Rein glede Tekst/foto: Ida Ask

Slakting av tamrein har lange tradisjoner i Vang. De siste årene har elever ved Vang barne– og ungdomsskole fått være med på videreføringen av denne.

Rein glede

Tempoet er høyt. Først går luene av, deretter slenges jakka. Trampende reinsdyrhover. Frostrøyk og sagmugg. Det er reinsdyrslakting i Filefjell Reinlag, og 9. klasse på Vang barne- og ungdomsskole hjelper til.

–Dytt den i rompa! Kom igjen!

Reindyrsimla dyttes høyst ufrivillig inn i vekta. Etter en kjapp veiing går hun videre inn til slakt og de evige vidder. Filefjell Reinlag har 2000 dyr som skal slaktes i løpet av første halvdel av desember, det går i høyt tempo og krever god innsats fra alle involverte. 

Filefjell Reinlag har sitt eget mobile slakteri ved Furuhytta på Golsfjellet. Det kompakte slakteriet er effektivt, og rundt ti slaktere er i sving med ulike oppgaver. Niende klasse ved Vang barne- og ungdomsskole er med på jobben for... 

–Ja, hvor mange år har vi vært med nå, Asgrim? Miljøarbeider Harald Bøe tenker høyt sammen med reineier Asgrim Opdal. 

– Vi var med første gang i 1997, og fast hvert eneste år fra 2000, konkluderer Harald mens Asgrim nikker vedkjennende. 

– Vi mener det er bra for elevene fra Vang å få en grunnleggende kjennskap til reindrifta. Det er en viktig del av Vangs historie, og ikke minst er det actionfylt. De får testet seg litt, og det er positivt. Harald forklarer engasjert. Om skolen, klassen og reindrift. Historien. Engasjerte lærere gir engasjerte elever. Det synes.

Ida Ask

Fotojournalist Ida Ask var ikke vond å be når spørsmålet om reinslakting med Vang barne- og ungdomsskule kom opp.  

Det er greit å være mange når reinsdyra skal samles.

Tamrein sørpå

Filefjell Reinlag er ett av fire ikke-samiske reindrifter i Sør-Norge. Det er lange tradisjoner for tamrein i Vang kommune. Allerede så tidlig som på 1700-tallet var det reindrift i en eller annen form i områdene rundt Filefjell. Filefjell Reinlag ble startet opp i desember 1945 og har jevnt og trutt vokst seg opp til å bli et solid lag. Per i dag er det Norges sørligste tamreinlag. 

Kilde:
«I reinfjellet» av Oddmund Lunde og Liv-Randi Lind.

Skoletur

Ute i silen napper Aleksander Sveberg Bø tak i geviret til en bukkekalv. Kalven vil ikke, Aleksander vil – og får det til. Straks strømmer to jenter til for å hjelpe til.

– Hvilket kjønn er det? Aleksander er andpusten, lærer Anne Cecilie sjekker: – Bukk. Hun
gjentar det med litt høyere stemme til dem som står ved vekta. Bukken blir veid og får
leve.

– God jul til deg òg, smiler en av elevene, før de tar fatt på en ny runde. Aleksander
Sveberg Bø slenger av seg jakka. Han er varm etter hard jobbing i silen. Han smiler fornøyd:

– Det er morsomt, veldig morsomt faktisk.

Aleksander forklarer om skoleturen de sparer penger til, og jobbinga for Filefjell Reinlag er en jobb de får betalt for. To dagers jobb før jul gir gode penger i kassa til en seiltur i tiende klasse. Noen elever jobber i silen, andre ved vekta. Det dyttes, dras, snubles og svettes.

Noen er litt skeptiske, forståelig nok. Det går fort, reinsdyra løper i ring. Pruster, stresser. Men alle tar sin tørn med både å sortere og veie dyra. Mange minutters intensiv jobbing, deretter noen minutters hvile før helikopteret starter opp igjen. 

Flokken på 5000 dyr reduseres med 2000 i løpet av noen hektiske dager med slakting.

Nye deler av flokken skal drives inn fra hamnehagen til kveet. På grunn av lite snøi fjellet og generelt mye dårlig vær har det vært vanskelig å bruke snøskuter til å drive inn flokken fra sommerbeite i Hemsedal og nordover mot Filefjell.

Kveet fylles opp, og elevene står klare til å gåinn når kysten er klar. Fra det store kveet skal en mindre andel rein inn i den såkalte silen, hvor de så sorteres inn til enten slakt eller videre som livdyr. Flokken er på rundt 5000 dyr. Det skal slaktes nærmere 2000 dyr, og de resterende 3000 skal gåvidere til vinterbeitet som ligger i nærheten av Vassfaret, forteller Asgrim.

Utvelgelsen skjer ved at 300 simlekalver og like mange bukkekalver går videre som produksjonsdyr. Alle simler over 11 år blir tatt ut. Bukker som er over et og et halvt år, og overskuddet av kalv går også til slakt.

Flokken er på rundt 5000 dyr. Det skal slaktes nærmere 2000 dyr, og de resterende 3000 skal gåvidere til vinterbeitet som ligger i nærheten av Vassfaret.
Til vinterbeite

Når slaktinga er ferdig, samler de resten av de 3000 dyra på Nystølsfjella. Derfra får de gå i rundt to uker til de kommer på vinterbeitene rundt Vassfaret.

– Og neste år er det samme runde igjen, smiler Asgrim. Harald Bøe nikker fornøyd: – Og VBU er med.

Fleire bilete