Bustad til leige: Garstad 104/1

  Oversikt
Garstad 104/1

Heile garden Garstad i Høre er no mogleg å leige.

Bustadhuset har fem soverom, temmelg nytt bad og fleire stover. Ein disponerar tunet og driftsbygningen som ein del av pakka her.

Harde fakta

Adresse
Riddarvegen 180
2973 Ryfoss

Utleigar
Kjetil Molde
Epost: kjetilmolde40@icloud.com
TLF: 413 00 547

Areal

  • Romsleg bustadhus med 5 soverom
  • Nyopprusta bad og ellers grei standard
  • Ein disponerar uthus og tun som ein del av leiga
  • Gode soltilhøve
  • Pris: 8000,- 

Fleire bustader til leige

Kjellarleiglegheit TyinkryssetHøgesetvegen 52, 2985 Tyinkrysset
Leilegheit i ØyeLundevegen, 2977 Øye
Kjeldarleiligheit KvismoenTyinvegen 3577, 2973 Ryfoss
Einebustad på tunNørsvinsvegen 25, 2975 Vang i Valdres