Framsida Arbeid og bustad Arbeid i Vang Bedrifter i Vang Vang Energiverk KF

Vang Energiverk KF

Vang Energiverk KF er eit nett- og produksjonsselskap i Vang kommune i Valdres. Selskapet vart stifta i 1940 og er 100 % eigd av Vang Kommune.

Vang Energiverk KF blir drive som eit sjølvstendig foretak med eigne resultatområder, eige budsjett og rekneskap.

 

VVS og elektro
Adresse
Tyinvegen 4861
Kontaktperson
Heimeside