grindafjell1.jpg
grindafjell2.jpg
grindafjell4.jpg
grindafjell3.jpg
Framsida Arbeid og bustad Arbeid i Vang Bedrifter i Vang Grindafjell

Grindafjell

Grindafjell er et ubebygd område på ca 10 000 dekar. Naturen er variert. Vi ønsker at de som søker det opprinnelige hyttelivet, med variert og uberørt natur som nabo, tar turen hit før de bestemmer seg for tomt. Men gjerne andre også.

Det kan hende at en tur opp i våre tomteområder gir deg noen nye tanker om hvor fritiden best kan nytes. Grindafjellet har kanskje navnet sitt fordi det ligger der som en grind mellom østlandet- og vestlandet. Når du reiser fra Oslo langs E16, er Grindafjellet det første ordentlige fjellet du møter. Det dukker opp foran deg.  Akkurat her slutter Østlandet. Og her starter Vestlandet, Jotunheimen og Hardangervidda. Fra Bergen må du akkurat så langt som hit, for å få et bein i øst og et i vest. Her står du ved grinda midt i mellom.

Dette særpregede og varierte fjellområdet fortjener omtenksomhet i stil og utforming. Vi tror opplevelsen av å være her blir best når vi bygger med respekt for egenart, natur, kulturlandskap og lokale byggetradisjoner.

Vang er kontrastenes hjerte, nøyaktig midt mellom østlandet og vestlandet. Ser du østover, skuer du til mild, rolig østlandsnatur og skogkledde åskammer. Snur du deg vestover, faller blikket på Norges ville vest, Jotunheimen med tinder og kremtopper; bratt og dramatisk. Her er du helt på skillet, som hytteeier får du i pose og sekk.

Eigedom og økonomi
Adresse
2975 Vang i Valdres
Kontaktperson
Elin Ugelstad
Tlf. 22318840
Heimeside
Sosiale medier