemøtet.
 • Kantoren går inn i eit nært samarbeid med soknepresten og den staben elles.
 • Vi ønsker oss ein kantor som kan inspirere til song- og kyrkjemusikalsk aktivitet i kyrkjelydane.
 • Vi legg vekt på evne og vilje til å samarbeide, til å ta initiativ og til å arbeide sjølvstendig.
 • I tillegg legg vi vekt på musikalske kvalifikasjonar og at du vil passe godt i staben vår.
 • Søkjar må vere medlem av Den norske kyrkja.
 • Kvalifiserte søkjarar vil bli innkalla til intervju og prøvespel. Du treng å disponere eigen bil i jobben.

Tilsetting skjer på vilkår av dei til ei kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtaler.

Vang kommune vil snarleg lyse ut ei mindre stilling som dirigent. Denne stillinga vil kunne tilpassast kantorstillinga.

Kontaktinformasjon

Guro Hovda, kyrkjeverje , 412 65 178 , gh575@kirken.no
Ingebjørg Vik Laugaland, sokneprest, il597@kyrkja.no

Arbeidssted

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Søknadsfrist: 07.11.2019

 

17
nov
Pedagog i barnehage
Vang kommune
Pedagog i barnehage

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som pedagog i Fredheim barnehage frå 01.01.20, eventuelt seinare tiltreding etter nærare avtale. 

Barnehagebarna våre fortener dei beste pedagogane, og me søkjer derfor etter ein fagleg sterk og engasjert pedagog som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang.

Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no i vårt andre år i denne satsinga. Vert du med oss på laget?

Kvalifikasjonar
 • Utdanning som barnehagelærar/førskulelærar
 • Ynskjeleg med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring, gjerne vidareutdanning innan spesialpedagogikk
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
Me ser etter deg som
 • Er relasjonsbyggar, som er varm, raus, set borna først og ser læring i leik 
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar 
 • Er strukturert og endringsvillig
Me tilbyr
 • Eit inkluderande og engasjert arbeidsmiljø med høgt fagleg fokus
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Flyttegodgjersle etter kommunens reglement

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.@


Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.


Spørsmål om stillingane kan rettast til barnehagestyrar Karin Trøen, tlf. 61 36 94 90 – 928 912 31

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 19/756

Søknadsfrist: Søndag 17.november 2019

07
nov
Avløser
Vang avløysarlag
Avløser

Vi har nå ledig stilling som ringavløser 100% fast, fordelt på 5 gårder. Produksjoner er melkekyr, fôringsdyr og sau.

Vi søker deg som er ansvarsbevisst, kan jobbe selvstendig, liker å jobbe med dyr og er opptatt av deres ve og vel. Du har gjerne landbruksfaglig utdannelse og/eller erfaring fra avløseryrket (husdyr og melkeproduksjon). Relevant praksis og interesse kompenserer for manglende landbruksfaglig utdannelse. Bør kunne kjøre traktor og ha førerkort klasse B og T eller BE.

Vi tilbyr
 • Ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale.
 • Gode pensjons-og forsikringsordninger.
 • Variert, trivelig og meningsfylt arbeid.
 • Hjelp til å finne bolig.

Stillingen er ledig fra 01.11.19

For mer informasjon ta kontakt med Daglig Leder Ellen Bauer på mob: 45402797 eller via mail: ellen@vangavloysarlag.no

Krav til kompetanse
 • Må kunne snakke norsk eller meget godt engelsk
 • Førerkort klasse B og T eller BE
Ønsket kompetanse
 • Lese og skrive norsk eller meget godt engelsk
 • Erfaring fra melkeproduksjon
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Til å stole på
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Lærevillig
17
nov
Dirigent
Vang kommune
Dirigent

Vang kommune har frå 1.februar 2020 ledig ei 18,85 % stilling i Kulturskulen.

Stillinga er per no delt mellom desse oppgåvene, men dette kan bli mogleg bli endra ved tilsetjing.

Dirigent Vangskoret i 15,39 % stilling. Vangskoret har som mål

 • Å skape interesse for god korsong
 • Å arbeide for musikalsk utvikling
 • Å skape eit inkluderande og godt sosialt miljø
 • Å vera eit godt kulturtilbod i lokalmiljøet
 • Å utvikle gleda ved song saman med andre

Me søkjer ein dirigent som kan leie koret i arbeidet mot dette målet, og som også vil arbeide for rekruttering av yngre medlemmer. Vangskoret øvar på torsdagar p.t.

Piano-akkompagnement  i 3,85 % stilling på Vangsheimen på måndagar.

Kvalifikasjonar
 • Relevant 3 årig høgskuleutdanning
 • Søkjarar utan formalkompetanse, men med god realkompetanse kan vurderast
 • Gode samarbeidsevner

Personlig eignaheit vil bli vektlagt

Me tilbyr
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

NB: Stillinga kan gjerne kombinerast med utlyst stilling som kantor ved Vang kyrkjelege fellesråd. Me oppmoda derfor interesserte til å søkje på begge stillingane.

Nærare opplysningar om stillinga kan gjevast av kulturskulerektor Oddbjørn Skeie tlf. 61 36 94 23.

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr. 19/760

Søknadsfrist: Søndag 17.november 2019

17
nov
Rådgjevar landbruk og miljø
Vang kommune
Rådgjevar landbruk og miljø

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som rådgjevar landbruk og miljø, frå medio februar 2020. Stillinga som rådgjevar arbeidar med områda knytt til naturforvaltning, derunder jord – og skogbruk, miljø og vilt.

Stillinga ligg til Etat for Landbruk og Teknisk, og rapporterar direkte til etatsjef. Etaten har 12 tilsette ved kontoret, i tillegg til teknisk utestab. Etaten har eit godt fag – og arbeidsmiljø, med gode moglegheiter for fagleg utvikling.

Arbeidsoppgåver
 • Sakshandsaming og forvaltningsoppgåver knytt til jord – og skogbruk, miljø og vilt, etter m.a. jord-,odels – og konsesjonslov, naturmangfoldslova, viltlova, og motorferdsellova
 • Forvaltning og kontroll av tilskuddsordningar innan fagfeltet
 • Sakshandsaming av jord – og konsesjonssaker
 • Rådgjeving og sakshandsaming innan næringsutvikling i fagfeltet
 • Sakshandsaming av motorferdsel i utmark og vassdrag
 • Arbeid relatert til klima – og miljøoppgåver
 • Stillinga har stor publikumskontakt
 • Andre arbeidsoppgåver kan påreknast
 • Arbeidsoppgåver kan bli noko endra etter nytilsett sine kvalifikasjonar/interessefelt
Kvalifikasjonar
 • Høgare utdanning innan jord, skog, naturforvaltning. Anna relevant utdanning eller arbeidserfaring kan bli vurdert.
 • Ynskjeleg med relevant erfaring, gjerne innan offentleg sakshandsaming og kjennskap/erfaring med relevante lover og forskrifter
 • God IKT kompetanse, og GIS-kunnskaper er ynskjeleg
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide sjølvstendig
 • Strukturert, målretta og fleksibel
 • Gode norskkunnskapar; muntleg og skriftlig, med god framstillingsevne
 • Søkar må ha førerkort kl. B og kunne disponere eigen bil i tenesta
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt
Me tilbyr
 • Ei spanande, utfordrande og sjølvstendig stilling.
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform
 • Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

For meir info om Vang kommune sjå https://www.vang.kommune.no
For meir info om etaten, sjå https://www.vang.kommune.no/tenester/landbruk-og-teknisk/
For meir info om det gode liv i Vang, sjå: https://www.vangivaldres.no/om-vang/vangswiki/

Spørsmål om stillinga kan rettast til konst. etatsjef Arne Belsheim på tlf. 61 36 94 72 og på mail arne.belsheim@vang.kommune.no

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 19/757.

Søknadsfrist: Søndag 17.november 2019

17
nov
Daglig leder
i3 Element AS
Daglig leder

i3 Element AS produserer bygningselementer til bl.a. hus, hytter, leilighetsbygg og næringsbygg. Vi holder til i Ryfoss i Vang i Valdres hvor et nytt og moderne produksjonsanlegg på 1200m2 ble oppført høsten 2018. i3 Element AS har solid eierside med Tveitabru Holding AS og Løvenskiold Handel AS.

Som leder av i3 Element AS får du resultatansvar for hele virksomheten og du vil sammen med eiere og styret utarbeide planer for lønnsom drift og videreutvikling.

Konkurransedyktige betingelser etter avtale.

Sentrale arbeidsoppgaver vil bl.a være
 • Produksjonsplanlegging og prosjektledelse
 • Kontinuerlig forbedring av effektivitet og kvalitet
 • Personalansvar for medarbeidere i produksjonen samt teknisk tegner
 • Lønnsomhetsanalyser og overvåking/oppfølging av økonomiske nøkkeltall
 • Overordnet ansvar for inn- og utgående vareflyt inkl. transport
 • Overordnet ansvar for prising av prosjekt
 • Rapportering til styret og deltakelse i styremøter
 • HMS og internkontroll
Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner
 • Relevant utdannelse innen tekniske eller merkantile fag
 • God økonomisk forståelse
 • Ledererfaring, trygg på å fatte beslutninger, sette mål og oppnå dem
 • Teknisk innsikt, gjerne byggrelatert
 • God kunnskap om bruk Office-applikasjoner, spesielt MS Excel

Med personalansvar er det avgjørende at du evner å involvere deg i dine kollegaers hverdag og være aktivt tilstede. At du er systematisk og nøyaktig, kommuniserer godt både muntlig og skriftlig, og har evne til å samarbeide både internt og eksternt. Det er også nødvendig at du evner å håndtere og prioritere flere oppgaver i en hektisk hverdag.

Arbeidsmiljøet hos i3 Element AS er uformelt, ubyråkratisk og svært hyggelig. Du vil være samlokalisert med hovedeierne, Odd Magne og Terje, som i tillegg til å være støttespillere også har mange års erfaring fra bransjen.


Ta gjerne kontakt med Odd Magne Grythe på telefon 958 88 766 dersom du har noen spørsmål.

Send CV og søknadsbrev til odd.magne@tveitabru.no.

Vi behandler søknader fortløpende så det er ingen grunn til å vente.

17
nov
Frisklivsrettleiar
Vang kommune
Frisklivsrettleiar

Vang kommune har ledig 40 % fast stilling som frisklivsrettleiar frå 01.01.20. Me søkjer ein initiativrik person som kan inspirere andre til livsstilsendring for betre helse.

Stillinga ligg til helseavdelinga ved Etat for Helse – og omsorg, og er underlagt leiande helsesjukepleiar. Frisklivssentralen er ein kommunal førebyggjande helseteneste og tilbyr hjelp til endring og meistring av levevanar, og har lokale på Vangstunet.

Ved relevant utdanning/erfaring kan stillinga eventuelt kombinerast med andre kommunale stillingar. 

Arbeidsoppgåver
 • Direkte pasientretta arbeid med enkeltpersonar eller grupper
 • Gi strukturert oppfylging primært gjennom helsesamtale, tilbod om fysisk aktivitet, kosthaldsendring og snus – og røykeslutt.
 • Gjennomføre motivasjonssamtalar med brukarar og rettleie desse til aktivitet som høver til den enkelte.
 • Arbeide med brukarar som er henvist frå lege, anna helsepersonell eller NAV.
 • Samarbeide med folkehelsekoordinator, lag, foreiningar, med kommunal sektor og Oppland fylkeskommune. Frisklivsrettleiar deltar også i samarbeidet; Forum for folkehelse i Valdres.
 • Prosjektarbeid – søke midlar og gjennomføre/delta i ulike prosjekt
Kvalifikasjonar
 • Minimum 3 års relevant høgskuleutdanning, fortrinnsvis innan helse eller idrettspedagogikk
 • Gjerne relevant tilleggsutdanning til dømes ernæring, diabetes, motiverande samtalar m.m
 • Gode samarbeidsevner
 • Flink til å ta initiativ og inspirere andre
 • Må kunne gjere seg godt forstått på norsk, både munnleg og skriftleg
Vi tilbyr
 • Ei spanande og sjølvstendig stilling
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med gode kollegar
 • Løn etter tariff, og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons – og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor

Ber om at søkjar fyller inn utdanning og erfaring i søkjarmodulen saman med søknaden, og legg ved vitnemål og attestar.

Søknadsfrist: Søndag 17.november 2019

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post