Utlyste stillingar no
19
nov
Lærar ved Vang Læringssenter
Vang kommune
Lærar ved Vang Læringssenter

 

Introduksjonssenteret har ledig mellombels 100% stilling som lærar i norsk og samfunnskunnskap, frå 01.01.2019-31.12.2019, med muligheit for forlengelse.

Til Læringssenteret er det knytt vaksenopplæring, flyktningteneste og bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar.

Me ynskjer at du som søkjar har
 • Lærarutdanning
 • Tilleggsutdanning innan fleirkulturell pedagogikk
 • Erfaring med integreringsarbeid/ undervisning for framandspråklege elevar
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil bli vektlagt.
For stillinga
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

For meir informasjon om stillinga, ta kontakt leiar Erik Martinsen på tlf. 414 09 798

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/722 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 19.november 2018

OPNE ANNONSE  

Jobbhistorikk: Så langt i år
01
aug
Snikkar (2 stk)
Vang Bygg AS
Snikkar (2 stk)

Vang Bygg AS har sidan 1983 vore ein seriøs aktør på hytte– og bustadmarknaden i Vang og Valdres. Bedrifta har fleire gode samarbeidspartnarar og står som totalleverandør av byggprosjekt. Odretilgangen er for tida god og firmaet er ute etter å knytte til seg to snekkarar eller tømrer i faste stillingar.

Kvalifikasjonar

– Må ha fagbrev

– Førarkort klasse B (E)

– Emne til å arbeide både sjølvstendig og i snekkerlag

– Norsk eller engelsk-kunnskap


Vang bygg tilbyr

– 100 % fast arbeid

– Gode betingelsar til rett person

– Hjelp med å finne bustad i Vang

– Solid fagmiljø og erfaring


Spørsmål om stillinga retter du til dagleg leiar John Myhre på tlf 97519537 eller john@vangbygg.no

Enkel søknad og CV sender du til same stad.

NB: Ikkje interessert i tilsetjing via bemanningsbyrå

Søknadar vert handsama fortløpande. 

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
01
aug
Verkstedleder/teknisk leder
Lage Gjevre AS / Mekonomen
Verkstedleder/teknisk leder

Lage Gjevre AS / Mekonomen Søker bilmekaniker som teknisk leder til vårt verksted i Vang i Valdres. Vi utfører service og reparasjoner på kjøretøy opp 7500kg og noe maskiner.

TEKNISK LEDER / VERKSTEDLEDER

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av:

 • Feilsøking, reparasjon og servicearbeid på kjøretøy opp til 7500 kg totalvekt
 • Utføre periodisk kjøretøykontroll
 • Småreparasjoner og ordinær service
 • Delebestillinger og noe varelager


Vi ønsker oss at du innehar følgende kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som bilmekaniker, og tilstrekkelig arbeidserfaring for teknisk leder.
 • Teknisk fagskole
 • Erfaring med feilsøking
 • Evne til å arbeide selvstendig 
 • Serviceinnstilt, resultat– og løsningsorientert og med god arbeidsmoral
 • Førerkort klasse B, C1/D1. 


For den rette personen tilbyr vi:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • En arbeidsplass med meget godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibilitet og selvstyring.

Om Lage Gjevre AS «Maskinentreprenør med pondus». Som også driver bilverksted, rørleggerforretning, løypekjøring og andre anleggstjenester. Bedriften har sin hovednæring i Vang i Valdres. Vi er 9 ansatte i bedriften. Lage Gjevre AS er kjent for et særdeles godt og trivelig arbeidsmiljø. Bilverkstedet er tilknyttet verkstedkjeden Mekonomen.

Interesserte tar kontakt med Egil Karlsen tlf. 91101928. Send søknad til post@lagegjevre.no snarest.

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
07
jan
Avdelingsleiar
Vang kommune
Avdelingsleiar Bufellesskap i miljøtenesta – Vikariat

Vang kommune har frå 01.april 2018 ledig eit 100 % vikariat som avdelingsleiar ved bufellesskap. Vikariatet går over eitt år, med moglegheit for forlenging. 

Avd.leiar arbeidar i turnus på 12 veker med 4 arbeidshelger i turnusperioda.

Arbeidsoppgåver:
 • Personalansvar for bufellesskapet, om lag 8 årsverk
 • Fagansvar for tenestane
 • Økonomiansvar for bufellesskapet
Kvalifikasjonskrav
 • 3 årig relevant helse – og sosialfaglig høgare utdanning, fortrinnsvis autorisert vernepleiar.
 • Erfaring frå arbeid med menneske med nedsett funksjonsevne og målretta miljøarbeid
 • Ynskjeleg med utdanning og erfaring innan administrasjon og leiing
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Har førarkort og disponerer bil
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftlig
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt

Stillinga krev politiattest.

Me tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings – og pensjonsordningar.
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
 • Kommunen har personalbustader for leige.

Ved intern tilsetjing kan eventuell anna ledig stilling bli tilbydd søkjarane.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe leiar Miljøtenesta Elisabeth Hålien 61 36 95 50/ 99 09 00 13 eller Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr 17/1080 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 07.januar 2018

04
feb
Reinhaldar
Fondsbu turisthytte
Reinhaldar på Fondsbu

Fondsbu turisthytte ligg på Eidsbugarden i Jotunheimen i Vang kommune. Hytta er ein del av DNT-systemet og ein mykje brukt base for turar i Jotunheimen vinterstid. 

For vintersesongen 2018 fra 9. februar til 8. mai treng vi ein reinhaldar i full stilling.

Triveleg arbeidsmiljø og bustad på staden.

Fondsbu søkjer også kjøkkenassistent/servitør i full stilling for same periode.

Ta kontakt med vertinne Solbjørg Kvålshaugen for meir informasjon. 

Telefon: 970 74 218
E-post: post@fondsbu.no

Søknad sender du same plass. Tilsetjing fortløpande. 

04
feb
Kjøkkenassistent/servitør
Fondsbu turisthytte
Kjøkkenassistent/servitør

Fondsbu turisthytte ligg på Eidsbugarden i Jotunheimen i Vang kommune. Hytta er ein del av DNT-systemet og ein mykje brukt base for turar i Jotunheimen vinterstid. 

For vintersesongen 2018 fra 9. februar til 8. mai treng vi ein kjøkkenassistent/servitør i full stilling.

Triveleg arbeidsmiljø og bustad på staden.

Fondsbu søkjer også reinhaldar i full stilling for same periode.

Ta kontakt med vertinne Solbjørg Kvålshaugen for meir informasjon. 

Telefon: 970 74 218
E-post: post@fondsbu.no

Søknad sender du same plass. Tilsetjing fortløpande. 

01
aug
Kontorsjef byggjefirma
Jotun Bygg AS
Kontorsjef byggjefirma

JOTUN BYGG AS

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres 
E-post: geir@jotun-bygg.no
Tlf: 996 90 630

Jotun bygg søkjer snekker med fagbrev til 100 % stilling med hovudvekt på administrative oppgåver.

Sidan midt på nitti-talet har Jotun Bygg levert alt av tørmar– og betongarbeid til godt nøgde kundar på heile Austlandet. Hovudtyngda av arbeid er i Vang og dei nærliggande kommunane. Ordreboka er no full i lang tid framover, og selskapet søkjer etter ein pliktioppfyllande person med fagbrev som kan ta kontrollen på kontordelen av drifta. 

Om den rette personen dukkar opp, som ser langsiktig på livet i Vang, er det mogleg å verta medeigar i bedrifta etter kvart. 

Meir informasjon om bedrifta finn du på heimesidene http://jotun-bygg.no/ 

Arbeidsoppgåver
Rekning på anbud
Teikning, småskala
Fakturering
Lønnskjøring
Kundekontakt
«Å sjå på jobbar»
Dagleg kontorarbeid

Kvalifikasjonar
Meisterbrev (evt. fagbrev) og erfaring som snekkar
Grei datakunnskap 

Vi tilbyr
100% stilling
Eige kontor
Løn etter avtale
Hjelp med å finne bustad
Mogleg medeigarskap i bedrifta på sikt

For spørsmål kring stillinga, kontakt dagleg leiar Geir Morten Sveberg tlf: 996 90 630

Tilsertjing skjer forløpande.

Søknaden sender du til geir@jotun-bygg.no

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
01
aug
Salgs- & marknadsmedarbeider
Vang Auto-Service AS
Salgs- & marknadsmedarbeider

Med base i Vang leverer familiebedriften Vang Auto-Service bergingstenester, bergingsbilar, bergingspåbygg og anna utstyr til heile Noreg. Vi forhandlar også snøscooter, ATV og vannscooter og har vårt eige hengarmerkje Vangsgutadn.no. På Mjøsvang i Vang driv vi Bosch bilverkstad og YX bensinstasjon. Vi er ei bedrift i stadig vekst som no tel 36 tilsette.

Vi søkjer no etter salgs- & marknadsmedarbeider for vår verksomheit

Arbeidsoppgåver
 • Salsretta arbeid for særleg snøscooter, ATV, vannscooter og hengjarmerket vårt
 • Drift og innhaldsproduksjon til nettside og sosiale medier
 • Overordna ansvar for all marknadsføring
Kvalifikasjonar
 • Relevant erfaring eller utdanning innan sal og marknadsføring
 • Interesse for foto, film og sosiale medium
 • Serviceinnstilt og samarbeidsvillig
 • Over 18 år
 • Stødig i norsk

Om du har spørsmål til stillinga, eller ynskjer å søkje, ta kontakt med:

Arve Wangensteen
Mobil: 975 23 044
Tlf: 61 36 75 00
arve@vangautoservice.no
http://vangautoservice.no/

Søknadsfrist: Så snart som mogleg. Søknadar vurderast fortløpande. 

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
04
feb
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

100 % fast stilling for sjukepleiar i korttid/heimeteneste me 10 års lønsansiennitet ved oppstart.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.

Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Helgestillingar i korttid/heimeteneste (2 stk)
Vang kommune
Helgestillingar i korttid/heimeteneste (2 stk)

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

14,91 % fast helgestilling med 5 helger på 12 veker. Fortrinnsvis helsefagarbeidar  i korttid/heimeteneste.
15,02 % fast helgestilling med 4 helger på 12 veker. Fortrinnsvis helsefagarbeidar i korttid/heimeteneste.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.

Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Vernepleiar
Vang kommune
Vernepleiar

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

100 % fast stilling for vernepleiar ved Bakkehaugen. 10 års lønsansiennitet ved oppstart.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Personleg assistent i 70 % engasjement
Vang kommune
Personleg assistent i 70 % engasjement

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

Ca 70 % engasjement BPA. Brukarmedverknad ved tilsetting, moglegheit for fast stilling. 

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Kvilande nattevakt i 76,88% stilling
Vang kommune
Kvilande nattevakt i 76,88% stilling

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

76,88 % fast stilling kvilande natt, omrekna til 42,59 lønsprosent ved Bakkehaugen. Fortrinnsvis helsefagarbeidar. 

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Kvilande nattevakt i 76,88% stilling (vikariat)
Vang kommune
Kvilande nattevakt i 76,88% stilling (vikariat)

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

76,88 % vikariat kvilande natt, omrekna til 42,59 lønsprosent ved Bakkehaugen. Fortrinnsvis helsefagarbeidar. Moglegheit for fast tilsetjing.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Stillingar i miljøtenesta (4 stk)
Vang kommune
Stillingar i miljøtenesta (4 stk)

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

 • 50 % vikariat ved Bakkehaugen for helsefagarbeidar frå april 2018
 • 13,69 % fast helgestilling ved avlasting, fortrinnsvis helsefagarbeidar
 • 12,83 % fast helgestilling ved Grindatun, fortrinnsvis helsefagarbeidar
 • Støttekontaktar
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Tilkallingsvikarar Vangsheimen (2 stk)
Vang kommune
Tilkallingsvikarar Vangsheimen (2 stk)

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

 • Tilkallingsvikar på helg ved langtidsavdelinga/Vangsheimen
 • Tilkallingsvikar kjøkken ved lagtidsavdelinga/Vangsheimen
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Vikariat i Bufellesskap EMA
Ledig vikariat i Bufellesskap EMA
Ledig vikariat i Bufellesskap EMA

Vang kommune har ledig eit vikariat i ca 100 % stilling ved bufellesskap for einslige mindreårige flyktningar, frå snarast til og med 31.07.18.

Bufellesskapet driftast som ein vanlig heim for 6 bebuarar, og det er viktig med god omsorg og god tilrettelegging for ein aktiv og normal kvardag.
Bufellesskapet disponera eigen bil.Personalet går i turnus med helgejobbing kvar tredje helg, og med kombinert kveldsvakt og kvilande nattevakt.

Me ynskjer at du som søkjar har
 • Utdanning og/eller erfaring innan omsorgsyrke, bufellesskap eller pedagogikk
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar
 • Relevant praksis
 • Førarkort

Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil bli vektlagt.

For stillinga

- Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
- Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
- Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte leiar Erik Martinsen Dalåker tlf. 414 09 798

Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/61 sendast elektronisk gjennom heimesida  www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

01
aug
Gründerplass
1724
Gründerplass på Kontorfellesskapet 1724

Kreativt miljø og kunnskapsrike folk innan fleire bransjar er stikkord for gründer-tilbodet på Kontorfellsskapet 1724 i Vang sentrum. Er du i startgropa med bedrift stiller heile miljøet her opp for deg. 

Du får totalt 30 dagar gratis kontorleige over ein periode på inntil 3 månader, og tilgang på kompetanse om søknadar, marknadsføring, rekneskap og anna som omhandlar det å gå frå ide til å drive butikk. Næringsutviklar i Innovangsjon er også sjølvsagt på plass og hjelper til med smått og stort.

Tilbodet gjeld alle, om du nyleg har fått Vang som kommune, er fastbuande eller tilflyttar. Nytilflytta og arbeidssøkende har same tilbod som Gründer/startup.

Vi trur miljøet på 1724 vil vera til hjelp for deg som er ny i kommunen til å bli betre kjent med bedrifter og dei moglegheitene det kan gje.

Også i næringsparken på Synshagen er det høve for å leige kontorplass.

Kontakt dag@outtt.com for å melde interesse.

04
feb
Drivar turisthytte
Tyinstølen Turisthytte
Drivarar Tyinstølen turisthytte

Midt i sti– og løypenettet til Den Norske Turistforening ligg Tyinstølen Turisthytte.

Her er du langt til fjells, midt mellom Austlandet og Vestlandet med Jotunheimen mot nord og Skarvheimen mot sør, samstundes som det er vinterbrøyta veg forbi turisthytta.

Eigar Ola Strand ynskjer no å leige ut heile turisthytta. Dette er ein unik moglegheit for den som vil bu i ei fjellbygd, prøve seg som turistvert i høgfjellet og skape sin eigen arbeidsplass. Turisthytta egner seg godt for å ta i mot større grupper heile året gjennom.

Interessert? Ta kontakt med Ola Strand (post@tyinstolen.com/91844523)

Om det ikkje dukkar opp aktuelle drivarar, søker Strand etter potensielle arbeidsfolk til turisthytte, så ikkje nøl med å kontakte Ola.

04
feb
Kafemedarbeider
Mjøsvang kafe
Kafemedarbeider (vikariat, 60%)

Mjøsvang kafe ligg i sentrum av Vang og tilbyr veifarende og lokalbefolkning varm- og kaldretter av høg kvalitet.

Det er for tiden ledig vikariat som 60% kafemedarbeider.


Vi søker etter en kafemedarbeider som er
 • Interessert i mat og har kunnskap om mat
 • Strukturert og ryddig, positiv utstråling og godt humør
 • Fleksibel og stor arbeidskapasitet
 • Liker å jobbe i et til tider hektisk miljø og i team
 • MÅ beherske norsk
Stillingens arbeidsområde

 • Rengjøring av leiligheter
 • Jobbe på kjøkkenet – selvstendig og i team
 • Servere
Vi tilbyr
 • Opplæring
 • Pensjonsordning
 • En sosial, morsom og spennende arbeidsplass

Stillingen kan eventuelt deles i to.

Send din søknad til oss på post@mjosvang.no

 

04
feb
Mjøsvang kafe
Sumarhjelp kafe

Mjøsvang kafe ligg i sentrum av Vang og tilbyr veifarende og lokalbefolkning varm- og kaldretter av høg kvalitet.

Vi ser etter sommerhjelp som kokk i 100% stilling for juni-august.

Vi ønsker deg som har
 • Fagbrev som kokk eller erfaring fra yrket
 • Interesse for mat og mennesker
 • Beherske norsk og engelsk
 • Jobber godt under stress, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Positiv utstråling og godt humør
Vi tilbyr 
 • Opplæring
 • En sosial, morsom og spennende arbeidsplass
 • Stillingen innebærer skift på dag, kveld og helg.

Send din søknad til oss på post@mjosvang.no.

11
feb
Verkstadansvarleg
Ryfoss Betong AS
Verkstadansvarleg

Vi søker deg som vil være ansvarlig for vedlikehold og oppfølging av samtlige biler og maskinpark i selskapet.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Bakgrunn som mekaniker og sjåfør på lastebil
 • Ansvarsfull og nøyaktig
 • Pliktoppfyllende
 • Ryddig og strukturert
 • Levere til avtalte frister
 • Personlige egenskaper vektlegges.

Arbeidssted: Hovedbase Hunkevika Fagernes

Vi tilbyr
 • Jobb i et solid privat selskap
 • Gode kollegaer
 • Selvstendig stilling, med et faglig godt team rundt deg i bedriften
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Store utviklingsmuligheter for deg
Om arbeidsgiveren

Ryfoss Betong AS er et selskap som driver produksjon av grusmaterialer, ferdigbetong, elementer og kommunalvarer av betong, samt handelsvarer i betong, plast og stål. En helhetlig produsent og leverandør - plattendekker, betongelementer og støttemur i betong.

Selskapet består av tre avdelinger. Vår beliggenhet er industriområdet Kvismo i Vang kommune, produksjon av ferdigbetong på Leira i Nord Aurdal kommune og ved metallverket Hydro Aluminium i Årdal kommune. Selskapets administrasjon ligger i Vang kommune. Selskapet har eget
vedlikeholdsverksted i Hunkevika på Fagernes.

Spørsmål om stillingen
Marianne B. Berge
Daglig leder
Tel: 907 54 260

Send din søknad til
post@ryfossbetong.no
Karianne B. Borchgrevink
Valdres Næringshage AS
Tel: 469 04 595

Søknadsfrist; 11.02.20181

27
feb
Avdelingsleiar Lund arbeids – og aktivitetssenter
Vang kommune
Avdelingsleiar Lund arbeids – og aktivitetssenter

Vang kommune har frå 01.april 2018 ledig ei 100 % fast stilling som avdelingsleiar ved Lund arbeids – og aktivitetssenter.

Lund er eit aktivitetssenter for ulike brukargrupper: Fysisk og psykisk funksjonshemma, arbeidstrening og språkpraksis, aktivitet / arbeidstrening for elevar i vidaregåande skule og andre som har behov for tilrettelagt aktivitet i kvardagen.
Lund har 4 VTA plassar (Varig tilrettelagt arbeid).

Hovudaktivitetane på Lund er vedproduksjon, catering og gartneridrift.

Avdelingsleiar Lund er organisert i miljøtenesta i Vang kommune. Avdelingsleiaren har økonomi, personal og fagansvar for avdelinga. Til stillinga ligg også direkte oppfølging av tilsette i VTA og øvrige brukarar, og eit tett samarbeid med Valdres Arbeidssenter AS.

Kvalifikasjonskrav
 • Helsefagarbeidar eller tilsvarande fagutdanning
 • Vidareutdanning i administrasjon og leiing
 • Leiarerfaring
 • Erfaring med målretta miljøarbeid, og arbeid med fysisk og psykisk funksjonshemma
 • Erfaring frå arbeid – og aktivitetstenestar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gode datakunnskapar
 • Førarkort klasse B
 • Førarkort klasse BE og T er eit føremonn, men ikkje eit krav

Me søkjer etter ein person som er fleksibel, målretta, kreativ, har gode samarbeidsevner, kan jobbe sjølvstendig, men og leie eit team. Personleg egnaheit vil bli vektlagt.

Stillinga krev politiattest.

Me tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings – og pensjonsordningar.
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
 • Kommunen har personalbustader for leige.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe leiar Miljøtenesta Elisabeth Hålien 61 36 95 50/ 99 09 00 13 eller Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr 18/122 sendast elektronisk via heimesida  www.vang.kommune.no

Søknadsfrist 27. februar.

11
mar
Sumarvikar
Vang kommune
Sumarvikarar 2018
Sommarvikarar/-hjelp 2018 

Vang kommune søkjer etter sommarvikarar i kommunen for sommaren 2018, i følgjande stillingar:

Etat for Landbruk/teknisk

Tek inn ungdommar til:

 • Enkelt gartnararbeid
 • Vedlikehald av bygningar mm.
 • Registrering av VA-anlegg
 • Bør ha fylt 16 år
 • Reinhald på ymse arbeidsplassar. Bør ha fylt 18 år og ha erfaring på området.
Etat for Oppvekst, kultur og integrering 
 • Kongevegsryddar – rydding og merking av kongevegtrasear.
 • Stiryddar – rydding og merking av turstignettet i Vang kommune.
 • Ryddar bør ha fylt 18 år, helst ha bilsertifikat, og erfaring med bruk av motorsag. Ungdom i aldersgruppa 16-18 år kan også søkje.
 • Klubbledar i sommarfritidsklubb for born. 4 dagar i veka i 4 veker, frå 25.juni. Må ha fylt 18 år. Krav om politiattest.
 • Turistvert/Kafémedarbeidar ved Klokkarhaugen for dei 2 siste vekene i juli.
Etat for Helse – og omsorg
 • Sjuke – og vernepleiarar, helsefagarbeidarar, heimehjelpar og assistentar innan Miljøtenesta, Vangsheimen og Heimetenesta.
 • Sommarvikarar på kjøkken og reinhald ved Vangsheimen

  Kvalifikasjonar
 • Bør ha fylt 18 år, men søkjarar frå 16 år kan vurderast
 • Norsk autorisasjon ved fagstillingar
 • Ynskjeleg med erfaring frå miljøteneste og/eller pleie – og omsorgstenesta, men ikkje eit krav
 • Personlig eignaheit vert vektlagt
 • For alle stillingane innan helse – og omsorg er det krav om politiattest


  ***
  Søknaden skal innehalde:
  1. Litt om din motivasjon for å søkje stillinga
  2. Kvar du ynskjer å arbeide, i prioritert rekkjefølgje
  3. Kva tidsrom du kan arbeide
  4. Har du førarkort for bil/traktor?
  5. Disponera du bil?
  6. Erfaring med bruk av motorsag (evnt. motorsagkurs) om det er relevant for stillinga

Om ynskjelig så kan nokre stillingar kombinerast. Er du interessert i å arbeide i fleire/ulike stillingar, er det fint om du skriv dette.

Generelt for stillingane

Studentar og ungdommar frå Vang vil bli prioritert. Vi krev gode kunnskapar i norsk. Tilsetjing skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Send søknad merka arkivsak nr. 18/124 elektronisk på heimesida vår

www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 11.mars 2018

 

09
mar
Lærling Helsefagarbeidar
Vang kommune
Lærling Helsefagarbeidar

Vang kommune tek inn 1 lærling som helsefagarbeidar i Etat for Helse – og omsorg frå hausten 2018.

Vang kommune har lang erfaring med lærlingar, og har dyktige leiarar og veiledarar. Kommunen er også tilknytt Valdres opplæringskontor.

Elever som har bestått Vg1 og Vg2 innanfor fagområdet kan søkje.

Lærling blir mellombels tilsett for ein 2 – års periode. Tilsetting skjer elles på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Nærare opplysningar får du ved å kontakte leiar IHT Langtidsavdeling Joanke Tito på telefon 61 36 95 34, eller personalkonsulent Solfrid Jordalen på telefon 61 36 94 18

Me ber deg senda søknad m/attestar og vitnemål merka arkivsak nr. 18/126 på heimesida vår www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Fredag 09.mars 2018

11
mar
Kokk ved Vangsheimen – vikariat
Vang kommune
Kokk ved Vangsheimen – vikariat

Vang kommune har ledig eit vikariat i 60,56 % stilling som kokk i tidsrommet mars 2018 tom 01.februar 2019.

Stillinga har arbeid 3 helger i ein 12 vekers turnus.

Me søkjer etter ein medarbeidar som har
 • Fagbrev som kokk/institusjonskokk er ynskjeleg. God realkompetanse kan vege opp for manglande utdanning
 • Erfaring innanfor fagområdet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Relevant praksis
 • Gode norskkunnskapar
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt
Me tilbyr
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Kommunen har personalbustader for leige.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe leiar IHT Langtidsavdeling Joanke Tito på telefon 61 36 95 34.

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr 18/131 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 11.mars 2018

31
mar
Fjellstuedrivere
Tyinkrysset Fjellstue
Fjellstuedrivere

Tyinkrysset Fjellstue er innfallsporten til Tyin-Filefjellområdet i Vang i Valdres. Fjellstua har Jotunheimen og fjellområdene i Sørnorge i umiddelbar nærhet.

Med beliggenhet midt mellom Oslo og Bergen langs E16 på ca. 874 m.o.h. er det et naturlig stoppested for veifarende og et glimrende utgangspunkt for fjellturer og opplevelser i flott natur både sommer og vinter.

Kunde- og aktivitetspotensialet er absolutt tilstede for den rette driveren. Tyinkrysset Fjellstue er nylig pusset opp og framstår innbydende og solid, med meget godt grunnlag.

Ved siden av fjellstuedrift ligger også booking for 40-60 enheter for Filefjell & Tyin alpin, Maristuen og Tyinkrysset fjellstue.

Vi tilbyr en fleksibel driftsavtale for driver/drivere med de rette egenskapene. Enten du kommer med familie, alene eller ønsker å samarbeide med andre, er du velkommen til å søke.

Her er muligheter for å bo på stedet om man ønsker det.

Søknad med CV sendes til eier Kenneth Tveit på e-post: Tveit.invest@gmail.com. Bruk også denne e-postadressen eller mobilnummer 90542134 for ytterligere informasjon.

Løpende søknadsprosess fram mot avtale.

18
mar
Kordirrigent og teiknelærar
Vang kulturskule/Vang kommune
Ledige stillingar i kulturskulen

Vang kommune har ledig frå 01.08.2018 følgjande ledige stillingar i Kulturskulen:

LÆRAR TEIKNING i 5,13 % stilling innan kunstverkstad. Undervisning ein time i veka. Stillinga krev politiattest.

DIRIGENT VANGSKORET i 10,26 % stilling. Vangskoret har som mål:

 • Å skape interesse for god korsong
 • Å arbeide for musikalsk utvikling
 • Å skape eit inkluderande og godt sosialt miljø
 • Å vera eit godt kulturtilbod i lokalmiljøet
 • Å utvikle gleda ved song saman med andre

Me søkjer ein dirigent som kan leie koret i arbeidet mot dette målet, og som også vil arbeide for rekruttering av yngre medlemmer.

Kvalifikasjonar:

 • Relevant 3 årig høgskuleutdanning
 • Søkjarar utan formalkompetanse, men med god realkompetanse kan vurderast
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt

Me tilbyr:

 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Nærare opplysningar om stillingane kan gjevast av kulturskulerektor Oddbjørn Skeie tlf. 61 36 94 23

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr. 18/160.

Søknadsfrist: Søndag 18.mars 2018

 

 

 

 

31
mar
Sumarhjelp
Kyrkjestølen
Sumarhjelp Kyrkjestølen

Vil du være med og drive Kyrkjestølen?

Vi søker arbeidsvillig og omgjengelig person for sommersesongen 1. juni til 31. august.

Kyrkjestølen driver overnatting med 26 senger, kafe og kultur på Filefjell.

Varierte arbeidsoppgaver.

Mulighet for å bo på stedet.

For mer informasjon og søknad - kontakt driver Aagot Monsen (aagotmail@gmail.com // 905 38 433)

Fortløpende ansettelse

02
apr
Lærar
Vang kommune
Lærarstillingar ved Vang barne- og ungdomsskule

Frå skulestart hausten 2018 er det ledig fleire vikariat som lærar ved Vang barne – og ungdomsskule.

VBU er ein kombinert barne- og ungdomsskule med klassetrinn frå 1.-10. klasse. Skulen er fulldelt og har om lag 190 elevar. Satsingsområda ved skulen er «Lesing i alle fag» og«Vurdering for læring». Skulen er ny og moderne med flotte fasilitetar.

Vi søkjer lærarar som:
 • Er gode klasseleiarar
 • Er i stand til å skape positive relasjonar til elevar, foreldre og kollegaer.
 • Er innstilt på å medverke i skulen sitt utviklingsarbeid
 • Er innstilt på å medverke til eit godt skulemiljø
 • Har gode IKT ferdigheiter
Vi har behov for lærarar på dei fleste trinn, i dei fleste fag, med særleg vekt på desse faga
 • Spansk
 • Musikk
 • Valfag fysisk aktivitet og helse
 • Byrjaropplæring i norsk og matematikk
 • Eventuelle andre fagområde som måtte bli ledige
Me tilbyr
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform

Spørsmål om stillingane kan rettast til rektor: Tor Nordaas tlf. 61 36 94 31/ 470 87 727

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling.

Ved tilsetjing må ein leggje fram gyldig politiattest.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr. 18/176.

Søknadsfrist: Måndag 2.april 2018

18
mar
Reinhaldar
Vang kommune
Reinhaldar ved Vang barne- og ungdomsskule

Vang kommune har ledig vikariat i inntil 80 % stilling som reinhaldar ved Vang barne – og ungdomsskule, frå 3.april 2018 tom 30.september 2018 med moglegheit for forlenging. 

Vikariatet kan ved behov bli delt på fleire søkjarar.

Me søkjer etter medarbeidarar som har erfaring innan reinhald, og som har evne til å arbeide sjølvstendig og fleksibelt.

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjon – og forsikringsvilkår
 • Gyldig politiattest må leverast ved tilsetjing

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida  www.vang.kommune.no . Merk søknad med arkivsak nr 18/177.

Søknadsfrist: Søndag 18.mars 2018

25
mar
Pedagogisk leiar
Vang kommune
Pedagogisk leiar (2 stk)

Vang kommune har to ledige vikariat som pedagogisk leiar i barnehagane frå hausten 2018, grunna ny bemanningsnorm for pedagogar.

Pedagogisk leiar i 80 % stilling ved Fredheim barnehage for barnehageåret 2018/19
Pedagogisk leiar i 100 % stilling ved Høre barnehage i perioda 01.08.2018 tom 31.12.18, med moglegheit for forlenging.

Kvalifikasjonar
 • Utdanning som barnehagelærar
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt

Mannlege barnehagelærarar vert oppmoda til å søkje.

Me tilbyr
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform

Spørsmål om stillingane kan rettast til barnehagestyrar Yvonne Solemsli tlf. 61 36 94 22

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling.  Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Merk søknad med arkivsak nr. 18/189

Søknadsfrist: Søndag 25.03.18

09
apr
Ringavløser
Vang avløysarlag SA
Ringavløser

Vang Avløysarlag er et sameie drevet av og for bønder. Vi ansetter og formidler avløsere til bonden sånn at han/hun kan få fri, enten til ferie/fritid, ekstrahjelp i travle perioder eller ved sykdom. Vi har det overordnede arbeidsgiver ansvaret, utbetaler lønninger, fører regnskapet, HMS, har sosiale sammenkomster for avløserne, forsikringer og hjelper bonden med skjemaveldet.

Vi har nå ledig inntil 60-100 % stilling som Ringavløser. Gårdene som nå trenger avløser driver primært med Melkeku og sau. Du må være selvstendig, kunne ta ansvar, trives med å jobbe alene, like å jobbe med dyr, og glad i å ta i et tak hvor det måtte trenges. Stillingen er meget variert og til tider fysisk krevende. Med alt fra skogsarbeid, gjerding, fjøsstell, hjelpe til i våronn/innhøsting, vedlikehold med mer. Generelt alt som må gjøres på en gård. I stillingen inngår det helgearbeid inntil annen hver helg, dagene er stortsett delt i to morgen og kveld.

Agronomutdannelse er en fordel, men erfaring fra melkeproduksjon og innsats teller minst like mye. Må kunne kjøre traktor og disponere egen bil.

Må kunne snakke norsk eller godt engelsk.

Vi tilbyr
 • Ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale.
 • Gode pensjon og forsikringsordninger.
 • Variert, trivelig og meningsfylt arbeid.
 • Hjelp til å finne bolig.
 • Stillingen er ledig omgående

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Ellen Bauer på mob: 45402797 eller mail: ellen@vangavloysarlag.no

Krav til kompetanse

Sertifikat Førerkort: Kl. BE (personbil/varebil og tilhenger), Førerkort: Kl. T (traktor)

VANG AVLØYSARLAG SA
Tyinvegen 4850 
Synshagen Næringspark 
2975 VANG I VALDRES 
Telefon: 45402797
E-post: ellen@vangavloysarlag.no
Web: www.vang-avloysarlag.no

09
apr
Landbruksvikar
Vang avløysarlag SA
Landbruksvikar

Vang Avløysarlag er et sameie drevet av og for bønder. Vi ansetter og formidler avløsere til bonden sånn at han/hun kan få fri, enten til ferie/fritid, ekstrahjelp i travle perioder eller ved sykdom. Vi har det overordnede arbeidsgiver ansvaret, utbetaler lønninger, fører regnskapet, HMS, har sosiale sammenkomster for avløserne, forsikringer og hjelper bonden med skjemaveldet.

Vi har nå ledig 50% stilling som Landbruksvikar. For rette vedkommende er det gode muligheter for å fylle opp inntil 50% som vanlig avløser. Slik at i praksis kan man få en 100% stilling.

Vi søker deg som
 • Er ansvarsbevisst, kan jobbe selvstendig og er fleksibel da en landbruksvikar blir tilkalt på kort varsel.
 • Har landbruksfaglig utdannelse, og gjerne erfaring fra avløseryrket (husdyr og melkeproduksjon). Praksis kan kompensere for manglende landbruksfaglig utdannelse
 • Kan kommunisere på norsk både skriftlig og muntlig. Kan kjøre traktor.
 • Du må ha sertifikat B og T eller BE og disponere egen bil.
Vi tilbyr
 • Ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Variert, trivelig og meningsfylt arbeid.
 • Hjelp til å finne bolig.
 • Stillingen er ledig omgående

For mer informasjon ta kontakt med Daglig leder Ellen Bauer på mob: 45402797 eller via mail: ellen@vangavloysarlag.no

Krav til kompetanse

Sertifikat Førerkort: Kl. BE (personbil/varebil og tilhenger), Førerkort: Kl. T (traktor)

VANG AVLØYSARLAG SA
Tyinvegen 4850 
Synshagen Næringspark 
2975 VANG I VALDRES 
Telefon: 45402797
E-post: ellen@vangavloysarlag.no
Web: www.vang-avloysarlag.no

16
apr
Avløyser
Vang fellesfjøs AS
Avløser i mjølkesamdrift

Avløser søkes til melkesamdrift i Vang i Valdres.

Søker etter en positiv, selvstendig og ansvarsbevisst person, som har kunnskap om, og erfaring fra, melkeproduksjon. Vi har et fjøs med melkerobot og leverer ca. 500 000 liter melk i året.

Personen må ha noe teknisk innsikt, være fleksibel på arbeidstid og snakke flytende norsk. Opplæring vil bli gitt. Lønn etter avtale.

Mulighet for 50% stilling i samarbeid med to andre fjøs, hvorav ett lignende robotfjøs og ett moderne sauefjøs.

Søknad og spm. rettes til Eivind M. Ellingbø på tlf. 971 96 998 eller e-post eellingbo@yahoo.no.

Søknadsfrist 16. april.

01
apr
Sumarvikar i Valdres sparebank
Valdres sparebank
Sumarvikar i Valdres sparebank

Vi søker deg som er over 16 år og som kan jobbe i vår avdeling i Vang i perioden fra uke 25/26 til og med uke 32 i sommer. Du vil hovedsakelig jobbe i dagligbank og skranke, men kan få andre oppgaver ut fra dine kvalifikasjoner. Vi gir deg god opplæring!

Du er norskspråkelig, behersker engelsk og har god tallforståelse.

For meir info kontakt banksjef Arnfinn Helge Kvam. 

Telefon: 95245101
E-post: arnfinn.kvam@vangsparebank.no

01
mai
Kontorsjef
Jotun Bygg AS
Kontorsjef byggjefirma

JOTUN BYGG AS

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres 
E-post: geir@jotun-bygg.no
Tlf: 996 90 630

Jotun bygg søkjer snekker med fagbrev til 100 % stilling med hovudvekt på administrative oppgåver.

Sidan midt på nitti-talet har Jotun Bygg levert alt av tørmar– og betongarbeid til godt nøgde kundar på heile Austlandet. Hovudtyngda av arbeid er i Vang og dei nærliggande kommunane. Ordreboka er no full i lang tid framover, og selskapet søkjer etter ein pliktioppfyllande person med fagbrev som kan ta kontrollen på kontordelen av drifta. 

Om den rette personen dukkar opp, som ser langsiktig på livet i Vang, er det mogleg å verta medeigar i bedrifta etter kvart. 

Meir informasjon om bedrifta finn du på heimesidene http://jotun-bygg.no/ 

Arbeidsoppgåver
Rekning på anbud
Teikning, småskala
Fakturering
Lønnskjøring
Kundekontakt
«Å sjå på jobbar»
Dagleg kontorarbeid

Kvalifikasjonar
Meisterbrev (evt. fagbrev) og erfaring som snekkar
Grei datakunnskap 

Vi tilbyr
100% stilling
Eige kontor
Løn etter avtale
Hjelp med å finne bustad
Mogleg medeigarskap i bedrifta på sikt

For spørsmål kring stillinga, kontakt dagleg leiar Geir Morten Sveberg tlf: 996 90 630

Søknadsfrist: Snarast - tilsetting fortløpande.

Søknaden sender du til geir@jotun-bygg.no

 

28
apr
Distributør natt
Valdres Media AS
Distributør natt

Valdres Media AS er et datterselskap i GD-konsernet. Vi gir ut lokalavisa «Valdres» på Fagernes tre dager i uka: tirsdag, torsdag og lørdag. «Valdres» publiseres også på nett, mobil og iPad. Vi gir ut Valdresmagasinet seks ganger i året.

Distributør natt

Valdres Media AS er et datterselskap i GD-konsernet. Vi gir ut lokalavisa «Valdres» på Fagernes tre dager i uka: tirsdag, torsdag og lørdag. «Valdres» publiseres også på nett, mobil og iPad. Vi gir ut Valdresmagasinet seks ganger i året.

Valdres Media gjennomfører levering av aviser og magasiner ved kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende. Det er derfor en forutsetning at de som henvender seg som interessenter for ruten er selvstendig næringsdrivende, eller kan tenke seg å bli det.

Du må ha god orden, være punktlig og disponere egen bil som er egnet til formålet.

 • Ruten kjøres tirsdag, torsdag og lørdag.
 • Utgangspunkt for ruten er Fagernes.
 • Oppmøte på Fagernes kl. 03.00.
 • Tiden på ruten er for tiden 4 timer.
 • Det vil bli gitt grundig opplæring i ruten.
 • Det avtales fast pris per dag for oppdraget.

Du kan søke på stillingen på mail til: post@avisa-valdres.no

Spørsmål om rutene ring Svein på telefon 900 21 703.

Søknadsfrist: Snarest.

02
mai
Sekretariat for kontrollutvalgene i Valdres
Valdreskommunene
Sekretariat for kontrollutvalgene i Valdres

Kommunene i Valdres søker etter felles sekretariat for kontrollutvalgene.

Hver kommune har ett kontrollutvalg, som forestår løpende kontroll og tilsyn av kommunen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalgets oppgaver er regulert av Kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner av 15.06.2004.

Sekretariatet skal bistå kontrollutvalget i arbeidet opp mot kommunen og opp mot kommunerevisjonen. Det søkes etter person med kunnskap om kommunal forvaltning, saksbehandling og offentlig rett.

Arbeidets omfang avhenger av aktivitetene i kontrollutvalga. Sekretariatsfunksjonen er basert på kjøp av tjenester og er timebasert. Arbeidsmengden er stipulert til omlag 500 timer per år fordelt på ca 25 møter.

Det søkes etter en aktiv og utadvendt person som kan jobbe selvstendig, har god kommunikasjonsevne og kan bidra til positiv utvikling av kommunene gjennom kontroll- og tilsynsarbeid, herunder å:

 • Stå for saksutredning, forberede og tilrettelegge saker som skal behandles fram til vedtak i kontrollutvalgene.
 • Bistå kontrollutvalgene med at nødvendig kontroll og tilsyn blir satt på dagsorden.
 • Ta ansvar for å planlegge kontrollutvalgets møter med innkalling og protokoller iht. kommunelovens saksbehandlingsregler, samt praktisk arrangement av møtene.
 • Delta i møtene og koordinere møteaktiviteten med kommunens revisor.
 • Håndtere kontrollutvalgenes arkiv
 • Vedkommende må beherske både bokmål og nynorsk.
 • Det er utarbeidet egen Oppdragsavtale for sekretariatet.

Ansatte i kommunene kan ikke være sekretariat for kontrollutvalgene og sekretariatet skal være uavhengig i forhold til administrasjon og revisjon. Med bakgrunn i nevnte ønsker vi å kjøpe tjenesten fra eksterne leverandører eller private aktører, og vi er interesserte å få oversendt et tilbud på utførelsen av tjenesten, med timesats (inklusiv kontorkostnader, internett, reise m.m.), samt CV til den som skal utføre oppdraget.

Konkurransegrunnlag og annen informasjon fås ved henvendelse til Reidar Schlytter på e-post reidar.schlytter@sor-aurdal.kommune.no eller Finn Helge Lyster på finn.helge.lyster@vestre-slidre.kommune.no.

Søknad/tilbud sendes de samme innen torsdag 02.05.2018.

Ta gjerne kontakt med k-utv lederen i en av kommunene i Valdres. Oversikt over disse finner du på hjemmesiden til Valdreskommunene eller at du tar direkte kontakt med Reidar Schlytter mobil 918 24 688 eller Finn Helge Lyster mobil 920 18 558 for mer informasjon.

Velkommen til en spennende utfordring

30
apr
Omvisar
Kyrkja i Vang
Omvisar i Øye stavkyrkje

Har du lyst på sommarjobb i flotte Øye stavkyrkje?

Vi treng omvisar i Øye stavkyrkje i skuleferien i sommar, fire dagar i veka, 6 timar pr dag.

Løna er god og du må meistre engelsk godt og gjerne tysk/fransk/spansk.

Du må vere over 16 år, - gjerne 18 -, like å ta kontakt med folk og ha sans for historie.

Vi treng og vikarar.

Ta kontakt med dagleg leiar i Kyrkjeleg fellesråd Guro Hovda om du er interessert eller har spørsmål. 

Tlf: 61 35 95 90

e-post: gh575@kirken.no

Tisetjing skjer fortløpande.

02
mai
Reinhaldar
Valdres sparebank
Reinhaldar hjå Valdres sparebank

Valdres Sparebank er en lokalbank med hovedkontor i Slidre, og avdelingskontor på Fagernes og i Vang.

Vi søker etter renholdsmedarbeider til vårt avdelingskontor i Vang. Det er snakk om ca 3 timer i uka. I sommerhalvåret inngår også plenslått. Det vil da dreie seg om inntil 6 timer i uka.

Kontakt arnfinn@valdressparebank.no / Mob 952 45 101 ved spørsmål om stillingen. 

 

07
mai
Tilsyn Torfinnsbu
DNT Oslo og Omegn
Tilsyn Torfinnsbu

DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i DNT. Foreningen driver i alt 113 turisthytter, fordelt på 22 betjente, 52 selvbetjente og resten ubetjente hytter. 

Tilsyn Torfinnsbu

DNT Oslo og Omegn søker etter tilsyn på Torfinnsby selvbetjeningshytte i Jotunheimen. Arbeidete godtgjøres på timesbasis. Torfinnsbu har ca. 1500 overnattinger hvert år. 

DNT Oslo og Omegn søker etter en friluftsinteressert person med erfaring fra arbeid i fjellet og som kan indentifisere seg med DNT sine målsettinger og arbeid.

Det er en fordel med kjennskap til hyttedrift og du bør være imøtekommende og like å omgås mennesker.

Arbeidet består i
 • Generelle drift og tilsyn med hytta
 • Oppgjør/tømmiung av safe med innbetalinger for opphold på hytta
 • Transport itl og fra hytta med skuter og båt
 • Oppfølging av ved og proviantlager
 • Oppfølging av hyttevakter og dugnader
 • Rapportering til DNT Oslo og Omegn

Lønn godtgjøres pr. time. For øvrig gjelder Statens regulativer. 

Nærmere opplsyninger om stillingen kan rettes til inspektør driftsavdelingen Tor Martin Stenseng på tlf. 22822800.

Søknad merket «tilsyn Torfinnsbu» sendes DNT Oslo og Omegn, Postboks 7 sentrum, 0101 Oslo.

eller til e-post: post@dntoslo.no, innen 7. mai.

 

 

13
mai
Bedriftsrådgiver
Valdres Sparebank
Bedriftsrådgiver

Valdres Sparebank er den største lokalbanken i Valdres, og er et resultat av fusjonen mellom Vestre Slidre Sparebank og Vang Sparebank i 2017. Banken har 22 ansatte, i tillegg kommer datterselskapet Aktiv Valdres Eiendomskontor med 7 ansatte som eies sammen med en annen lokalbank. Vi tilbyr et bredt spekter av bank- og forsikringsprodukter, samt eiendomsmegling gjennom eiendomskontoret. 

Valdres Sparebank satser på kompetente rådgivere, og skal være en engasjert, verdiskapende og tilgjengelig bank for våre kunder. Vi tar et stort samfunnsansvar som lokalbank, og ønsker å være en bidragsyter for å skape et levende og inspirerende miljø i Valdres. Bank og finansbransjen opplever stadig raskere tempo og endringer, Valdres Sparebank har ambisjoner om å være fremtidens bank, og det er nå vi skaper den.

Valdres Sparebank er en av landets mest solide banker, og vi opplever en god vekst av nye kunder som setter pris på det å ha en fast rådgiver å forholde seg til.  Banken er en del av Eika alliansen gjennom sitt eierskap i Eika Gruppen AS med tilhørende datterselskap og Eika Boligkreditt.

Bedriftsrådgiver

Spennende vikariat som bedriftsrådgiver i Valdres Sparebank med arbeidssted Vang.

Vi søker nå en fremoverlent bedriftsrådgiver (vikariat) til vårt avdelingskontor i Vang som er klar for å bli med på en spennende og hektisk reise med Valdres Sparebank. Vi søker deg som evner å skape de gode kundeopplevelsene, glad i tall, god til å finne løsninger og videreutvikling av bedriftsmarkedet.

Arbeidsoppgaver
 • Resultatansvar for egen kundeportefølje
 • Bredderådgiver finans og skadeforsikring 
 • Holde seg løpende oppdatert innenfor de fag og emneområder som er nødvendig og relevant for stillingen
 • Jobbe aktivt opp mot både nye kunder og eksisterende portefølje
Vi ønsker oss deg som
 • Kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Dyktig relasjonsbygger og lagspiller
 • Glad i tall og analytiske evner
 • Entusiastisk og engasjert 
 • Stor gjennomføringsevne
 • Proaktiv
 • God IKT-kompetanse

Øvrige oppgaver kan tillegges ut fra kvalifikasjoner

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Gunstige pensjons-, låne og forsrikringsordninger
 • God opplæring innen fag og systemer
 •  Gode fagmiljøer

Oppstart senest 01.08.18 til 31.07.19. Jobben kan gi mulighet for fast arbeid etter endt vikariat.

Søknadsfrist 13. mai 2018.

Søknad og CV sendes til arnfinn@valdressparebank.no

Spørsmål til stillingen

For spørsmål om stillingen kan du ringe adm. banksjef Arnfinn Helge Kvam på mob. 952 45 101 eller send e-post til arnfinn@valdressparebank.no

20
mai
Kjøkkensjef og kokk (2 stk)
Bygdin fjellhotell
Kjøkkensjef og kokk (2 stk)

Er du både matglad og fjellglad? Er du Bygdins nye kjøkkensjef- eller kokk?

2 heltidsstillinger ledige for de rette personene!

Søknad merkes: Bygdin Fjellhotell Kjøkkensjef/Bygdin Fjellhotell Kokk
Søknad sendes på e-post: tor@bygdin.com / oxhovdas@gmail.com

Spørsmål om stillingene? Ta kontakt på e-post eller på tlf. 90170747 (Tor) eller 97594425 (Bente)

Søknadfrist: 20 mai 2018
Referanser må oppgis i søknaden

Historisk, sjarmerende og unik arbeidsplass søker deg!

Bygdin Fjellhotell søker deg som trives i storslått og høyt fjellandskap, er genuint opptatt av matkultur og historie, og som ser muligheter i lokale råvarer til å lage nye spennende retter av lokale råvarer av god kvalitet. Dine evner til samarbeid og entusiasme setter vi pris på. Velkommen til fjells i et unikt landskap til vårt historiske og sjarmerende hotell sammen med våre entusiastiske medarbeidere!

Bygdin brenner for å servere smakfull mat som står i stil med hotellets sjarmerende og unike atmosfære. Vi bruker kvalitetsråvarer fra lokale leverandører innen fisk, kjøtt og vilt og vet at hjemmelaget mat er best. Våre gjester fortjener smaksopplevelser som gjenspeiler den mektige utsikten til fjellområdene fra vår spisesal. Gjestene våre er de som er sultne etter å ha vært på korte og lengre turer i fjellheimen, de er unge og gamle fjellskifolk, bryllupsgjester, større bursdagslag, foreninger, og arrangementsdeltakere – samt en stadig større andel eventyrlystne og naturglade tilreisende fra utlandet i alle aldre. Vi har også bilturisten som vil spise litt eller mye, og ikke minst våre lokale innbyggere fra nærområdene som kommer til oss for å nyte en stemningsfull lunsj eller middag.

Som vår kjøkkensjef ønsker vi at du er en person som ser helheten mellom hotellet, landskapet og maten vi tilbyr, at du liker å tenke nytt og være med å utvikle spennende nye smakfulle opplevelser. For oss er det også viktig at du er faglig stolt, kan bidra godt innen samarbeid og kunnskapsdeling, er en god og trygg fagleder og at du passer inn i vår allerede humørfylte atmosfære.

Som vår kokk er det viktig at du jobber godt på lag med resten av vårt kjøkkenpersonale, jobber selvstendig og har stort engasjement for jobben og er fleksibel.

Vi legger ikke skjul på at vi kan ha travle dager i høysesongene der vi trenger personer med evner til å stå på, men vi har også roligere tider der vi kan bruke tiden til å utvikle nye konsepter og forberede for sesongene. Kunnskap om IK-mat er en selvfølge, god muntlig kjøkkenengelsk likeså.

Klikk under for flere detaljer om stillingene.

03
jun
Stillingar i miljøtenesta
Vang kommune
Stillingar i miljøtenesta (10 stk)

Det er for tida fleire stillingar ledig i miljøtenesta i Vang.

Lund arbeids – og aktivitetssenter

50 % fast stilling som miljøarbeidar. Søkjarar med helsefagarbeidarutdanning vil bli prioritert. Krav om gode norskkunnskapar, gode samarbeidsevner, fleksibilitet, praktiske evner, og førarkort kl. B. Ynskjelig med førarkort for traktor (T) og bil med hengar (BE). Personleg eignaheit vil bli vektlagt. Menn vert oppmoda til å søke. Stillinga kan eventuelt kombinerast med anna stilling i kommunen.

Tilkallingsvikarar. Same kvalifikasjonar som over, men ikkje krav om fagbrev.

Bakkehaugen

100 % fast stilling som miljøterapeut. Relevant bachelorutdanning innan helse – og sosialfag er eit krav, fortrinnsvis vernepleiar. Stillinga har todelt turnus med 4 arbeidshelger på 12 veker. 10 års lønsansiennitet ved oppstart.

78,31 % vikariat kvilande natt, omrekna til 45,13 % lønsprosent. Fortrinnsvis helsefagarbeidar.

Grindatun

95,93 % fast stilling for helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar.
20,48 % fast helgestilling
19,84 % fast helgestilling
12,83 % fast helgestilling
13,69 % fast helgestilling ved avlastning
Helgestillingar er fortrinnsvis for helsefagarbeidarar, men ufaglærte kan også søkje.

Vikarar i BPA ordning
Støttekontakt: 4 timar i veka på kveldstid. Ynskjeleg med jente/ungdom.

Sjå også ledige stillingar på korttid/heimetenesta og på langtid/Vangsheimen.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding avstilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/335 sendast elektronisk gjennom heimesida vår www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist: Søndag 03.juni 2018

03
jun
Korttid/heimeteneste
Vang kommune
Korttid/heimeteneste (3 stk)

Det er for tida fleire stillingar ledig i korttid/heimeteneste i Vang.

15,20 % fast helgestilling med 5 helger på 12 veker.
15,41 % fast helgestilling med 5 helger på 12 veker.
Fortrinnsvis helsefagarbeidarar, men ufaglærte kan også søkje.

Dagsenter

40 % fast stilling for aktivitør eller fagarbeidar med erfaring frå miljøarbeid/aktivitetstilbod. Ledig frå 01.september 2018.

Sjå også ledige stillingar i Miljøtenesta og på Langtid/Vangsheimen.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding avstilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/335 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist: Søndag 03.juni 2018

03
jun
Vangsheimen/langtid
Vang kommune
Vangsheimen/langtid

Det er for tida fleire stillingar ledig på Vangsheimen/langtid.

19,72 % fast helgestilling med 6 helger på 12 veker
18,08 % fast helgestilling med 5 helger på 12 veker
10 % fast helgestilling

Fortrinnsvis helsefagarbeidarar, men ufaglærte kan også søkje.

Sjå også ledige stillingar i Miljøtenesta og på korttid/heimetenesta.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding avstilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/335 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist: Søndag 03.juni 2018

08
jun
Ferievikar/tilkallingsvikar til servicetorget
Vang kommune
Ferievikar/tilkallingsvikar til servicetorget

Vang kommune søkjer etter ferievikar for 3 veker i juli/august 2018 som servicemedarbeidar ved sentralbord/servicetorg kommunehuset. Det vil vere eit føremon at vikaren er aktuell som tilkallingsvikar elles i året.

Arbeidsoppgåver vil i hovudsak vera skranketeneste som består av kundebehandling, sentralbord, post, fakturascanning og enklare saksbehandling. Samt andre forefallande oppgåver

Vi søkjer ein medarbeidar som har evne til å arbeide sjølvstendig, har gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg, er pliktoppfyllande og serviceinnstilt, og har gode evner til samarbeid. Gode IKT-kunnskapar er eit krav og medarbeidaren må ha fylt 18 år.

Tilsetting skjer på ordinære vilkår som til ei kvar tid i kommunal sektor.

Nærare opplysningar om stillinga får de ved å ringe personalkonsulent Solfrid Jordalen på telefon 61 36 94 18.

Søknad med CV og vitnemål/attestar merka arkivsak nr. 18/364 sendast elektronisk via www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist: Fredag 8.juni 2018

17
jun
Avdelingsleiar Bufellesskap i miljøtenesta
Vang kommune
Avdelingsleiar Bufellesskap i miljøtenesta

Vang kommune har frå 1.november 2018 ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar ved bufellesskap. 

Avd.leiar arbeidar i 2-delt turnus med 4 arbeidshelger på 12 veker.

Arbeidsoppgåver
 • Personalansvar for bufellesskapet, om lag 8 årsverk
 • Fagansvar for tenestane
 • Økonomiansvar for bufellesskapet
Kvalifikasjonskrav
 • 3-årig relevant helse – og sosialfaglig høgare utdanning, fortrinnsvis autorisert vernepleiar
 • Erfaring frå arbeid med menneske med nedsett funksjonsevne og målretta miljøarbeid
 • Ynskjeleg med utdanning og erfaring innan administrasjon og leiing
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Har førarkort og disponerer bil
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt
 • Stillinga krev politiattest.
Me tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings – og pensjonsordningar.
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
 • Kommunen har personalbustader for leige.
 • Ved intern tilsetjing kan eventuell anna ledig stilling bli tilbydd søkjarane.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe leiar Miljøtenesta Elisabeth Hålien 61 36 95 50/ 99 09 00 13 eller Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr. 18/357 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 17.juni 2018

04
jun
Lettmatros på MB Bitihorn sommeren 2018
A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap
Lettmatros på MB Bitihorn sommeren 2018

JVB har passasjerbåten MB Bitihorn på Bygdin i Jotunheimen. Båten tar 98 passasjerer og har to turer daglig Bygdin-Eidsbugarden-Bygdin via Torfinnsbu i perioden 29. juni til 2. september. I perioden 3. september til 16. september går båten i chartertrafikk mandag-torsdag og vanlig rute fredag-søndag. Båten har et mannskap på to.

Vi søker lettmatros i perioden 28. juni til 5. august, med mulig forlengelse til 16. september hvis ønskelig.

Som lettmatros på MB Bitihorn skal du ivareta passasjerenes sikkerhet, fortøye båten ved anløp og avganger, holde orden på dekk og i salongen, billettere underveis, drive kiosksalg samt enkelt vedlikehold og rengjøring.

Vårt mannskap kjennetegnes som serviceorienterte med stor grad av ansvarsfølelse for både passasjerer og materiell. Mannskapet er blide, glad i å prate med passasjerene og kunnskapsrike om båten og området vi seiler i.

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner
 • Du er hyggelig og serviceinnstilt, utadvent og glad i å jobbe med turister
 • Snakker flytende norsk og godt engelsk
 • Har gyldig grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t
 • Har kurs i passasjer- og krisehåndtering
 • Gode samarbeideidsevner
 • Evne til å lære fort
Vi kan tilby
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kollegaer i naturskjønne omgivelser
 • Lønn etter tariffavtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Ordnede arbeidsforhold
Vil du vite mer?

Kontakt avdelingsleder Magnus Kvame, tlf. 91111130 og/eller send søknad innen 4. juni 2018 til:
mk@jvb.no, JVB, Postboks 123, 2901 Fagernes
Søknad merkes: Lettmatros M/B Bitihorn
Krav til kompetanse
Sertifikat Sikkerhetskurs IMO60
Kompetanse Engelsk, Bokmål

 

A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap

Postboks 123
2901 FAGERNES
Telefon: 61365900
E-post: jvb@jvb.no
Web: www.jvb.no

A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) kjører Valdresekspressen, Øst-Vest Xpressen samt 12 beltebiler og en passasjerbåt, M/B Bitihorn.

Vi driver også en omfattende turbussaktivitet gjennom datterselskapet JVB Tur AS, verkstedet Fagernes Verkstedsenter AS og godsdistribusjon gjennom Valdres Transport AS.

22
jun
Personalkonsulent - vikariat
Vang kommune
Personalkonsulent - vikariat

Frå oktober 2018 har Vang kommune ledig 100 % vikariat som personalkonsulent for ca 1 år. Stillinga er ein del av rådmannen sin stab.

Arbeidsoppgåver er i hovudsak
 • Sakshandsaming
 • Rådgjeving
 • Rekruttering og tilsetjing
 • Tariffoppgjer og forhandlingar
 • HMS- og IA-arbeid
 • Internkontroll
 • Utviklingsarbeid
Det er ynskjeleg at søkjarar har
 • Relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå
 • Relevant praksis
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for kommunal sektor
 • God evne til samarbeid
 • Gode datakunnskapar
 • God skriftlig og munnleg formuleringevne

Personleg egnaheit vil bli vektlagt.

Me tilbyr godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, god forsikrings- og pensjonsordning, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad.

Som personalsystem brukar me Visma Enterprise HRM og Acos til saksbehandling. Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å ringe rådmann Reidar Thune på telefon 61 36 94 12 eller personalkonsulent Solfrid Jordalen på telefon 61 36 94 18.

Søknad med attestar og vitnemål merka arkivsak nr. 18/362 sendast elektronisk via heimesida  www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Fredag 22.juni 2018

01
aug
Daglig leder
Intersport Filefjell
Daglig leder
Leve ut drømmen om fjellet?

Ønsker du å jobbe i direkte nærhet til fjellet hvor du kan benytte deg av det råeste utstyret rett ut fra butikkdøra, da må du lese videre!

Intersport Filefjell søker ny daglig leder i 100% stilling med oppstart snarest mulig.

Intersport Filefjell AS er en sportsbutikk på Tyinkrysset, ved inngangsporten til Jotunheimen. Butikken har en fantastisk beliggenhet med ski in/ out fra Tørisheisen, langrennsløypene rett bak butikken, flere toppturmuligheter fra døra, stier for stisykling/ fjellturer fra Børrenøse ender her, og ikke minst gangavstand til mange gode fjellvann for fiske.

Butikken fokuserer på kvalitetsutstyr for de som bruker fjellet. Vi ønsker en blid, imøtekommende og løsningsorientert friskus med interesser som gjenspeiler butikkens satsingsområder. Personlige egenskaper og stå på vilje blir satt like høyt som relevant erfaring.

Intersport Filefjell er en del av Fjellkjeden Holding AS som består av seks Intersportbutikker og en G-sport i Valdres og Hallingdal. Det er mye samarbeid og samhandling på tvers av butikkene og du vil bli en del av en super gjeng med masse erfaring fra ulike aktiviteter og butikkdrift. For ytterligere informasjon ring Lars Stensrud, 922 69 423.  Ta steget, ring med en gang!

Søknad med tilhørende CV sendes til til post.filefjell@intersport.no.

eller send brev til:
Intersport Filefjell AS,
Tørisvegen 4, 2985 Tyinkrysset

Merket ”Søknad”.

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
01
aug
Målar
IVmaling - Innar Veri
Målar

IVmaling er einaste målarfirmaet i Vang. Pågangen er stor om dagen og drivar Innar Veri treng fleire folk med på laget. Anten per oppdrag eller på timebasis.

Har du interesse for måling og overflatebehandlig og tid til overs er du velkommen til å ta kontakt. 

Ved sidan av dette lyt du være sjølvsteding, pliktoppfyllande og nøyaktig. 

Arbeidsoppgåver er fyrst og fremst skraping, pussing, vask og måling.

Kontakt Innar Veri tlf 96838536 om du vil veta meir. Oppstart så snart som råd.

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
20
jun
Risk- og complianceansvarlig
Valdres Sparebank
Risk- og complianceansvarlig

Bankens dyktige risk- og complianceansvarlige skal ut i permisjon, og vi søker nå etter en vikar for henne.

Vi ser etter deg som er positiv, engasjert og strukturert. Du vil jobbe tett mot hele organisasjonen. Stillingen er et 12 mnd. vikariat med oppstart senest 1. november.

Arbeidsoppgaver
 • Kvalitetssikre bankens policyer, rutiner, prosedyrer og arbeidsmåter for å unngå brudd på eksterne lover og regler
 • Følge opp utbedringstiltak
Vi søker deg som
 • Klarer å se de store sammenhengene
 • Er strukturert og leverer innen fristen
Vi tilbyr deg
 • 80-100 % vikariat
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Faglig input
 • Gode pensjons- og  forsikringsordninger, samt andre personalgoder 

Spørsmål om stillingen går til adm. banksjef Arnfinn Helge Kvam. 952 45 101 - epost: arnfinn@valdressparebank.no 

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
07
jul
Avløser (fast)
Vang avløysarlag
Avløser (fast)

VANG AVLØYSARLAG SA
Tyinvegen 4850
Synshagen Næringspark
2975 VANG I VALDRES
Telefon: 45402797
E-post: ellen@vangavloysarlag.no
Web: www.vang-avloysarlag.no

Vang Avløysarlag er et sameie drevet av og for bønder. Vi ansetter og formidler avløsere til bonden sånn at han/hun kan få fri, enten til ferie/fritid, ekstrahjelp i travle perioder eller ved sykdom. Vi har det overordnede arbeidsgiver ansvaret, utbetaler lønninger, fører regnskapet, HMS, har sosiale sammenkomster for avløserne, forsikringer og hjelper bonden med skjemaveldet.

Avløser Fast

Vi har nå ledig 50 % stilling som fast avløser på en gård arbeid ca annenhver uke, det kan være mulig å fylle opp ytterligere 50% ved jobb på andre gårder. Gården som nå trenger 50% fast avløser driver med melkeproduksjon. Du må være selvstendig, kunne ta ansvar, trives med å jobbe alene, like å jobbe med dyr, og glad i å ta i et tak hvor det måtte trenges. Stillingen er meget variert og til tider fysisk krevende. Med alt fra skogsarbeid, gjerding, fjøsstell, hjelpe til i våronn/innhøsting, vedlikehold med mer. Generelt alt som må gjøres på en gård. I stillingen inngår det helgearbeid inntil annen hver helg, dagene er stortsett delt i to morgen og kveld.

Agronom utdannelse er en fordel, men erfaring fra melkeproduksjon og innsats teller minst like mye. Må kunne kjøre traktor og disponere egen bil.

Må kunne snakke og forstå norsk.

Vi tilbyr:
 • Ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale.
 • Gode pensjon og forsikringsordninger.
 • Variert, trivelig og meningsfylt arbeid.
 • Hjelp til å finne bolig.

Stillingen er ledig fom 010818, mulig noe før.

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Ellen Bauer på mob: 45402797 eller mail: ellen@vangavloysarlag.no

Krav til kompetanse

Sertifikat Førerkort: Kl. BE (personbil/varebil og tilhenger), Førerkort: Kl. T (traktor)

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
24
jun
Fagarbeidar
Vang kommune
Fagarbeidar i barnehage (vikariat)

Det er ledig eit vikariat i 40 % stilling som fagarbeidar ved Høre barnehage for kommande barnehageår, 2018/19. Me ynskjar oss ein aktiv, ansvarsfull fagarbeidar som har eit stort hjarte for barn.

Me søkjar ein medarbeidar som har:

 • Fagbrev barne og ungdomsarbeidar
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norsskkunnskapar munnleg og skriftleg

Personleg eignaheit vil bli vektlagt.

Mannlege fagarbeidarar vert oppmoda til å søkje.

Stillinga krev politiattest.

Me tilbyr
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige

Spørsmål om stillinga kan rettast til barnehagestyrar Yvonne Solemsli tlf. 61 36 94 22

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 18/413

Søknadsfrist: Søndag 24.juni 2018

01
jul
Rådgjevar ved Etat for Helse – og omsorg
Vang kommune
Rådgjevar ved Etat for Helse – og omsorg

Vang kommune har frå 1.januar 2019 ledig 100 % fast stilling som rådgjevar ved Etat for Helse – og omsorg. Stillinga er direkte underlagt etatsjef Helse – og omsorg.

Overordna arbeidsoppgåver
 • Sakshandsaming av tildeling av tenestar innanfor IHT, og kartleggingsarbeid
 • Systemansvarleg Profil
 • Systemansvarleg Ressursstyring
 • Personal – og økonomiansvar for merkantil stab ved Helse – og omsorgsetaten
 • Ansvar for, og deltaking i prosjekt, opplæring, og utviklingsarbeid
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga
Kvalifikasjonskrav
 • Sjukepleiarutdanning med norsk autorisasjon. Anna relevant 3-årig helse – og sosialfaglig høgare utdanning kan vurderast
 • God kompetanse i, og erfaring med saksbehandling
 • God kunnskap om gjeldande lov – og regelverk innanfor helse – og omsorg, og turnusarbeid
 • Interesse for, og kunnskapar om fagsystem, spesielt Profil og Ressursstyring
 • Erfaring frå kommunal pleie – og omsorgsteneste
 • Gode samarbeidsevner, og evner til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort og disponera bil
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt.
 • Stillinga krev politiattest.
Me tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver. Gode forsikrings – og pensjonsordningar.
 • Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Vang kommune nyttar
 • nynorsk som målform.
 • Kommunen har personalbustader for leige.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87. Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr. 18/409 sendast elektronisk via heimesida  www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 1.juli 2018

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
14
jul
Driftsleiar vatn og avløp / Driftsoperatør
Vang kommune
Driftsleiar vatn og avløp / Driftsoperatør

Vang kommune har frå 1.september 2018 ledig 100 % fast stilling som driftsleiar vatn og avløp.

Ved ei eventuell intern tilsetjing kan det bli ledig 100 % fast stilling som driftsoperatør og me oppmodar derfor aktuelle driftsoperatørar til å søkje på denne stillinga. Til ei slik stilling vil arbeidsoppgåvene under «leiing» falle bort, medan kvalifikasjonskrava er tilnærma dei same.

Generelt

Vang kommune har 4 avløpsanlegg og 7 vassverk med tilhøyrande leidningsnett og pumpestasjonar som betener fritidsbustader, faste bustader, næring og kommunale bygg som skule og barnehage. Dei siste åra har kommunen investert betydelege beløp i nye anlegg og
byggeaktiviteten vil være stor også i dei kommande åra. Kommunen nyttar digitale løysningar innanfor GIS, driftovervåkning, avviksrapportering og internkontroll. Det er 3 driftsoperatørar inklusiv driftsleiaren, samt ein avdelingsingeniør vatn og avløp som jobbar innanfor fagfeltet. Driftsleiaren har oppmøte saman med driftsoperatørane og rapporterar til avdelingsingeniør vatn og avløp.

Arbeidsoppgåver

Leiing

 • Planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehaldsoppgåver på vatn og avløpsanlegg
 •  Planlegging og gjennomføring av mindre investeringsprosjekt innanfor vatn og avløp.
 • Oppfølging og utvikling av kommunens internkontrollsystem innan fagfeltet.
 • Bidra til å optimalisera eksisterande vatn og avløpsanlegg.
 • Delta på møter og aktivitetar i forbindelse med nybygg og større investeringar.

Drift og vedlikehald av anlegg for vatn og avlaup

 • Delta i den daglige drifta saman med dei andre driftsoperatørane
 • Delta i den til ei kvar tid gjeldande vaktordninga
 • Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga.
Kvalifikasjonskrav
 • God kunnskap om leidningsnett, vassverk og avløpsanlegg.
 • Relevant fagbrev og praksis innan driftsoperatørfaget, driftsoperatørkurs er ein fordel.
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy er nødvendig.
 • Gode samarbeidsevner, og evner til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B.
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt.
 • Dersom den som blir tilsett ikkje har godkjent utdanning som driftsoperatør, må vedkomande vera villig til å ta kurs for driftsoperatørar. Dette består av ei praksisperiode på 1 til 2 år og ei
  kursperiode på 3. uker per kurs fordelt over 3 månadar.
Me tilbyr
 • Utfordrande og allsidige arbeidsoppgåver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid ordning
 • Lønn etter avtale
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Tilsetjing skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Nærare opplysningar om stilling får de ved å ta kontakt med avdelingsingeniør Halvor Eggen Pettersen på tlf. 61 36 94 80 eller teknisk sjef Terje Hålien på tlf. 61 36 94 71

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr. 18/417 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 14.juli 2018

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
02
jul
Sosialkonsulent
Hero Norge AS
Sosialkonsulent i 80- 100% stilling

Hero Norge AS driver Vang mottakssenter på oppdrag fra UDI. Vang mottakssenter er et sentralisert mottak med beliggenhet i Vang kommune og skal gi plass for inntil 180 beboere.

Vang mottakssenter søker sosialkonsulent i 80-100 % fast stilling for snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for arbeidet med barn og ungdom, herunder ansvar for en eventuell barnebase
 • Individuell oppfølging av beboere med særskilte behov. Sosialfaglig oppfølging av beboere, spesielt familier og barn
 • Kontakt med eksterne samarbeidspartnere som f. eks. UDI, IMDi, helsevesen, barnevern, skole og barnehage
 • Miljøarbeid. Drive beboerrettede aktiviteter i samarbeid med andre ansatte og eksterne samarbeidspartnere
 • En del av jobben vil være ute blant beboerne i mottaket, på deres hjemmearena
 • Yte god omsorg og være god rollemodell for beboerne
 • Administrative oppgaver knyttet til avdelingen
 • Overordnet ansvar for tiltak og aktiviteter for barn, unge og kvinner
 • Delta i mottakets bakvaktordning sammen med øvrige ansatte
Kvalifikasjoner
 • Barnefaglig utdanning på høyskolenivå
 • Erfaring fra miljøarbeid er en fordel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Andre språkkunnskaper er en fordel.
 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid er en fordel
 • Gyldig norsk førerkort
 • Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt: Samarbeidsevner, evne til å ta initiativ og jobbe strukturert og målrettet, evne til å takle raske endringer og evne til å jobbe med mennesker i en spesiell livssituasjon
Vi tilbyr
 • Ansettelse i en seriøs flerkulturell bedrift i stadig utvikling.
 • Et uformelt, hyggelig og profesjonelt miljø.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn ihht tariffavtale.
 • I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Hero Norge ønsker en personalgruppe preget av mangfold, og oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
Personer som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i sin søknad.

Mer informasjon og søknad/CV går til mottaksleder Bente L. Dalåker

TLF: 91342015

Bente.L.Dalaaker@heroeurope.com

Frist: 02.07.2018

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
02
jul
Informasjonskonsulent
Hero Norge AS
Informasjonskonsulent

Hero Norge AS driver Vang mottakssenter på oppdrag fra UDI. Vang mottakssenter er et sentralisert mottak med beliggenhet i Vang kommune og skal gi plass for inntil 180 beboere. 

Vang mottakssenter søker informasjonskonsulent i 100 % fast stilling for tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for mottakets informasjonsvirksomhet for beboerne
 • Utarbeide skriftlig informasjonsmateriell i Office Power Point, formidle dette i møter med beboere etter rulleringsskjema fra UDI, samt registrere dette i SESAM
 • Planlegge og kvalitetssikre at den informasjon som gis er i tråd med retningslinjer som er gitt fra UDI
 • Sikre at alle nye beboere mottar velkomstinformasjon
 • Samarbeide med kollegaer og samarbeidspartnere om formidling av informasjon
 • Sikre at bruk av tolk eller språkassistenter i informasjonsarbeidet skjer i henhold til retningslinjer på feltet
 • Planlegge, organisere og sørge for regelmessig informasjon om mottaket både internt og eksternt
 • Faglig ansvarlig for det tilbud som skal gis til beboerne
 • Arbeide for økt beboermedvirkning ved å bruke beboere som en ressurs i sitt arbeid, så langt dette lar seg gjøre
 • Ansvar for returarbeidet
 • Holde seg oppdatert på endringer innenfor fagfeltet
 • Yte god omsorg og være god rollemodell for beboerne
 • Delta i mottakets bakvaktordning sammen med øvrige ansatte
Kvalifikasjoner
 • Pedagogisk utdanning eller tilsvarende kompetanse på formidling
 • Generelt god kunnskap om samfunnsforhold i Norge, herunder lover og regler
 • Svært god formidlingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, samt en positiv holdning til ulike faggrupper
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig. Annen språkkompetanse er ønskelig, men ikke et krav
 • Gode datakunnskaper
 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid
 • Gyldig norsk førerkort
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Evne til å takle raske endringer og til å jobbe med mennesker i en spesiell livssituasjon
Vi tilbyr
 • Ansettelse i en seriøs flerkulturell bedrift i stadig utvikling.
 • Et uformelt, hyggelig og profesjonelt miljø.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn ihht tariffavtale.
 • I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 • Hero Norge ønsker en personalgruppe preget av mangfold, og oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Personer som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i sin søknad.

Mer informasjon og søknad/CV går til mottaksleder Bente L. Dalåker

TLF: 91342015

Bente.L.Dalaaker@heroeurope.com

Frist: 02.07.2018

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
01
aug
Revisormedarbeider
Valdresrevisorene AS
Revisormedarbeider

Noen kommer og noen går, ValdresRevisorene består. Vi er stolte av å være Valdres sitt eldste revisjonskontor. Vi er i dag 12 dyktige medarbeidere med variert bakgrunn som har fokus på kvalitet og service. Kontoret vårt ligger midt i Fagernes sentrum, med utsikt utover parken og vakre Strandefjorden. Det vil også være mulig å sitte på Kontorfellesskapet 1724 i Vang mye av tiden for den som måtte ønske det. Vi ønsker å være næringslivet i Valdres sin foretrukne samarbeidspartner innenfor fagområdene revisjon, regnskap, skatt og avgift.

Er du vår nye revisormedarbeider?

Våre kunder er i stor grad lokalisert i Valdres og omegn, men med dagens teknologi er det økende mengde av kunder ellers på Østlandet. Bransjene er varierte, og størrelsen på bedriftene varierer fra enkeltpersonsforetak til større konsern. Mye av arbeidet foregår på vårt kontor, men noe reisevirksomhet må påregnes. Søkere med bakgrunn fra revisjon vil bli foretrukket. Det kan også være aktuelt å ansette nyutdannede kandidater, eller medarbeidere med solid regnskapsbakgrunn.

 • Gode kunnskaper i bruk av regneark og tekstbehandling forutsettes.
 • Opplæring i bruk av spesialprogrammer vil bli gitt.

Revisoryrket medfører hektiske vinter- og vårmåneder, men mer behagelige sommermåneder. Med dette som bakgrunn søkes medarbeider i full stilling.

Lønn og andre betingelser etter avtale.

Tilsettelse skjer fortløpende.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse på telefon 900 48 606 (Olve).

Søknaden sendes på e-post til:
post@valdresrevisorene.no 
eller pr post til: ValdresRevisorene AS,
Valdresvegen 6, 2900 Fagernes.

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
10
jul
Autorisert rekneskapsførar
Autorisert rekneskapsførar
Autorisert rekneskapsførar

Økonomiservice AS er av dei større sjølvstendige rekneskapsførarselskapa i landet med kontor i Lærdal, Årdal, Sogndal og Vang. Verksemda har i dag 23 tilsette og solid økonomi. 

Vi har eit spanande miljø med fokus på utvikling og vekst.

Føring av rekneskap samt rådgjeving for alle typar næringar er vår hovedvirksomhet, men vår bransje er i endring og vi ønsker å ligge i forkant med å tilby framtidsretta systemløysingar, tenester og rådgjeving for våre kunder.

Vi nyttar rekneskapssystema Visma Business og Duett med tilhøyrande nettbaserte program, saman med Visma Lønn, Finale Årsoppgjer og Avstemming samt Cantor Controller Rapportering, Power Office og Visma Dokumentsenter.


Sjå nærare info på www.økonomiservice.as

Vi har ledig stilling for:

Autorisert rekneskapsførar ved vårt kontor i VANG

Vi søker etter deg som er sjølvstendig, strukturert og trives med ansvar for eigen kundeportefølje, kan kommunisere godt med dine kunder og vere sosial og positiv. Har høg arbeidskapasitet og motiveres av personlig og faglig utvikling i fellesskap med dyktige kolleger.

Stillinga inneber oppdragsansvar, rekneskapsføring, avstemming, lønnsbehandling, årsoppgjer og rådgjeving for små og mellomstore verksemder.
Samt rapportering, oppfølgjing og dagleg kontakt med eigen kundeportefølje.

Formell utdanning som grunnlag kan saman med praksis hos oss gje autorisasjon som rekneskapsførar.

Vi kan tilby ein spanande og utfordrande jobb i ei verksemd i framtidsretta utvikling, vekst, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.

Løn etter avtale, samt gode forsikrings- og pensjonsordningar.

For nærare opplysing om stillinga, ta kontakt med:

Dagleg leiar Jostein Bugjerde på telefon 40421063 e-post jostein@oks-as.no

Søknad på stillinga saman med CV kan sendast på e-post innan 10.juli 2018.

Tilsetjing skjer fortløpande.

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
01
aug
Autorisert regnskapsfører
Valdresøkonomane
Autorisert regnskapsfører

ValdresØkonomene AS er heleid av ValdresRevisorene AS.

Selskapet holder til i Fagernes sentrum og deler kontor med ValdresRevisorene AS. Vi tilbyr næringslivet bistand innen regnskap og økonomi, der arbeidet blir utført av fagpersoner med bakgrunn i regnskap og revisjon.

Vi søker nå etter en autorisert regnskapsfører til oppgaver som

• Regnskapsførsel
• Årsregnskap
• Skatt
• Likningsdokumenter
• Aksjonærregisteroppgaver
• Innsending til myndighetene via ALTINN
• Merverdiavgift
• Generasjonsskifte
• Arv
• Omdanning

Kvalifikasjonskrav
 • Autorisasjon som regnskapsfører
 • Gode kunnskaper i bruk av regneark og tekstbehandling forutsettes.
 • Opplæring i bruk av spesialprogrammer vil bli gitt.

Arbeidssted kan deles mellom kontoret vårt på Fagernes og Kontorfellesskapet 1724 i Vang der vi allerede har en medarbeider på plass. 

Lønn og andre betingelser etter avtale.

Tilsettelse skjer fortløpende.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse på telefon 900 48 606 (Olve).

Søknaden sendes på e-post til:
post@valdresrevisorene.no 
eller pr post til: ValdresRevisorene AS,
Valdresvegen 6, 2900 Fagernes.

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
01
aug
Snekkere, snekkarlag (2 stk)
Jotun Bygg AS
Snekkere, snekkarlag (2 stk)

JOTUN BYGG AS

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres 
E-post: geir@jotun-bygg.no
Tlf: 996 90 630

Jotun bygg søkjer snekkere eller snekkerlag til faste stillingar i foretaket.

Sidan midt på nitti-talet har Jotun Bygg levert alt av tørmar– og betongarbeid til godt nøgde kundar på heile Austlandet. Hovudtyngda av arbeid er i Vang og dei nærliggande kommunane. Ordreboka er no full i lang tid framover, og selskapet søkjer etter pliktioppfyllande og sjølvstendige snekkarar. 

Selskapet har hausten 2015 åtte tilsette. Meir informasjon om bedrifta finn du på heimesidene 

Kvalifikasjonar
 • Fagbrev, eventuelt allsidig praksis
 • Førarkort klasse B (E)
 • Emne til å arbeide både sjølvstendig og i snekkerlag
 • Norsk eller engelsk-kunnskap
Vi tilbyr
 • 100 % fast arbeid
 • Gode betingelsar til rett person
 • Hjelp med å finne bustad i Vang
 • Solid fagmiljø og erfaring

For spørsmål kring stillinga, kontakt dagleg leiar Geir Morten Sveberg tlf: 996 90 630

Tilsertjing skjer forløpande.

Søknaden sender du til geir@jotun-bygg.no

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.
01
aug
Ekstrahjelp og helgevakt til bensinstasjon
Vang Auto-service AS
Ekstrahjelp og helgevakt til bensinstasjon

Med base i Vang leverer familiebedriften Vang Auto-Service bergingstenester, bergingsbilar, bergingspåbygg og anna utstyr til heile Noreg. Vi forhandlar også snøscooter, ATV og vannscooter og har vårt eige hengarmerkje Vangsgutadn.no. På Mjøsvang i Vang driv vi Bosch bilverkstad og YX bensinstasjon. Vi er ei bedrift i stadig vekst som no tel 36 tilsette.

Vi søkjer no etter ekstrahjelp og helgevakt til vår YX bensinstasjon på Mjøsvang. 

Arbeidsoppgåver
 • Butikk-, bensinstasjon- & kioskarbeid.
 • Salg og kundeservice.
 • Alder over 16 år
 • Opplæring vil bli gitt

Om du har spørsmål til stillinga, eller ynskjer å søkje, ta kontakt med:

Arve Wangensteen
Mobil: 975 23 044
Tlf: 61 36 75 00
arve@vangautoservice.no
http://vangautoservice.no/

Søknadsfrist: Så snart som mogleg. Søknadar vurderast fortløpande. 

01
aug
Rørlegger / lærling
Vang Rør AS
Rørlegger / lærling

Vang Rør er en del av entrepenørbedriften Lage Gjevre AS - ein «maskinentrepenør med pondus». Bilverkstad, rørleggerforretning, løypekjøring og andre anleggstjenester er også ein del av drifta. Bedriften har si hovednæring i Vang i Valdres. Vi er 9 ansatte i bedriften. Lage Gjevre AS er kjent for et særdeles godt og trivelig arbeidsmiljø.

Vi ser no etter ein rørleggjar eller lærling med desse kvalifikasjonane
 • Evne til å kommunisere godt med kunder og kollegaer.
 • Beherske norsk - muntlig og skriftlig.
 • Løsningsorientert, ryddig og strukturert.
 • Pålitelig og positiv holdning.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Arbeidssom og effektiv.
 • Førerkort klasse B.

Vi tilbyr

 • Fast jobb i solid bedrift
 • Gode kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Varierte arbeidsoppgåver

Interesserte tar kontakt med Egil Karlsen tlf. 91101928. Send søknad til post@lagegjevre.no snarest.

01
aug
Redaktør
Frisk Forlag AS
Redaktør
Bli en del av fremtidens forlag

Vi søker en dyktig sakprosa-redaktør i 100% stilling.

Vi søker deg som tenker kommersielt og vil lage populær sakprosa som når ut til folk flest.

Du har et ønske om å lage de beste bøkene innen mat, helse og livsstil. Som redaktør får du ansvar for hele prosessen, fra manus til lansering av nye bøker. Du blir redaktør for egne og forlagets konsepter, samt å følge opp forfattere som kommer med ideer til oss.

Du må ha
 • Styrken til å tenke både faglig og kommersielt
 • Relevant utdanning eller erfaring
 • Kunne skrive, språkvaske, korrekturlese og forbedre tekst
 • Som redaktør blir du også ansvarlig for å koordinere design, språkvask, korrektur, foto og andre involverte i et bokprosjekt.
Hvorfor jobbe i Frisk forlag?

Du får god tid til hver bok. Vi vil heller lage færre, bedre bøker i året enn å pøse ut mange middelmådige. Du får frihet til å bo hvor du vil og jobbe når du vil. Per i dag har vi ansatte i Vang, Stavanger, Bergen og Oslo. Du får konkurransedyktig lønn og fortløpende opplæring.

Om oss

Frisk Forlag ble grunnlagt av helsepersonell i 2013. Vi liker å kalle oss et håndverksforlag og gir ut noen få, nøye utvalgte titler i året. Vi har som uttalt mål at hver eneste bok vi lager skal hjelpe leseren, være aktuell på markedet i minst fem år og bli en bestselger i løpet av denne tiden.

Vi har en flat struktur og svært lite byråkrati. Vi beveger oss raskt, og ønsker å utfordre hvordan bøker både skapes og selges.

Ansatte har frihet til å jobbe hvor de vil og med en fleksibel timeplan. Vi samarbeider godt med digitale verktøy og videochat. Hele forlaget møtes fysisk en gang i kvartalet. En av de fire samlingene er på et eksotisk sted.

Interessert?

Fyll ut søknadsskjemaet på www.friskforlag.no/jobb

01
aug
Stillingar i «Location Vang»
Henrik Ibsen AS
Stillingar i «Location Vang»
Hva trenger noen for å lage film?

Flittige folk både foran og bak kamera.

En lokasjon, mat, overnatting, og infrastruktur for alle årstider.

Hvordan få produksjoner til Vang i Valdres enkelt og effektivt?

Kan det være deg vi trenger? 

Vi ønsker at framtidige produksjoner skal bringe fantastiske økonomiske muligheter og fordeler til lokalt næringsliv, ringvirkningene fra filmer, tv-serier og reklame ser vi nå fra det som ble produsert rundt i landet de siste åra.

Location Vang vil sørge for at de neste store filmproduksjonene vet om vakre, ville, varierte Vang i Valdres og alle de muligheter bygda kan tilby små og store produksjoner. Fra Norge, Hollywood til Bollywood. Både reklamefilmer, barn og ungdomsfilmer og indie filmer. Vi vil legge til rette for film, tv og reklame produksjoner ved å vise til vår nettside der produksjonsselskapene kan finne locations med bilder og video. Våre lokale medarbeidere vil følge opp produksjonsselskaper, og være behjelpelige for å legge alt til rette for produksjoner som vil komme til Vang.

Vil du være med på dette så vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Arbeid som skal dekkes er:
 • Daglig ledelse.
 • Kommunikasjonsarbeid.
 • Fiksere.
 • Kjentkvinner og - menn.
 • Sjåfører
 • Catering
 • Statister
 • Småroller
 • Sperre-vakter

Alle får opplæring av fagfolk om nødvendig.

Location Vang er nyetablert og har allerede utmerket seg som et intressant satsingsomeråde for promotering av Valdres.

Hvordan strukturen på firma skal bli til slutt avhenger av interessen rundt nye medarbeidere og sammarbeidspartnere. 

Betingelser etter avtale.

Interesse-frist: 15.7 2018

Søknad sendes til: post@locationvang.com

Spørsmål angående stillingene kan rettes til Ragnhild Lund på ragnhild@locationvang.com eller +4797037032

01
aug
Byggingeniører, produksjonssjef, produksjonsmedarbeidere og kontormedarbeider
Tveitabru Bygg AS
Byggingeniører, produksjonssjef, produksjonsmedarbeidere og kontormedarbeider

Tveitabru Bygg AS er en moderne produksjonsbedrift beliggende i Vang i Valdres. Vårt primærmarked er Valdres, Hallingdal, Gudbrandsdalen og Sogn. Bedriften er veletablert med ca. 27 ansatte og omsetter for ca. 44M NOK.
Vi utvider vår virksomhet med nye, moderne og teknologibaserte produksjonslinjer for bygg-element, precut mm. Og søker deg som vil bli vår nye kollega til disse stillingene:

Medarbeidere til produksjon & lager med truckførerbevis (4 stk)

Produksjon av byggelementer til hus, hytter, næringsbygg mm. Forhåndskappede materialer for bygg. Lagerarbeid.

Bygningsingeniør / Teknisk ingeniør / Teknisk tegner (2 stk)

Anbud, beskrivelser, prosjektering, elektronisk tegning, byggesøknader, noe oppfølging på byggeplasser og økonomisk oppfølging.

Produksjonssjef (1 stk)

Selvstendig ledelse av produksjon. Byggelementer, precut mm. Personalansvar og evne til å bygge velfungerende arbeidslag.

Kontor- og adm medarbeider (1 stk)

Ordre, faktura og prissetting. Noe kundebehandling og forefallende kontorarbeid. Pliktoppfyllende, selvstendig og nøyaktig. Opplæring vil bli gitt.

I likhet med våre kunder sin forventning til oss. Er vi opptatt av kvalitet, leveringsdyktighet og gjennomføringsevne i alle ledd. Våre ansatte har gode betingelser for en langsiktig, stabil og god arbeidsplass. 

Mener du å ha de rette kvalifikasjonene send oppdatert CV og søknad til odd.magne@tveitabru, eller Terje@tveitabru.no. Ved spørsmål ta kontakt på tlf. 95888766 Odd Magne, eller 95215885 Terje.

Du finner mer om oss på nettside og facebook.

Søknader behandles fortløpende - siste frist 1. august.

10
aug
Dirigent Vangskoret /pianoakkompagnement
Vang kommune
Dirigent Vangskoret /pianoakkompagnement

DIRIGENT VANGSKORET / PIANO-AKKOMPAGNEMENT 

Vang kommune har frå 01.01.19 ledig ei 18,85 % stilling i Kulturskulen.  Stillinga er delt mellom desse oppgåvene, men det er ikkje naudsynt å kombinere dei:

DIRIGENT VANGSKORET i 15,00 % stilling. Vangskoret har som mål:
 • Å skape interesse for god korsong
 • Å arbeide for musikalsk utvikling
 • Å skape eit inkluderande og godt sosialt miljø
 • Å vera eit godt kulturtilbod i lokalmiljøet
 • Å utvikle gleda ved song saman med andre

Me søkjer ein dirigent som kan leie koret i arbeidet mot dette målet, og som også vil arbeide for rekruttering av yngre medlemmer.

PIANO-AKKOMPAGNEMENT i 3,85 % stilling på Vangsheimen

Kvalifikasjonar:

 • Relevant 3 årig høgskuleutdanning
 • Søkjarar utan formalkompetanse, men med god realkompetanse kan vurderast
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt
Me tilbyr:
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

NB: Stillinga kan gjerne kombinerast med utlyst stilling som kantor ved Vang kyrkjelege fellesråd. Me oppmoda derfor interesserte til å søkje på begge stillingane.


Nærare opplysningar om stillinga kan gjevast av kulturskulerektor Oddbjørn Skeie tlf. 61 36 94 23. Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.  Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr. 18/440

Søknadsfrist: Fredag 10.august 2018

 

 

 

22
jul
Driftstilskot for fysioterapeut
Vang kommune
Driftstilskot for fysioterapeut

Vang kommune har frå august 2018 ledig 60 % driftstilskot for fysioterapeut som vikariat tom 31.12.18, med mogleg forlenging.

Me tilbyr f.t gunstig leigeavtale ved Vang fysikalske institutt, der to andre fysioterapeutar også held til.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Erfaring frå barnefysioterapi er eit føremonn, men ikkje eit krav
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Personlig eignaheit vil verte vektlagt

Heimelen krev politiattest.

Driftsavtalen regulerast av den til einkvar tid gjeldande ASA 4313.

Nærare opplysning om heimelen får du ved å ta kontakt med etatsjef Helse og Omsorg Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87.

Søknad merka arkivsak nr.18/460 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 22.juli 2018

05
aug
Personalkonsulent – Vikariat
Vang kommune
Personalkonsulent – Vikariat

Frå oktober 2018 har Vang kommune ledig 100 % vikariat som personalkonsulent for 1 år.

Stillinga er ein del av rådmannen sin stab og direkte underlagt rådmann. Som personalkonsulent i Vang kommune arbeidar du tett saman med leiarar, tillitsvalte og tilsette i alle aspekt av personalforvaltninga. Stillinga er allsidig, med både rutineoppgåver og meir komplekse arbeidsoppgåver, noko som gir deg ein svært variert arbeidskvardag med stor grad av sjølstende. Innehavar av stillinga er medlem av regionalt personalleiarforum for kommunane i Valdres. Som personalsystem brukar me Visma Enterprise HRM og Acos til saksbehandling. Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Overordna arbeidsoppgåver:
 • Sakshandsaming
 • Rådgjeving
 • Rekruttering og tilsetjing
 • Tariffoppgjer og forhandlingar
 • HMS- og IA-arbeid
 • Internkontroll
 • Utviklingsarbeid
Det er ynskjeleg at søkjarar har:
 • Relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå
 • Relevant praksis
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for kommunal sektor
 • God evne til samarbeid
 • Gode datakunnskapar
 • God skriftlig og munnleg formuleringevne

Personleg egnaheit vil bli vektlagt.


Me tilbyr godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, god forsikrings- og pensjonsordning, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad.
Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.


Nærare opplysningar om stillinga får du ved å ringe rådmann Reidar Thune på telefon 61 36 94 12 eller personalkonsulent Solfrid Jordalen på telefon 61 36 94 18.

Søknad med attestar og vitnemål merka arkivsak nr. 18/362 sendast elektronisk via heimesida  www.vang.kommune.no
Søknadsfrist: Søndag 5.august 2018

29
jul
Fagarbeidar ved Vang barne – og ungdomsskule (vikariat)
Vang kommune
Fagarbeidar ved Vang barne – og ungdomsskule (vikariat)

Vang barne – og ungdomsskule har eit ledig vikariat som barne – og ungdomsarbeidar for skuleåret 2018-19. Stillinga er på 89 % og fylgjer skuleåret (lønsprosent 79,2).

Arbeidsoppgåver vil hovudsakleg vere oppfølging av enkeltelev med nedsett funksjonsevne. Oppfølging av andre elevar og arbeid på SFO kan også bli tillagt stillinga.

Me søkjer deg som er ein tydeleg og trygg vaksen, og som er god til å byggje relasjonar med born og vaksne. Du må like å arbeide med ungar og å involvere deg aktivt i deira kvardag.

Me søkjar ein medarbeidar som har:
 • Fagbrev barne og ungdomsarbeidar. Søkjarar utan formell utdanning, men med relevant erfaring kan bli vurdert.
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt.
 • Stillinga krev politiattest.
Me tilbyr:
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige

Spørsmål om stillinga kan rettast til rektor Tor Nordaas på telefon: 61 36 94 31 / 470 87 727.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 18/466.

Søknadsfrist: Søndag 29.juli 2018

05
aug
Assistent ved Vaksenopplæringa
Vang kommune
Assistent ved Vaksenopplæringa

Det er ledig ca 22 % vikariat som assistent innan spesialundervisning ved Vaksenopplæringa etter Opplæringslova § 4A-2. Arbeidstid er per tid lagt til mandagar. Vikariatet er ledig frå skulestart tom 03.05.19, med moglegheit for forlenging.

Kvalifikasjonskrav
 • Ynskjelig med relevant fagutdanning/fagbrev.
 • Relevant arbeidserfaring kan vege opp for manglande formell kompetanse
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv innstilling og godt humør
 • Personleg eignaheit vert vektlagt.
Me tilbyr
 • Utfordrande og allsidige arbeidsoppgåver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar og løn etter tariff.
 • Kommunen har personalbustadar for leige

Tilsetjing skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Nærare opplysningar om stilling får de ved å ta kontakt med rådgjevar Solveig Rønneberg på tlf. 61369421 eller etatsjef Tommy Stordal på tlf. 61369420.
Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr. 18/474 sendast elektronisk via heimesida vår www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 5.august 2018

02
sep
Konsulent ved Etat for Helse – og omsorg
Vang kommune
Konsulent ved Etat for Helse – og omsorg

Vang kommune har frå oktober 2018 ledig 100 % fast stilling som konsulent ved Etat for Helse – og omsorg. Stillinga ligg til Etatsjefen sin stab.

Overordna arbeidsoppgåver:
 • Sakshandsaming
 • Fakturering og anna økonomiarbeid
 • Arbeidsoppgåver knytt til løn og personal
 • Sekretærfunksjonar
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga
Kvalifikasjonskrav:
 • Relevant bachelorutdanning vil bli prioritert. Anna relevant utdanning/realkompetanse kan vurderast
 • God kompetanse i, og erfaring med saksbehandling
 • Gode kunnskapar i – og interesse for bruk av data/fagsystem
 • Gode norskkunnskapar og god skriftleg framstillingsevne
 • Erfaring frå kommunal helseteneste er eit føremonn, men ikkje eit krav
 • Gode samarbeidsevner, evne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt
Me tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings – og pensjonsordningar.
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
 • Kommunen har personalbustader for leige.


Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87 eller rådgjevar Helse – og omsorg Steinar Hestad 61 36 95 35.


Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr. 18/533 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no


Søknadsfrist: Søndag 2.september 2018

20
aug
Fastlege (90% vikariat)
Vang kommune
Fastlege (90% vikariat)

Vang kommune har ledig eit svangerskapsvikariat for lege i 90 % stilling i perioda 18.09.18 til august 2019.

Til stillinga ligg kurativ teneste med listeansvar for inntil 600 pasientar (for tida om lag 430). Til stillinga høyrer ansvar som helsestasjons- og skulelege, samt sjukeheimslege.

Legekontoret har moderne og velutstyrte lokale i Vang sentrum, med erfarne og stabile medarbeidarar. All helseteneste utanom pleie og omsorg er lokalisert i same bygning med gode samarbeidstilhøve. Det er 2,8 stillingar/heimlar for fastlege. Kommunen har om lag 1600 innbyggjarar + asylmottak på inntil 200 plassar.

I stillinga inngår det 18-delt tilstedevakt i interkommunal legevaktsentral, lokalisert på Fagernes.

Kvalifikasjonskrav:
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnusteneste/tilsvarande erfaring.
 • Gjerne spesialist innan allmennmedisin, eller under utdanning til dette
 • Gode norskkunnskapar skriftlig og munnleg
 • Eigenskapar som faglig interesse, sjølvstende og gode samarbeidsevner
 • Førarkort for bil, og må kunne disponere bil
 • Personlig eignaheit vert vektlagt

Gode lønstilhøve med fast løn pluss bonus av pasientinntektene. Kommunen vil hjelpe til med å skaffe bustad. Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Stillinga krev gyldig politiattest.

Nærare opplysningar kan du få frå kommuneoverlege Marit Tuv på telefon 975 66 647.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr. 18/523.
Utfylt søknadsskjema frå legeforeningen med attestert dokumentasjon og referansar skal leggjast ved søknaden.

Søknadsfrist: Søndag 26.august 2018

02
sep
Tilkallingsvikarar
Vang kommune
Tilkallingsvikarar innan skule, barnehage og SFO

I løpet av skule – og barnehageåret 2018/19 treng me vikarar til tilkalling og korte vikariat innan skule, barnehage og sfo. Skriv gjerne kvar du ynskjer å arbeide.

Gyldig politiattest må leverast før oppstart.

Søknad merka arkivsak nr 18/529 sendast elektronisk på heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 2.september 2018

09
sep
Aktivitetsleiar for born
Vang folkebibliotek
Aktivitetsleiar for born

Vang folkebibliotek søkjer etter ein person som vil vere ekstrahjelp på laurdagar og i feriar, i første omgang fram til nyttår 2018.

Arbeidet går ut på å finne på aktivitetar saman med ungar, både ute og inne. Du må kunne planlegge og gjennomføre aktivitetane sjølvstendig. Kor mykje og når du skal jobbe finn vi ut av saman.

Kvalifikasjonar:
 • Fylt 18 år
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig
 • Personlig eignaheit vert vektlagt. Stillinga krev gyldig politiattest.
Me tilbyr:
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Nærare opplysningar om stillinga kan du få av biblioteksjef Åsta Brenna tlf. 61 36 94 27 /  928 64 607

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. 

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr. 18/560

Søknadsfrist: Sundag 9.september 2018

28
aug
Reinhaldar
Fondsbu Turisthytte
Reinhaldar

Fondsbu turisthytte ligg på Eidsbugarden i Jotunheimen i Vang kommune. Hytta er ein del av DNT-systemet og ein mykje brukt base for turar i Jotunheimen vinterstid. 

Fondsbu treng reinhaldar med snarleg oppstart som kan arbeide ut sesongen til 20. oktober.

Triveleg arbeidsmiljø og bustad på staden.

Ta kontakt med vertinne Solbjørg Kvålshaugen for meir informasjon. 

Telefon: 970 74 218
E-post: post@fondsbu.no 

Tilsetjing fortløpande. 

06
sep
Kafemedarbeider
Mjøsvang kafe
Kafemedarbeider

Mjøsvang kafe AS tilbyr mat og overnatting på Mjøsvang i Vang. Vi ser nå etter en kafemedarbeider som er: 

 • Interessert i mat og har kunnskap om mat.
 • Gjerne har fagbrev som kokk, eventuelt erfaring fra faget.
 • Strukturert og ryddig, positiv utstråling og godt humør
 • Fleksibel og stor arbeidskapasitet
 • Liker å jobbe i et til tider hektisk miljø og i team
 • Behersker norsk
Arbeidsoppgaver
 • Jobbe på kjøkkenet, både selvstendig og i team.
 • Servere
 • Rengjøring av leiligheter
Vi tilbyr
 • Opplæring
 • Pensjonsordning
 • En sosial, morsom og spennende arbeidsplass

Oppstart 1. desember - ansettelse skjer fortløpende.

Send søknad til post@mjosvang.no 

01
okt
Innovangsjonsvikar
Innovangsjon SA
Innovangsjonsvikar

Innovangsjon SA arbeidar med næringsutvikling, møteplassar, bustader og blest i Vang - med eit overordna mål om at kommunen innan 2020 skal ha 1724 innbyggjarar.

I november og desember er dagleg leiar i Innovangsjon ute i pappaperm fire dagar i veka. I det høve søker Innovangsjon etter vikar som kan jobbe på timesbasis i 80 % stilling med desse oppgåvene.

 • Innhaldsproduksjon til Innovangsjon sine kanalar på nett
 • Oppfølging av enkeltprosjekt
 • Bistand ved arrangement

Du bør ha foto- og skriveferdigheitar og gjerne vera både strukturert og løysingsorientert. Du lyt ha førarkort og disponere eigen bil.

Det er også ein fordel om det kan vera aktuelt å jobbe 20 % i veka frå januar og ut mai 2019, men dette er ikkje noko krav for å søke på stillinga. 

Arbeidskvardagen vert planlagt i samråd med dagleg leiar og næringsutviklar i Innovangsjon. Løysing av oppgåver er fyrste prioritet og kva for dagar gjennom veka ein jobbar treng ikkje vera dei same frå veke til veke. Kontorplass er hjå Kontorfellsskapet 1724 i Vang sentrum. 

Løn etter avtale.

Send søknad og CV til dagleg leiar hallgrim@vangivaldres.no innan 1. oktober. Spørsmål om stillinga går til same stad. Eventuelt tlf: 41 22 27 69

30
sep
Badevakt
Vang kommune
Badevakt

Vang kommune har ledig stilling som badevakt ved symjehallen i Vangshallen på kveldstid, frå om lag 15.10.18. Ved full drift vil sesongen vere i perioden frå ca. 15. september til 1. mai.

Symjebassenget er 2018/2019 ope for offentleg bading i perioden f.o.m. 15.09. - 30.04., onsdagar kl. 17.30-20.00 og fredagar kl. 18.00-21.00.

Opningsdagar vil i perioden følgja skuleruta.

Arbeidstid vil vera onsdagar kl. 17.15-20.15 og fredagar kl. 17.45-21.15.  Stillingsprosent ca 17 % stilling (omrekna til ca 15 % løn då ein følg skuleruta).

Søkjarar må ha gode symjeferdigheiter og godkjente kvalifikasjonar i livredning/førstehjelp før ein startar i stillinga. Kommunen kan tilby livrednings- /førstehjelpskurs. Vi søkjer ein ansvarleg person som er sjølvstendig og serviceinnstilt.

Før tilsetjing må det leggjast fram politiattest. Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår. Løn etter tariff.

Nærare opplysningar om stilling får de ved å ta kontakt med rådgjevar Solveig Rønneberg på tlf. 61369421.

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr. 18/633 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 30.september 2018

07
okt
Fagleiar ved langtidsavdelinga Vangsheimen
Vang kommune
Fagleiar ved langtidsavdelinga Vangsheimen

Vang kommune søkjer etter  fagleiar ved Langtidsavdelinga Vangsheimen for sjukepleiar i 100 % fast stilling 

Det er tredelt turnus med arbeid 4 helgar på 12 veker

Ansvarsområde 
 • Fagleg ansvar for langtidsavdelinga med 8 langtidsplassar og 8 plassar for personar med demens
 • Ansvar for pårørandesamarbeid
 • Ansvar for vaktbok og innleige
Kvalifikasjonar
 • Sjukepleiar med norsk autorisasjon
 • Vidareutdanning er ei føremon
 • Erfaring frå arbeid i sjukeheim/pleie- og omsorg
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Fleksibel, systematisk, gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Kunnskap om og erfaring med arbeidstidsreglar (turnus), innleige, vaktbokarbeid
 • Kunnskap om og erfaring med personalleiing og fagleiing
 • Kjennskap til arbeidsmiljøloven
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

NB: Vang kommune søkjer også etter sjukepleiar og helsefagarbeidar.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling:

Korttid/Heimeteneste: Stine Solemsli, tlf. 61 36 95 40
Langtid: Joanke Tito tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/634 sendast elektronisk gjennom heimesida  www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist: Søndag 7.oktober 2018

 

07
okt
Sjukepleiar
Vang kommune
Sjukepleiar

Vang kommune søkjer etter sjukepleiar til Vangsheimen og heimetenesta - sjukepleiar i 100 % fast vikarstilling

Om lag 50% i fast turnus, og om lag 50% i vikarpool

Ein går i tredelt turnus med arbeid 4 helgar på 12 veker

Kvalifikasjonar
 • Sjukepleiar med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Førarkort og disponere bil
 • Erfaring frå kommunal pleie- og omsorgsteneste
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

NB: Vang kommune søkjer også etter fagleiar/sjukepleiar og helsefagarbeidar.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling:

Korttid/Heimeteneste: Stine Solemsli, tlf. 61 36 95 40
Langtid: Joanke Tito tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/634 sendast elektronisk gjennom heimesida  www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist: Søndag 7.oktober 2018

07
okt
Helsefagarbeidar
Vang kommune
Helsefagarbeidar

Vang kommune søkjer etter helsefagarbeidar til vikarpool for Vangsheimen og heimetenesta til 80 % stilling i fast turnus, der ein ambulerer i ulike avdelingar der det er behov.

Kvalifikasjonar:
 • Helsefagarbeidar med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskapar
 • Førarkort og disponere bil
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet
 • Evne til raskt å setta seg inn i nye arbeidsoppgåver
Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

NB: Vang kommune søkjer også etter fagleiar/sjukepleiar og sjukepleiar.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling:

Korttid/Heimeteneste: Stine Solemsli, tlf. 61 36 95 40
Langtid: Joanke Tito tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/634 sendast elektronisk gjennom heimesida  www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist: Søndag 7.oktober 2018

07
okt
Fastlege vikariat
Vang kommune
Fastlege vikariat

Vang kommune har ledig eit svangerskapsvikariat for lege i 90 % stilling i perioda november 2018 til august 2019.

Til stillinga ligg kurativ teneste med listeansvar for inntil 600 pasientar (for tida om lag 430). Til stillinga høyrer ansvar som helsestasjons- og skulelege, samt sjukeheimslege. Legekontoret har moderne og velutstyrte lokale i Vang sentrum, med erfarne og stabile medarbeidarar.

All helseteneste utanom pleie og omsorg er lokalisert i same bygning med gode samarbeidstilhøve. Det er 2,8 stillingar/heimlar for fastlege. Kommunen har om lag 1600 innbyggjarar + asylmottak på inntil 200 plassar.
I stillinga inngår det 18-delt tilstedevakt i interkommunal legevaktsentral, lokalisert på Fagernes.


Kvalifikasjonskrav:
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnusteneste/tilsvarande erfaring.
 • Gjerne spesialist innan allmennmedisin, eller under utdanning til dette
 • Gode norskkunnskapar skriftlig og munnleg
 • Eigenskapar som faglig interesse, sjølvstende og gode samarbeidsevner
 • Førarkort for bil, og må kunne disponere bil
 • Personlig eignaheit vert vektlagt

Gode lønstilhøve med fast løn pluss bonus av pasientinntektene. Kommunen vil hjelpe til med å skaffe bustad. Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Stillinga krev gyldig politiattest.


Nærare opplysningar kan du få frå kommuneoverlege Marit Tuv på telefon 61 36 95 00.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr. 18/523.

Utfylt søknadsskjema frå legeforeningen med attestert dokumentasjon og referansar skal leggjast ved søknaden.

Søknadsfrist: Søndag 7.oktober 2018

02
okt
Reinhaldarar
Vang kommune
Vikariat som reinhaldarar ved Vang barne – og ungdomsskule

Vang kommune har ledige vikariat som reinhaldar i perioda 8.oktober 2018 tom februar 2019, med moglegheit for forlenging.

Følgjande vikariat er ledige:

32 % vikariat: Arbeidstid 07.00 – 10.00 tys-fre
40 % vikariat: Arbeidstid 14.30 – 17.30 mån –fre
20 % vikariat: Arbeidstid 07.30 – 15.30 fre

Ber om at du skriv i søknaden kva vikariat du søkjer på/deler av vikariata du er interessert i. Vikariata kan eventuelt delast/kombinerast etter vurdering.

Me søkjer etter medarbeidarar som har erfaring innan reinhald, og som har evne til å arbeide sjølvstendig og fleksibelt.

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjon – og forsikringsvilkår
Gyldig politiattest må leverast ved tilsetjing

Nærare opplysningar om stillingane kan du få frå inspektør Agata Bøe på telefon 61 36 94 32.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr 18/645.

Søknadsfrist: Tysdag 2.oktober 2018

07
okt
Vikariat fysioterapeut
Vang kommune
Vikariat fysioterapeut

Vang kommune har ledig vikariat for fysioterapeut frå snarast og tom 30.04.18, med mogleg forlenging. 

Stillinga er på inntil 100 %, og aktuell kandidat kan velje mellom fastløn eller driftstilskot.

For tilsett på driftstilskot tilbyr me f.t gunstig leigeavtale ved Vang fysikalske institutt, der to andre fysioterapeutar også held til.

Kvalifikasjonar:
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Erfaring frå barnefysioterapi er eit føremonn, men ikkje eit krav
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Personlig eignaheit vil verte vektlagt

Heimelen krev politiattest.

Driftsavtalen regulerast av den til einkvar tid gjeldande ASA 4313.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ta kontakt med etatsjef Helse og Omsorg Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87, eller kommuneoverlege Marit Tuv på telefon 61 36 95 00.

Søknad merka arkivsak nr.18/648 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 7.oktober 2018

21
okt
Pedagogisk leiar + barne og ungdomsarbeidar
Vang kommune
Pedagogisk leiar + barne og ungdomsarbeidar

Vang kommune har to ledige vikariat ved Fredheim barnehage frå januar 2019. 

Pedagogisk leiar i 100 % vikariat i perioda 02.01.19 tom 31.07.19 med mogleg forlenging.

Barne – og ungdomsarbeidar i 100 % vikariat i perioda 18.01.19 tom 01.01.20.

Kvalifikasjonar
 • Utdanning som henhaldsvis barnehagelærar i ped.leiarstillinga, og barne – og ungdomsarbeidar i fagarbeidarstillinga
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg. Vang kommune nyttar nynorsk som målform
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt

Mannlege barnehagelærarar/fagarbeidarar vert oppmoda til å søkje.

Me tilbyr
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige

Spørsmål om stillingane kan rettast til barnehagestyrar Karin Trøen tlf. 61 36 94 90

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 18/663.

Søknadsfrist: Søndag 21.oktober 2018

01
nov
Avløysar
Vang avløysarlag
Avløysar (2 stk)

Vi søker nå 2 engasjerte og lojale avløsere hhv til en 100% og en 50% fast stilling

Vang Avløysarlag sørger for at Bonden får hjelp av landbruksvikar, faste, midlertidige og frilans avløsere, samt har fullt arbeidsgiveransvar for avløserne. Vi betjener nærmere 80 bønder, med produksjoner med melkekyr, ammekyr, sau og geit. Avløserlaget eies av bøndene, med en daglig leder som administrerer det hele. Våre bønder er fordelt mellom Vang, Øystre og Vestre Slidre og vi blir stadig flere noe som gjør at vi er en solid og stabil arbeidsgiver, med trygge rammer.

Vi har nå 2 ledige stillinger hhv. ring avløser 100% fast, fordelt på 4 gårder, og en 50% stilling fast på en gård. Produksjoner er melkekyr, fôringsdyr og sau. For 50% stillingen er det gode muligheter for rette vedkommende å få inntil 100% stilling ved å jobbe på andre gårder i tillegg, om ønskelig.

Vi søker deg som er ansvarsbevisst, kan jobbe selvstendig, liker å jobbe med dyr og er opptatt av deres ve og vel. Du har gjerne landbruksfaglig utdannelse og erfaring fra avløseryrket (husdyr og melkeproduksjon). Relevant praksis og interesse kompenserer for manglende landbruksfaglig utdannelse. Må kunne kjøre traktor og ha førerkort klasse B og T eller BE.

Vi tilbyr
 • Ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale.
 • Gode pensjons-og forsikringsordninger.
 • Variert, trivelig og meningsfylt arbeid.
 • Hjelp til å finne bolig.

Stillingene er ledig omgående og vil være besatt innen 011118. Søknader blir vurdert fortløpende, så første mann til mølla.

For mer informasjon ta kontakt med Daglig Leder Ellen Bauer på mob: 45402797 eller via mail: ellen@vangavloysarlag.no

Krav til kompetanse
 • Må kunne snakke norsk eller meget godt engelsk
 • Førerkort klasse B og T eller BE

Ønsket kompetanse
 • Lese og skrive norsk eller meget godt engelsk
 • Erfaring fra melkeproduksjon

Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Til å stole på
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Lærevillig
Kontaktinformasjon

Ellen Bauer
Telefon: 45402797
E-post: ellen@vangavloysarlag.no

Om bedriften
Hjemmeside: https://vang-avloysarlag.no
Facebook: https://facebook.com/vangavloysarlag

Søknadsfrist: Snarest

04
nov
Driftsleiar vatn og avløp
Vang kommune
Driftsleiar vatn og avløp

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som driftsleiar vatn og avløp.

Vang kommune har fire avløpsanlegg og sju vassverk med tilhøyrande leidningsnett og pumpestasjonar som betener fritidsbustader, faste bustader, næring og kommunale bygg som skule og barnehage. Dei siste åra har kommunen investert betydelege beløp i nye anlegg og byggeaktiviteten vil være stor også i dei kommande åra. Kommunen nyttar digitale løysningar innanfor GIS, driftovervåkning, avviksrapportering og internkontroll. Det er tre driftsoperatørar inklusiv driftsleiaren, samt ein avdelingsingeniør vatn og avløp som jobbar innanfor fagfeltet. Driftsleiaren har oppmøte saman med driftsoperatørane og rapporterar til avdelingsingeniør vatn og avløp.

Arbeidsoppgåver
 • Planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehaldsoppgåver på vatn og avløpsanlegg
 • Planlegging og gjennomføring av mindre investeringsprosjekt innanfor vatn og avløp.
 • Oppfølging og utvikling av kommunens internkontrollsystem innan fagfeltet.
 • Bidra til å optimalisera eksisterande vatn og avløpsanlegg.
 • Delta på møter og aktivitetar i forbindelse med nybygg og større investeringar.
 • Drift og vedlikehald av anlegg for vatn og avlaup
 • Delta i den daglige drifta saman med dei andre driftsoperatørane
 • Delta i den til ei kvar tid gjeldande vaktordninga
 • Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga.
Kvalifikasjonskrav
 • God kunnskap om leidningsnett, vassverk og avløpsanlegg.
 • Relevant fagbrev og praksis innan driftsoperatørfaget, eller høgare utdanning innan vatn og avløp.
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy er nødvendig.
 • Gode samarbeidsevner, og evner til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • Kunne organisere arbeid og kommunisere tydelige mål.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B.
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt.

Dersom den som blir tilsett ikkje har driftsoperatørkurset, må vedkomande vera villig til å ta kurs for driftsoperatørar. Dette består av ei praksisperiode på 1 til 2 år og ei kursperiode på 3. veker per kurs fordelt over 3 månadar.   

Me tilbyr
 • Utfordrande og allsidige arbeidsoppgåver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid ordning
 • Lønn etter avtale  
 • Kommunen har personalbustadar for leige

Tilsetjing skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Nærare opplysningar om stillinga får de ved å ta kontakt med avdelingsingeniør Halvor Eggen Pettersen på tlf. 61 36 94 80 eller teknisk sjef Terje Hålien på tlf. 61 36 94 71

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr. 18/417 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: 4. november 2018

11
nov
Institusjonskokk
Vang kommune
Institusjonskokk - Vangsheimen

Vang kommune søkjer etter institusjonskokk på Vangsheimen i 60,65 % i turnus, frå 1.2.2019

Kvalifikasjonar:
 • Fagbrev innan kokkefaget
 • Erfaring innan fagområdet
 • Interesse for eldre som målgruppe og kosthald/ernæring/gode måltidsopplevingar
 • Evne til å jobbe sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt

Nærare opplysningar om stillinga - ta kontakt med leiar IHT Langtidsavdeling, Joanke Tito på tlf. 61 36 95 34.

Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad


Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledigestillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål sendast elektronisk via heimesida vår www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 18/725.

Søknadsfrist: Søndag 11. november 2018

 

11
nov
Helsefagarbeider eller pleieassistent (helgestilling)
Vang kommune
Helsefagarbeider eller pleieassistent (helgestilling)

Vang kommune søkjer etter helsefagarbeider eller pleieassistent til Vangsheimen i vakant helgestilling på 13,85% på langtidsavdelingen

Kvalifikasjonar:
 • Helsefagarbeidar med norsk autorisasjon

 • Evt. student/elev frå relevant helse- og sosialfagleg utdanning, 18 år eller eldre

 • Gode samarbeidsevner

 • Evne til å raskt setta seg inn i nye arbeidsoppgåver

 • Gode norskkunnskapar

   

Nærare opplysningar om stillinga - ta kontakt med leiar IHT Langtidsavdeling, Joanke Tito på tlf. 61 36 95 34.

Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad


Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledigestillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål sendast elektronisk via heimesida vår www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 18/725.

Søknadsfrist: Søndag 11. november 2018

11
nov
Assistentar i BPA
Vang kommune
Assistentar i BPA

Vang kommune har to ledige stillingar innan BPA

Kvinneleg assistent

Engasjement på 28,17%, fram til 31.05.2019 – kan bli fast. Turnusen har 4 langvakter á 12 timar i løpet av 12 veker, samt 4 helger på 12 veker med dagvakter fredag/laurdag/sundag.

Det er også ledig eit vikariat som - assistent

Kvalifikasjonar for stillingane ved BPA:

 • Utdanning eller erfaring frå pleie og omsorg er ei føremon
 • Gode norskkunnskapar
 • Førarkort klasse B
 • Personleg egnaheit vil bli vektlagt

Meir informasjon om stillingane får du ved å ta kontakt med ansvarleg for BPA, Elisabeth Hålien, tlf. 61 36 95 50

Felles for stillingane

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad


Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledigestillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål sendast elektronisk via heimesida vwww.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 18/725.

Søknadsfrist: Søndag 11. november 2018

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post