Utlyste stillingar no
01
mar
Frisør
Føsse frisørstudio
Frisør

Føsse Frisørstudio i Ryfoss rekrutterar og ser etter  frisør med fagbrev

JD38058Stillingsprosenten vil liggje mellom 40 % og 100 % - alt etter avtale. 

Vi søkjer han/ho som er blid, utadvendt og som ynskjer å verta ei del av vår fantastiske arbeidsgjeng.

Søknad sendes på e-post til post@fossestudio.no eller slå på tråden til 94891205

OPNE ANNONSE  

02
feb
Daglig leder
Monter Kvismo
Daglig leder

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgs- steder, 2200 ansatte og over 12 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer, Hansmark samt kjedene Flisekompaniet og Montér. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain, som har mer enn 180.000 medarbeidere i 68 land og er Europas største distributør av byggevarer.

Ettersom den nåværende daglige lederen går over i en annen stilling, søker vi etter ny daglig leder ved Montér Kvismo. Den nye daglige lederen må være resultatorientert og ha stor arbeidskapasitet, samt evnen til å skape positiv utvikling i samarbeid med sine medarbeidere.
Arbeidsoppgaver:
 • Budsjett-, salg- og resultatansvar
 • Drift og utvikling av avdelingen
 • Personalledelse, bemanningsplaner og rekruttering
 • Tilrettelegge for, og følge opp, kampanjer og salgs- fremmende tiltak
 •  Planlegge, utarbeide, implementere og følge opp handlingsplaner og strategier
 • Gjennomføre og sikre salgskonsepter
 • Sette seg godt inn i butikkens datasystem
Kvalifikasjoner
 • Er en talentfull leder med gode lederegenskaper og sunne verdier
 • Har god kunnskap om både proff- og privatmarkedet
 • Er god på kommunikasjon
 • Er god til å bygge team, samt utvikle sine medarbeidere
 • Liker å oppnå resultater gjennom sine medarbeidere
 • Er resultatorientert, og kan vise til gode resultaterHar relevant erfaring fra varehandel og gjerne salgs erfaring mot proffmarkedet

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 02.02.2020

Tiltredelse: Etter avtale

For ytterligere spørsmål om stillingen ta kontakt med Kjell Magne Kvale Tlf: 975 21 671

Søknad med CV sendes til: monter@kvismo.no

Søknad merkes med: Daglig leder

OPNE ANNONSE  

09
feb
Personalrådgjevar
Vang kommune
Personalrådgjevar

Frå mars 2020 har Vang kommune ledig 100 % fast stilling som personalrådgjevar. Stillinga er ein del av rådmannen sin stab.

Som personalrådgjevar i Vang kommune arbeidar du tett saman med leiarar, tillitsvalte og tilsette i alle aspekt av personalforvaltninga. Stillinga er allsidig, med både rutineoppgåver og meir komplekse arbeidsoppgåver, noko som gir deg ein svært variert arbeidskvardag med stor grad av sjølvstende. Personalrådgjevar er med i regionalt personalleiarforum for kommunane i Valdres.

Kommunen brukar Visma Enterprise HRM, Webcruiter og Acos Websak. Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Overordna arbeidsoppgåver
 • Sakshandsaming
 • Rådgjeving
 • Rekruttering og tilsetjing
 • Tariffoppgjer og forhandlingar
 • HMS- og IA-arbeid
 • Internkontroll
 • Utviklingsarbeid
 • Systemadministrator for mellom anna internkontroll og rekrutteringsprogram
Kvalifikasjonar
 • Relevant bachelorutdanning frå høgskule- eller universitet. Lang relevant tenesteerfaring kan kompensere for manglande formalkompetanse.
 • Relevant praksis
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for kommunal sektor
 • God evne til samarbeid og sjølvstendig arbeid
 • Gode IKT-kunnskapar
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Førarkort klasse B og må disponera eigen bil
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetting.
Me tilbyr

Me tilbyr godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, god forsikrings- og pensjonsordning, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad.

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

For informasjon om kommunen, organisering og tenestar, sjå www.vang.kommune.no

For meir informasjon om livet i Vang kommune sjå www.vangivaldres.no

Kontaktinformasjon

Erlend Haaverstad, Rådmann, 61 36 94 12, erlend.haaverstad@vang.kommune.no

Solfrid Jordalen, Personalkonsulent, 61 36 94 18, solfrid.jordalen@vang.kommune.no

Arbeidsstad
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

 

Søknadsfrist: 09.02.2020

OPNE ANNONSE  

Jobbhistorikk: Så langt i år
15
jan
Utvikler (full-stack)
Weisstech AS
Utvikler (full-stack)

Brenner du for utvikling av løsninger som gjør hverdagen enklere for andre mennesker? Trives du med å løse utfordringer knyttet til integrasjon med andre system via APIer? Er du opptatt av at koden du skriver er gjenbrukbar og strukturert, og har god kvalitet? Da er det kanskje deg vi leter etter!

Vi søker etter full-stack systemutvikler med øye for drift, til vårt hovedkontor i Vang i Valdres.

Her vil du jobbe med applikasjonen vår Omhu, med alt fra design av frontend, til systemintegrasjon med andre løsninger. Du vil også ta del i drift av applikasjonen, og utforme og implementere systemarkitektur.

Du har relevant utdannelse fra høgskole eller universitet og kan vise til konkrete arbeider du har gjort, enten det er i skole- eller jobbsammenheng.

Ønskede kvalifikasjoner

Frontend

 • HTML/CSS
 • JavaScript/Node
 • Angular

Backend

 • .NET (fortrinnsvis .NET core)
 • Kunnskap om SQL-spørringer og databasestruktur

Drift

 • Generell kunnskap om Linux
 • Virtuelle maskiner i Azure
 • Utenom dette, er det en bonus om du har kjennskap til Python, Docker og Git.

Du har evnen til å jobbe systematisert, prioritere, og jobbe like godt i en gruppe som alene. Du liker utfordringer som kan virke hårete, men jobber systematisk for å finne en løsning. Hos oss får du være med på å skape fremragende brukeropplevelser sammen med dyktige kollegaer med forskjellig bakgrunn og kompetanse.

Vi tilbyr en spennende jobb i Vang i Valdres, hvor innovasjon, kreativitet og felleskap er en del av kulturen. Ved foten av Jotunheimen, kan du boltre deg i et hav av aktiviteter både sommer og vinterstid. 

Anledning for faglig og personlig utvikling, en fleksibel arbeidsplass, og store muligheter til å forme dine egne arbeidsoppgaver. Konkurransedyktige betingelser, og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Jan Egil Jægersborg på e-post: janegil@weisstech.no.

Vi tror at flinke folk kjenner flinke folk. Du kjenner kanskje noen som er perfekt for denne stillingen? Tips oss gjerne!

Send din søknad, gjerne med link til prosjekter du har gjort, sammen med med CV til: jobb@weisstech.no. Søknadene blir behandlet fortløpende og konfidensielt.

Søknadsfrist 15. januar 2020.

26
jan
Leiar Vang læringssenter
Vang kommune
Leiar Vang læringssenter

Det er ledig 100 % stilling som leiar for Vang læringssenter frå 01.04.20. Pt. er det tillagt 20% undervising til stillinga.

Vang læringssenter organiserer og tilbyr undervising i norsk og samfunnskunnskap for vaksne. Læringssenteret gir tilbod om asylnorsk for asylsøkjarar som bur på mottaket i Vang, kurs for arbeidsinnvandrarar og andre innvandrarar som har rett til norskundervisning, samt introduksjonsordning for dei som er busette flyktningar i Vang kommune.

Læringssenteret tilbyr også opplæring spesielt organisert for vaksne etter Opplæringslova kap. 4A, grunnskule og spesialundervising. Under læringssenteret ligg også bufellesskapet for einslege mindreårige flyktningar, som Vang kommune etablerte i 2016. Gullringen bufellesskap har 6 busette ungdomar.

Administrasjonen på læringssenteret består av leiar i 100% stilling og konsulent i 100% stilling.

Leiar for Vang læringssenter er fagleg og administrativ leiar for avdelinga og rapporterer direkte til etatsjef for oppvekst, kultur og integrering.

Arbeidsoppgåver
 • Overordna ansvar for oppfølging av tilsette og elevar
 • Sakshandsaming i samband med busettingsvedtak, integrerings- og norsktilskot mv.
 • Personal- og budsjettansvar
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Koordinerande ansvar og samarbeid med ulike tenester i Vang kommune for læringssenteret, inkludert underavdelingane Vang vaksenopplæring og Gullringen bufellesskap.
Kvalifikasjonar
 • Minimum 3-årig relevant høgskuleutdanning, fortrinnsvis pedagogisk utdanning
 • Ynskjeleg med leiarkompetanse og leiarerfaring
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • God IKT kompetanse
Me ser etter deg som
 • Har erfaring med og interesse for arbeid med elevar, flyktningar/asylsøkjarar og menneske frå ulike kulturar
 • Er ein tydeleg leiar som er prosessorientert
 • Er ein relasjonsbyggar
 • Er sjølvstendig og løysingsorientert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • Har evne til og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • Er strukturert og endringsvillig
Me tilbyr
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med kompetente tilsette
 • Deltaking i eit veletablert og dyktig leiarteam i etaten
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Flyttegodtgjersle etter kommunalt reglement
 • Kommunen har personalbustadar for leige

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.


Spørsmål om stillingane kan rettast til etatsjef Tommy-René Stordal, tlf. 61 36 94 20, eventuelt via e-post tomsto@vang.kommune.no eller etatsrådgjevar Solveig Rønneberg, tlf 61 36 94 21, eventuelt via e-post solveig.ronneberg@vang.kommune.no

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk her.

Søknadsfrist: 21.01.2020

26
jan
Pedagogisk leiar i barnehage
Vang kommune
Pedagogisk leiar i barnehage

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leiar i Høre barnehage frå snarast. I tillegg kan me få eit behov for ein pedagogisk leiar i 100 % vikariat.

Barnehagebarna våre fortener dei beste pedagogane. Me søkjer etter fagleg sterke og engasjerte pedagogar som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no i vårt andre år i denne satsinga. Vert du med oss på laget?

Kvalifikasjonar
 • Utdanning som barnehagelærar/førskulelærar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Me ser etter deg som 
  –Er relasjonsbyggar, som er varm, raus, set borna først og ser læring i leik
  –Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
  –Er strukturert og endringsvillig
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Me tilbyr
 • Eit inkluderande og engasjert arbeidsmiljø med høgt fagleg fokus
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov -- og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Flyttegodtgjersle etter kommunens reglement
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
Kontaktinformasjon

Yvonne Mæland, Styrar Høre barnehage, 61 36 94 22 , Yvonne.Meland@vang.kommune.no

Solfrid Jordalen, Personalkonsulent, 61 36 94 18, solfrid.jordalen@vang.kommune.no

 

Søknadsfrist: 26.01.2020

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post