Framsida Arbeid og bustad Arbeid i Vang Bedrifter i Vang Landskapsarkitekt MNLA Ingrid Skavhaug

Landskapsarkitekt MNLA Ingrid Skavhaug

Utforming og planlegging av uteareal. 

-Plassering av bygninger og utforming av tomt. 

-Sutuasjonsplaner til byggesøknader.

-Gardstun og hager.

-Råd om plantevalg og vegetasjon.

-Landskapsvurderinger og analyser. 

Arkitekt og landskapsplanlegging
Adresse
Synshagen Næringspark
Kontaktperson
Ingrid Skavhaug
Tlf. 99009509